Raisio

RAISION VAIHTO-OSAKKEIDEN LISÄERÄ PÖRSSILISTALLE

Lehdistötiedote   •   Syys 15, 2010 08:17 EEST

Raisio Oyj:n hallitus on 26.8.2010 pitämässään kokouksessa päättänyt muuntaa
43 368 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi (sarja V). Päätös on tänään
14.9.2010 merkitty kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n arvopaperipörssissä 15.9.2010
alkaen.

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2010 alusta lukien muunnettu vaihto-osakkeiksi
yhteensä 43 518 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä
on nyt 130 740 825 kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 34 408 205 kappaletta.
Osakekanta tuottaa 818 904 925 ääntä.

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta yhtiön
rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27 776 072 euroa ja jakaantuu
165 149 030 osakkeeseen.

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin liikkeeseen
laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne tuottavat oikeuden lähinnä
seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien.

Rahoitustarkastus on päätöksellään 29.5.1998 myöntänyt yhtiölle poikkeusluvan
listalleottoesitteen julkistamisesta silloin, kun kantaosakkeista muunnettu
vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi pörssissä.

Raisio Oyj

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060
Jakelu
NASDAQ OMX
Keskeiset mediat
www.raisio.com


Source: Millistream