Raisio

RAISION VAIHTO-OSAKKEIDEN LISÄERÄ PÖRSSILISTALLE

Lehdistötiedote   •   Syys 14, 2010 13:32 EEST

Raisio Oyj:n hallitus on 26.8.2010 pitämässään kokouksessa päättänyt muuntaa   
43 368 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi (sarja V). Päätös on tänään   
14.9.2010 merkitty kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n arvopaperipörssissä 15.9.2010 
alkaen.                                                                        

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2010 alusta lukien muunnettu vaihto-osakkeiksi 
yhteensä 43 518 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä
on nyt 130 740 825 kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 34 408 205 kappaletta.  
Osakekanta tuottaa 818 904 925 ääntä.                                          

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta yhtiön            
rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27 776 072 euroa ja jakaantuu   
165 149 030 osakkeeseen.                                                       

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin liikkeeseen      
laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne tuottavat oikeuden lähinnä      
seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien. 

Rahoitustarkastus on päätöksellään 29.5.1998 myöntänyt yhtiölle poikkeusluvan  
listalleottoesitteen julkistamisesta silloin, kun kantaosakkeista muunnettu    
vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi pörssissä.           

Raisio Oyj                                                                     

Heidi Hirvonen                                                                 
viestintäpäällikkö                                                             
p. 050 567 3060                                                                
Jakelu                                                                         
NASDAQ OMX                                                                     
Keskeiset mediat                                                               
www.raisio.comLähde: OMX Company News Service