Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusliikkeiden välinen kaksi vuotta kestänyt työturvallisuuskilpailu päättyi

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 22:03 EET

Panostukset työturvallisuuteen tuottavat tulosta

Rakennusalalla työskennellään säiden armoilla alati muuttuvassa työympäristössä ja jokainen projekti on ainutlaatuinen. Tämän vuoksi alan työturvallisuuteen kiinnitetään runsaasti huomiota ja turvallisuuskehityksen parantaminen vaatii koko rakentamisen ketjulta vahvaa panostamista ja yhteistyötä. Koko valtakunnassa sattui rekisteröityjä työtapaturmia rakentamisessa vuonna 2009 ennakkotietojen mukaan noin 19.000 kappaletta. Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien keskimäärä on ollut vuosittain noin 10, viime vuonna 9, joista talonrakentamisessa 4. Kehityssuunta on laajojen ponnistelujen ansiosta kääntynyt parempaan.

Talonrakennusteollisuuden Pohjois-Suomen piiri ry, Rakennusliiton aluejärjestöt, Ammattiliitto Pro, Pohjois-Suomen AVI:n työsuojelun vastuualue ja Vakuutusyhtiö Pohjola ovat järjestäneet työturvallisuuskilpailuja jo parinkymmenen vuoden ajan toimialueellaan.

Vuoden 2009 alusta käynnistettiin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun talonrakennusliikkeiden välinen työturvallisuuskilpailu. Kilpailuun osallistui 38 yritystä. Työturvallisuusmittauksia työmailla suoritettaessa arvioitiin myös ali- ja sivu-urakoitsijoiden työskentelyn turvallisuutta. Kilpailu kesti kaksi vuotta.

Kilpailun tarkoituksena oli työturvallisuutta parantamalla, yhteistyön merkitystä korostamalla ja viihtyvyyttä lisäämällä parantaa myös työn tuottavuutta ja laatua.

Kilpailu toteutettiin suorittamalla kilpailuun osallistuvien yritysten työmailla työturvallisuustason mittaus kaksi kertaa vuodessa. Myös sattuneet tapaturmat ja työmaan työturvallisuussuunnittelun taso vaikuttivat lopputulokseen. Pohjois-Suomen AVI:n työsuojelun vastuualue suoritti työmaiden työturvallisuusmittaukset ja arvioi työturvallisuussuunnittelun tason.

Kilpailussa oli kaksi sarjaa; konsernit sekä pienet ja keskisuuret yritykset. Isojen yritysten sarjan voitti Skanska Talonrakennus Oy Pohjois-Suomi, toiseksi tuli YIT Rakennus Oy Talonrakennus ja kolmanneksi NCC Rakennus Oy Pohjois-Suomi.
Pk-yritysten sarjan paras oli Rakennus Miilukangas Oy, toinen Insinööritoimisto Tarmo-Rakenne Oy ja kolmas rakennusliike Halonen Oy.
Parhaina työmaina palkittiin isojen sarjassa Skanska Talonrakennus Oy:n As Oy Oulun Victoria ja pk-sarjassa Halonen Oy:n As Oy Kotimarketta.

Kilpailun päätöstilaisuus ja palkintojen jako pidettiin 21.2.2011. Tulosten julkistamisen lisäksi osanottajayrityksille jaettiin informaatiota kilpailuun liittyvistä asioista ja havainnoista.

Työmaatarkastuksia ja -mittauksia tekivät Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajat.  Rakennustyömaan työturvallisuuden tason mittaus TR-mittarilla tapahtuu tekemällä työmaalla turvallisuushavaintoja ja merkitsemällä oikein / väärin havainnot. Havaintokohteita voi olla yli 100 yhdellä työmaakierroksella.  TR-taso on suhteellinen luku, jossa oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin (oikein + väärin -havainnot).
Työturvallisuuskilpailut ovat hyvä tapa kehittää turvallisuusjohtamista ja vaikuttaa rakennus-alan työturvallisuusasenteisiin. Kilpailujen saavuttaman menestyksen syynä on muun muassa hyvä yhteistyö rakennusteollisuuden, ammattijärjestöjen ja työsuojeluhallinnon kesken.
Erityisesti kilpailu on lisännyt yritysjohdon motivaatiota turvallisuustavoitteiden asettamiseen. Myös työntekijät ovat kokeneet positiiviseksi omien työolojensa kehittämisen ja mahdollisuuden vaikuttaa työoloihin.
 
Tapaturmat on saatava minimiin

Rakentamisen tapaturmataajuus on vuosia pysytellyt vuosia lukeman 80 tasolla, kun muussa teollisuudessa on oltu puolet pienemmällä tasolla. Tapaturmatilastojen mukaan rakentamisessa vuonna 2008 tapaturmataajuus putosi alle 80 ja vuonna 2009 taajuus putosi lukeman 70 tuntumaan.
Pohjois-Suomen piirin alueella kehitystä on tapahtunut keskimääräistä nopeammin. Tapaturmataajuuslukuja on seurattu aluetoimiston toimesta vuodesta 2005 lähtien ja sinä aikana keskiarvo on pudonnut pisteluvusta 70 viime vuoden pistelukuun 46.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta tapaturmia sattuu rakennustyömailla yhä liikaa. Tilanteen korjaamiseksi oman jäsenistönsä piirissä Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan liiton eri toimialojen jäsenyritysten tulee saada työtapaturmat minimiin vuoteen 2020 minimissä. Tavoitetta tukemaan liitto perusti kymmenvuotisen Nolla tapaturmaa 2020 – kehityshankkeen.

Hankkeelle on laadittu toimintasuunnitelma ensimmäiselle viidelle vuodelle. Suunnitelmassa on määritelty ne toimet, joilla edistetään tavoitteen toteutumista Rakennusteollisuus RT ry:n piirissä yhdessä liittoyhteisön kaikkien toimialojen ja jäsenyritysten kanssa.

Lisätietoja antavat johtaja Pentti Pekkala puh. 044 7159 500, ylitarkastaja Lasse Kytömäki puh. 044 7159 510 ja aluepäällikkö Ensio Pynninen puh. 040 5833 812