Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rakennusperinnön hoitoon sekä haja-asutuksen viemäröinnin ja vedenhankinnan rakentamiseen vuodelle 2011 haetut valtion avustukset Pohjois-Savon alueella

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2010 10:21 EET

Avustushakemuksia rakennusperinnön hoitoon 67 kappaletta

Pohjois-Savon ELY-keskukselle jätettiin määräaikaan mennessä 67 avustushakemusta rakennusperinnön hoitoon. Saariston ympäristönhoitoon (osittain Tervon ja Kuopion alue) ei tullut yhtään avustushakemusta. Hakemuksista 14:ta oli syntynyt kiireellisen korjaustarpeen vuoksi kuluja jo kesällä 2010. Näille kohteille pyritään myöntämään avustusta ns. peruuntuneista määrärahoista jo tänä syksynä. Muutoin päätökset myönnettävistä avustuksista tehdään keväällä 2011. Avustukset myönnetään edellyttäen, että Eduskunta osoittaa vuoden 2011 valtion talousarviossa tähän varoja.

Hakemuksista yli puolet koskee asuinrakennuksia. Yleensä korjataan vesikattoa, perustuksia, ulkovuorausta, ikkunoita ja ovia sekä kuisteja. Muina kunnostettavina rakennuksina on aittoja ja muita piharakennuksia. Niissä yleisimmät korjauskohteet ovat hirsien vaihto eli kengittäminen ja perustukset sekä vesikatto. Rakennusinventointeja täydennetään ja päivitetään Iisalmessa, Lapinlahdella, Siilinjärvellä ja Vieremällä.

Avustushakemuksia haja-asutuksen viemäröinnin ja vedenhankinnan rakentamiseen 13 kappaletta

Pohjois-Savon ELY-keskukselle on määräaikaan mennessä jätetty 13 vesihuoltoavustushakemusta vuonna 2011 toteutettavien hankkeiden rahoittamiseksi. Hankkeet kohdentuvat haja-asutuksen viemäriverkostojen rakentamiseen. Hankkeiden kustannukset ovat 12,7 M€ ja haettu avustusmäärä 4,2 M€. Kokonaan toteutuessaan hankkeilla saataisiin keskitetyn viemäriverkoston piiriin 1450 taloutta. Lisäksi varmistettaisiin 250 talouden vedenhankinta Pohjois-Savon haja-asutusalueella.

Lisätietoja

Rakennuperinnön hoitoavustuen osalta:

Tarkastaja Marjatta Strengell, puh.040 589 0322, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ylitarkastaja Eeva Pehkonen, puh. 040 537 0915, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vesihuoltoavusten osalta:

Vesihuoltoinsinööri Jarmo Siekkinen, puh. 040 359 1574, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi