Raisio

Raisio Pörssitiedote Raision muunnetut osakkeet

Lehdistötiedote   •   Marras 08, 2010 11:15 EET

RAISION MUUNNETUT OSAKKEET

Raisio Oyj:n hallitus on 22.10.2010 pitämässään kokouksessa päättänyt muuntaa
60 268 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi (sarja V). Päätös on tänään
8.11.2010 merkitty kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n arvopaperipörssissä 9.11.2010
alkaen.

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2010 alusta lukien muunnettu vaihto-osakkeiksi
yhteensä 146 755 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden
määrä on nyt 130 844 062 kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 34 304 968
kappaletta. Osakekanta tuottaa 816 943 422 ääntä.

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta yhtiön
rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27 776 072 euroa ja jakaantuu
165 149 030 osakkeeseen.

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin liikkeeseen
laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne tuottavat oikeuden lähinnä
seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien.

Rahoitustarkastus on päätöksellään 29.5.1998 myöntänyt yhtiölle poikkeusluvan
listalleottoesitteen julkistamisesta silloin, kun kantaosakkeista muunnettu
vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi pörssissä.

Raisio Oyj

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060Jakelu
NASDAQ OMX
www.raisio.com


Source: Millistream