Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rakennusperinnön hoitoon ja vesihuoltoon haettavissa avustuksia

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 21:18 EEST

Hämeen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon ja vesihuoltoon. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2011 talousarviossa niihin määrärahat.

Rakennusperinnön hoitoavustuksia voidaan hakea kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen sekä niiden säilyttämisen edellyttämiin selvityksiin maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävillä alueilla sekä kansallisiin kaupunkipuistoihin kuuluvan rakennetun ympäristön hoitoon ja kunnostukseen. Avustusta voivat hakea yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Vesihuoltoavustuksia voidaan hakea yhdyskuntien ja haja-asutuksen yhteistä vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä jätevesien käsittelyä ja sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä palveleviin toimiin, jotka on suunniteltu tehtäviksi kalenterivuonna 2011. Vesihuollon tukea suunnataan erityisesti haja-asutusalueiden viemäriverkostojen laajentamiseen ja puhdistamoihin.

Hakulomakkeita ja tarkempia tietoja avustusten myöntämisen edellytyksistä saa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella Hämeen ELY-keskuksesta. Hakemukset on toimitettava ELY-keskukselle 5.11.2010 mennessä.

Hakulomakkeet ovat myös sähköisinä verkkopalvelussa:

Lisätietoja

Rakennusperinnön hoito

  • tarkastaja Päivi Ilmarinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 612

Vesihuolto

  • ympäristöinsinööri Jussi Leino, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 659
      (Kanta-Häme)
  • ympäristöinsinööri Timo Virola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0500 624 928
      (Päijät-Häme),

 

Päivitetty  7.10.2010Tulosta