Valtioneuvosto

Rakennemuutos hallintaan ja toimivat palvelut työnhakijoille sekä työnantajille

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2011 21:44 EET

Työministeri Lauri Ihalaisen vetämä Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus -ohjelma käynnistyi 24. marraskuuta aloitusseminaarilla. Seminaarissa etsittiin keinoja siihen, millainen työ-, koulutus- ja elinkeinopoliittinen toimenpidekokonaisuus tarvitaan, jotta pystytään nykyistä ennakoivammin vastaamaan talouden ja työmarkkinoiden rakennemuutoksiin.

Työmarkkinoiden muutoksen voimakkuus on säilynyt vuosikymmeniä suunnilleen samalla tasolla, mutta sen sisältö on muuttunut suuresti. Jatkuva tuotantorakenteiden muutos ilmenee samanaikaisesti sekä työmarkkinoiden että työelämän muutoksena. Ohjelmassa arvioidaan työvoimapolitiikan sisällön ja rakenteiden toimivuutta ja tehdään sitä koskevat kehittämisehdotukset.

- Uusia, tuottavia työpaikkoja ja sitä myöten korkeampaa hyvinvointia ei synny ilman jatkuvaa rakennemuutosta. Aktiivisen työpolitiikan tavoite on rakennemuutoksen ennakointi niin, että työntekijät pystyvät siirtymään nopeasti uusiin työpaikkoihin. Tavoitteena ovat sellaiset palvelut, jotka vievät työstä työhön ja koulutuksesta työhön, totesi työministeri Ihalainen.

- Tarvitsemme työpolitiikkaa, jossa kytketään työvoima- ja työelämäasiat vahvasti toisiinsa. Tähän Suomen malliin kuuluvat työvoimapolitiikka, työelämän laatuun liittyvät kysymykset, koulutus sekä yrittäjyyteen liittyvät asiat.

Ohjelmassa analysoidaan myös työvoimapalveluidentoimivuutta. Visiona on, että Suomen vuoden 2015 työvoimapalvelut ovat modernit, arvostetut, hyvin toimivat ja tehokkaat.

- Arvioimme työ- ja elinkeinohallinnon rakenteet. Hankkeen tavoitteena on, että asiakkaat eli kansalaiset ja työnantajat löytävät tarvitsemansa palvelut. Keskeisessä roolissa ovat TE-toimistot, joilla on kontaktiverkostot yrityksiin ja huomattavasti tietoa alueensa työpaikoista sekä niiden kehitysnäkymistä.

Kolmikantaisen Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus -ohjelman linjauksia ja toimenpiteitä kehitetään tiiviissä yhteistyössä muiden ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen, yritysten ja kuntien kanssa. Ohjelman linjaukset valmistuvat keväällä 2012.

Lisätiedot:

työmarkkinaneuvos Jussi Toppila, TEM, puh. 010 60 48070

valtiosihteeri Janne Metsämäki, TEM, puh. 010 60 48014

erityisavustaja Pilvi Torsti, TEM, puh. 010 60 48005