Valtioneuvosto

Rakennusten energiatodistukset pantava esille myös viranomaisten yleisöpalvelutiloissa

Lehdistötiedote   •   Marras 12, 2010 10:50 EET

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen kahden rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän lain muuttamiseksi. Lainmuutoksilla muutettaisiin energiatodistuksiin ja kylmälaitteiden tarkastamiseen liittyviä eräitä säädöksiä.

Lakia rakennuksen energiatodistuksesta muutettaisiin siten, että energiatodistus on oltava nähtävillä yli 1 000 neliömetrin tiloissa, joissa viranomainen tarjoaa julkisia palveluita. Omistajan tulee huolehtia todistuksen esille panosta. Vuokrattuja tiloja muutos koskisi vain uusien vuokrasuhteiden osalta.

Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden maaliskuun alusta. Todistusten on oltava nähtävillä viimeistään 1. maaliskuuta 2012.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lakia rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta. Pakolliset kylmälaitteiden energiatehokkuustarkastukset tulisi tehdä vähintään kerran viidessä vuodessa, kun nykyisin riittää kerran kymmenessä vuodessa tehty tarkastus.

Tämäkin lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden maaliskuun alusta. Muutos tulisi voimaan porrastetusti kylmälaitteiden käyttöönottovuoden perusteella.

Muutokset liittyvät alkuperäisen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoon. Muutosehdotuksissa ei vielä ole otettu huomioon uudelleenlaadittua direktiiviä, vaan tältä osin on käynnissä laaja-alaisempi valmistelutyö ympäristöministeriössä.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö,
p. 0400 143 866, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Yli-insinööri Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö,
puh. 050 572 6359, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi