Raisio

Raision tilinpäätöstiedote vuodelta 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 19:49 EET

RAISION KASVU JATKUU

Tammi-joulukuu 2010

- Raision liikevaihto kasvoi 17,9 % 443,0 miljoonaan euroon (375,9 milj. euroa
vuonna 2009).

- Liiketulos oli 19,4 miljoonaa euroa (20,5 milj. euroa ilman kertaeriä), mikä
on 4,4 % (5,5 %) liikevaihdosta ja konsernin koko vuoden ohjauksen mukainen.

- Vuoden ja koko kasvujaksonkin keskeinen ilmiö on epäjatkuvuus yrityksen
painopisteiden voimakkaan muutoksen myötä.

- Kasvuhankkeiden kustannuksia kirjattiin tulosvaikutteisesti 3,5 miljoonaa
euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 35,5 miljoonaa
euroa (34,1 milj. euroa).

- Osakekohtainen tulos ilman kertaeriä oli 0,08 euroa (0,09 euroa).

- Hallitus esittää osingoksi 0,10 euroa (0,09 euroa) osakkeelta.

Loka-joulukuu 2010

- Raision liikevaihto kasvoi 28,8 % ja oli 117,8 miljoonaa euroa (91,5 milj.
euroa Q4/2009).

- Liiketulos oli 3,0 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa), mikä on 2,6 % (4,6 %)
liikevaihdosta. Ilman kasvuhankkeita edellisvuoden liiketulos olisi ylittynyt.

Näkymät 2011

Raisio jatkaa kasvujakson toteuttamista suunnitelmansa mukaisesti. Ennakoimme
vuodelle 2011 liikevaihdon kasvua erityisesti Brändit-liiketoiminnoissa.
Konsernin liikevaihdon kehityksessä on jatkossakin huomioitava
raaka-ainehintojen volatiliteetin vaikutus. Aktiivisuus kasvuhankkeissa tuo
yhtiön kokoon verrattuna suuria kuluja ja siten lyhyellä tähtäimellä heikentää
kannattavuutta. Konsernitason tavoitteena on ylläpitää aikaisempi 4-5 %:n
kannattavuustaso kasvujaksonkin aikana.

Avainluvut

Q4/2010 Q4/2009 2010 2009
---------------------------------------------------------------------
Tulos, jatkuvat toiminnot
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto M€ 117,8 91,5 443,0 375,9
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihdon muutos % 28,8 -22,8 17,9 -18,8
---------------------------------------------------------------------
Liiketulos (EBIT) M€ 3,0 4,2 19,4 20,5*
---------------------------------------------------------------------
Liiketulos % 2,6 4,6 4,4 5,5*
---------------------------------------------------------------------
Poistot ja arvonalennukset M€ 4,1 5,4 15,9 17,0*
---------------------------------------------------------------------
Käyttökate (EBITDA) M€ 7,1 9,6 35,3 37,5*
---------------------------------------------------------------------
Nettorahoituskulut M€ 0,3 0,3 -1,9 -0,5*
---------------------------------------------------------------------
Tulos/osake (EPS) € 0,01 0,02 0,08 0,09*
---------------------------------------------------------------------
Tulos/osake (EPS), laimennettu € 0,01 0,02 0,08 0,09*
---------------------------------------------------------------------
Tase
---------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste % -- -- 67,6 73,4
---------------------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste % -- -- -22,5 -46,6
---------------------------------------------------------------------
Korollinen nettorahoitusvelka M€ -- -- -72,9 -150,2
---------------------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake € -- -- 2,06 2,06
---------------------------------------------------------------------
Osinko/osake € -- -- 0,10** 0,09
---------------------------------------------------------------------
Bruttoinvestoinnit M€ 2,9 3,0 49,1*** 10,0
---------------------------------------------------------------------
Osake
---------------------------------------------------------------------
Osakekannan markkina-arvo**** M€ -- -- 439,1 417,4
---------------------------------------------------------------------
Yritysarvo (EV) M€ -- -- 356,1 257,1
---------------------------------------------------------------------
EV/EBITDA -- -- 10,1 6,9
---------------------------------------------------------------------
* Ilman kertaluonteisia eriä
** Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
*** Sisältää Glistenin osakkeiden oston
**** Ilman konsernin omistamia omia osakkeita

Tilinpäätöstiedotteen tekstiosassa vertailuluvut on esitetty suluissa.

Toimitusjohtajan katsaus

”Raisio on nyt keskellä kasvujaksoa, joka kestää arviolta kaksi vuotta.
Kasvujakson tärkeimmät tavoitteet ovat liikevaihdon kasvattaminen ja
kansainvälistyminen. Vuoden 2010 alkupuoliskolla toteutui brittiläisen
Glistenin osto. Samalla saimme jalansijan Ison-Britannian välipala- ja
makeismarkkinalla.

Big Bear Groupin osto helmikuussa 2011 oli Raision kasvustrategian luonteva
jatko. Yrityskaupan myötä Raisio saa brändituotteissa vahvemman jalansijan
Ison-Britannian ja Länsi-Euroopan välipala- ja aamiaismarkkinasta sekä
vahvistaa asemaansa makeismarkkinalla. Big Bear täydentää erittäin hyvin
Glisten-kauppaa ja antaa tarvittavan kriittisen massan jatkoa varten.

Olemme jatkossakin aktiivisia yritysostoissa. Konsernin vahva tase ja rahavirta
antavat sille hyvän pohjan siltä osin kuin Raision strategiaan sopivia
yrityksiä on tarjolla ja yritysostoille asettamamme kriteerit täyttyvät.
Tavoitteenamme on kasvujakson aikana ylläpitää aikaisempi 4-5 %:n
kannattavuustaso.

Kasvuhankkeiden suoria kustannuksia kirjattiin konsernin liiketulokseen
IFRS-pohjaisesti vuonna 2010 yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Margariinin
liiketoimintamallin muutoksen myötä liiketulos Pohjoismaissa on neljä miljoonaa
euroa matalampi kuin vuonna 2009 Raision siirryttyä valmistajasta jakelijaksi.
Nopeasti muuttuvilla markkinoilla ja kovassa kilpailutilanteessa Business to
Business -yksikkö teki vuoden jokaisella neljänneksellä voitollisen
liiketuloksen, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena. Brändit-yksikön
liiketoiminnoissa Raision pääbrändien hyvä myynnin kehitys jatkui ja
markkinaosuuksia kyettiin kasvattamaan useissa tuotekategorioissa.
Benecol-tuotteiden myynti kasvoi erityisesti uusilla markkina-alueilla Aasiassa
ja Etelä-Amerikassa.

Raisio ennakoi vuonna 2007 ensimmäisten joukossa viljan pitkäaikaisen
reaalihinnan laskun kääntymistä pysyvään nousuun ja voimakasta hintojen
heilahtelua. Visiomme on edelleen ajankohtainen, sillä viljaraaka-ainehinnat
ovat olleet ja tulevat olemaan volatiileja. Yhtiön liiketoiminnan painopisteen
muututtua uudet raaka-aineet, kuten pähkinät, kaakao ja sokeri, lisäävät
raaka-ainehankinnan monimuotoisuutta. Raaka-ainehintojen riskinhallinnan
merkitys sekä arvon että volyymin osalta on konsernin kannattavuuden
näkökulmasta olennaista tulevaisuudessakin.

Raisio kasvaa yhdistämällä ekologisuuden, terveellisyyden ja liikkuvaan
elämäntapaan sopivat välipalat kokonaisuudeksi, joka on kuluttajien ja
asiakkaiden tarpeiden mukainen yhtiön kaikilla markkina-alueilla."

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Raisio osti 4.2.2011 solmitulla kaupalla brittiläisen Big Bear Group plc:n koko
osakekannan. Velaton kauppahinta oli 95,3 miljoonaa euroa. Raisio maksoi kaupan
käteisellä kassavaroistaan ja kauppaa varten nostetulla 52 miljoonan euron
luotolla. Yrityskauppa tukee Raision tavoitetta olla Euroopan johtava
terveellisten välipalojen tarjoaja.

Yrityskaupan myötä Raisio saa brändituotteissa vahvemman jalansijan
Ison-Britannian ja Länsi-Euroopan välipala- ja aamiaismarkkinasta sekä
vahvistaa asemaansa makeissegmentissä. Samalla Isosta-Britanniasta tulee
Raision elintarvikeliiketoimintojen suurin markkina-alue 140-150 miljoonan
euron liikevaihdolla. Raisiolla on jo vuonna 2010 hankitun Glistenin myötä
jalansija Ison-Britannian välipalamarkkinalla.

Big Bear Group liitettiin osaksi Raision Länsi-Euroopan brändiliiketoimintoja
4.2.2011 alkaen ja sen toiminta raportoidaan osana Raision Brändit-yksikön
lukuja vuoden 2011 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Kauppa tulee
parantamaan Raision osakekohtaista tulosta kuluvana vuonna kauppaan liittyvien
kulujen ja verojen jälkeenkin.

Uusi julkistamismenettely

Raisio noudattaa uutta Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista
julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2010 tämän
pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.raisio.com. Raisio noudattaa jatkossa tätä
menettelyä kaikissa osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden
julkistamisissa.RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512Tilinpäätöksen julkistukseen liittyvät tilaisuudet

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään torstaina 10.2.2011 klo 14.00 alkaen
Helsingissä hotelli Scandic Simonkentän Pavilion-kabinetissa osoitteessa
Simonkatu 9, Helsinki.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 10.2.2011 klo 15.30 alkaen.
Osallistujia pyydetään soittamaan 5-10 minuuttia ennen konferenssin alkua
numeroon (09) 8248 8669, koska järjestelmään kirjautuminen kestää hetken.
Konferenssin PIN-koodi on 27929.

Taloudellisten katsausten julkaisuajat 2011

- Raision vuosikertomus julkaistaan viikolla 10 verkossa. Yritysvastuuraportti
julkaistaan osana vuosikertomusta.
- Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.3.2011.
- Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 10.5.2011.
- Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 16.8.2011.
- Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 8.11.2011.

Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu.

Source: Millistream