Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rakennussuojeluavustuksella arvokkaan rakennuksen kunnostus vauhtiin

Lehdistötiedote   •   Marras 22, 2011 15:00 EET

Oletko suunnittelemassa vanhan talosi korjausta? Marraskuun aikana on tilaisuus hakea avustuksia rakennusperinnön hoitoon Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Avustusta voidaan myöntää yksityisille rakennuksen omistajille tai pitkäaikaisille vuokralaisille omistajan suostumuksella, rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille sekä kunnille ja kuntayhtymille. Avustusta myönnetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin, etenkin kaavalla suojeltuihin, rakennuksiin. Ensisijaisia kohteita ovat valtakunnallisesti merkittävissä kulttuurihistoriallisissa ympäristöissä sijaitsevat kohteet (www.rky.fi) sekä maakunnallisesti arvokkaat kohteet.

Avustuksia myönnetään korjauksiin, joissa edistetään kulttuurihistoriallisten tai maisemallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä. Tyypillisiä avustettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ulkovaipan: katon, julkisivujen, ikkunoiden tai ulko-ovien korjaustyöt. Avustuksia ei ole tarkoitettu käyttömukavuuden lisäämiseen eikä tavanomaisiin vuosikorjauksiin.  

Saaristokunnissa rakennusten kunnostukseen voidaan myöntää myös saariston ympäristönhoitoavustusta

Varsinais-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia mm. toimenpiteisiin, jotka koskevat saariston maisemakuvan säilyttämistä tai parantamista. Tällaisia hankkeita voivat olla maisemakuvaa rumentavien rakennusten tai laitteiden kunnostus sekä siltoja, penkereitä, laitureita ynnä muita rantaan tai vesialueelle rakennettavia laitteita koskevat hankkeet. Tyypillisiä avustuskohteita ovat esim. venevajojen ja laiturien korjaushankkeet.

Hakuaika päättyy 30.11.2011

Avustushakemuskaavake on saatavissa Suomi.fi-palvelusta. Hakemuksen voi myös jättää sähköisesti. Lomakkeet saa tarvittaessa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, jonka kirjaamoon niin sähköiset kuin paperiset hakemukset toimitetaan viimeistään 30.11.2011.

Vuonna 2011 jaettiin avustuksia 219 000 euroa

Vuonna 2010 myönnettiin rakennusperinnön hoitoavustuksia Lounais-Suomessa 65 kohteelle yhteensä 236 000 € ja v.2011 51 kohteelle yhteensä 219 000 €. Avustuksia myönnettiin pääosin yksityisille, mutta myös joillekin yhteisöille, yrityksille ja kunnille. Avustussummat vaihtelivat 1000 ja 20 000 euron välillä. Yleisin yksityisille myönnetty avustussumma oli 3000 – 5000 €. Merkittäviä avustushankkeita v. 2011 ovat olleet mm. Reposaaren päiväkodin julkisivujen maalauskorjaus Porissa, ravintola Pinellan julkisivujen entisöinti Turussa sekä Loimaan taidetalon katon korjaaminen. Laitilan seurakunnan kivimakasiinin ja Marttilan kunnan pitäjämakasiinin kattojen korjaukseen myönnettiin avustusta, samoin Kalannin terveystalon korjaukseen Uudessakaupungissa. Turun kaupungin tilalaitos sai avustusta Koroisten tilan rakennusten korjaukseen.

Lisätietoja:

rakennussuojeluavustukset: Päivikki Mäki, p. 0400 802 013
saariston ympäristönhoitoavustukset: Maarit Kaipiainen, p. 0400 276 430