Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuus haluaa vakinaistaa asuntotuotannon välimallin

Lehdistötiedote   •   Helmi 23, 2011 21:48 EET

Rakennusteollisuuden mielestä vuokra-asuntotuotantoa tulee vauhdittaa niin sanotun välimallin avulla. Rakennusalan taantumassa elvytyskeinona käytetty ja viime vuoden lopussa päättynyt korkotuettu välimalli osoittautui toimivaksi ratkaisuksi, joka pitäisi vakinaistaa.

”Välimalli näyttää olevan ainoa tehokas lääke vuokra-asuntopulaan, kun kuntien ja yleishyödyllisten rakennuttajien vuokra-asuntojen tuotantomäärät ovat toistuvasti jääneet tarpeeseen nähden liian vähäisiksi”, toteaa Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.

Välimallissa valtio houkuttelee asuntosijoittajia tuottamaan vuokra-asuntoja antamalla rakentamislainalle korkotuen ja täytetakauksen. Malli on avoin kaikille vakavaraisille rakennuttajille, eikä vuokralaisille aseteta tulorajoja. Tuettuja asuntoja on käytettävä vuokra-asuntoina vähintään 10 vuotta. Vuokravelvoite lyhentyy 5 vuoteen, jos kaikki lainat on siihen mennessä maksettu pois.

Välimallin avulla tuotettiin vuosien 2009–2010 aikana nopeasti uusia, nykyaikaisia vuokra-asuntoja, tasattiin suhdanteita ja saatiin uusia asuntosijoittajia kantamaan vuokranantajan tehtävät ja velvoitteet. Rakennusteollisuuden keräämien tietojen mukaan asuntotuotannon välimallilla aloitettiin kahden vuoden sisällä 7 000 vuokra-asunnon rakentaminen ja työllistettiin yli 14 000 ihmistä. Koko rakentamisen hinnaksi tuli noin 840 miljoonaa euroa. Valtio sai 336 miljoonan euron potin veroja ja veronluontoisia tuloja.

Välimallissa valtio joutuu maksamaan korkotukea, mikäli korot nousevat yli 3,4 prosentin. Rakentamisesta saatavat vero- ja veronluontoiset tulot ovat kuitenkin niin merkittäviä, että korkotason lainalle tulisi olla noin 9,3 prosenttia kymmenen vuoden ajan, jotta valtion korkomenot ylittäisivät sille rakentamisesta kertyneet tulot. Viiden vuoden laina-ajalla valtio jäisi tappiolle vasta, jos korko koko laina-ajan olisi noin 15,2 prosenttia. Johtopäätöksenä voidaankin todeta, että rakentamisesta saatavat tulot ovat valtiolle niin merkittävät, että taloudellinen hyöty ylittää käytännössä aina välimallista aiheutuvat kustannukset.

Välimallia tarvitaan myös rahoituksen varmistamiseksi. Taantuma osoitti, että rakennushankkeiden rahoituksen saaminen pankkisektorilta voi vaikeutua nopeallakin aikataululla. Tarvitaan malleja, joilla rahoitus ja tuotantomäärät voidaan turvata muissakin kuin yleishyödyllisten yhteisöjen käynnistämissä rakennushankkeissa. Tuotantomäärien tasaamismahdollisuus voi rauhoittaa omalta osaltaan myös rakentamiskustannuksia, sillä nopea volyymien vaihtelu aiheuttaa yli- ja alikapasiteetteja ja käytännössä kustannuksia synnyttävää tehottomuutta.

Lisätietoja:

Rakennusteollisuus RT ry, toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5121

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Tämä tiedote on myös Rakennusteollisuus RT ry:n verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi