Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuus RT jakoi 2010 apurahat: Ympäristöasiat, Lean-tuotantofilosofia ja tietomallinnuksen hyödyntäminen tuettujen hankkeiden joukossa

Lehdistötiedote   •   Marras 16, 2010 21:27 EET

Rakennusteollisuus RT ry:n rakennusalan jatkokoulutusrahasto jakoi tänään vuoden 2010 apurahat viidelle ansioituneelle tutkijalle. Tänä vuonna apurahoja haki ennätysmäärä tutkijoita, 19 henkilöä.  RT jakaa vuosittain apurahoja jatkokouluttautumishankkeille, joiden odotetaan edistävän merkittävällä tavalla suomalaista rakentamista ja sen kansainvälistymistä. Nyt kymmenettä kertaa jaetut 6 000 euron apurahat saivat tänä vuonna väitöskirjatyötään varten TkL Mohammed Mamunul Hassan,  DI, KM Tarja Mäki, DI Aki Pekuri, DI Johanna Tikkanen ja DI Tanja Tyvimaa.
Hankkeiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota niiden soveltumiseen rakennusteollisuuden eri liiketoiminta-alueiden prosessien vahvistamiseen ja tuotteiden kehittämiseen. Erityistä painoarvoa annettiin sellaisille aiheille kuin energia- ja ympäristöteknologia, rakentamisen prosessit ja tiedonhallinta sekä korjausrakentaminen.
Korkeatasoinen tutkimus on edellytyksenä laadukkaalle opetukselle ja tae sille, että alalle saadaan parhaita osaajia. Rakennusteollisuudessa tarvitaan uudenlaista näkökulmia ja uutta osaamista, sillä alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia.

RT:n jatkokoulutusrahaston vuoden 2010 apurahojen saajat ja aiheet

6 000 euron apurahat saivat väitöskirjatyötään varten seuraavat henkilöt:

TkL Mohammed Mamunul Hassan, Aalto-yliopisto
Väitöskirjahanke ”Binder stabilized soft clay for infrastructure application – constructional and functional aspect”. Tutkimuksessa tarkastellaan pehmeän saven hyötykäyttömahdollisuuksia stabiloinnin avulla.
Pehmeällä savella ei ole ollut hyötykäyttöä ja sen ajaminen kaatopaikoille on aiheuttanut pelkästään ylimääräisiä kustannuksia. Stabiloinnin avulla saadaan alkuperäistä merkittävästi lujempi tuote, jota voidaan käyttää mm. vedenpitävinä ja lujina pohja- ja pintaeristeinä kaatopaikoilla, pohjavesialueille sijoittuvilla teillä sekä pilaantuneiden maiden kapseloinnissa. Näin kustannuksia aiheuttava hyödytön maa-aines saadaan hyötykäyttöön.

DI, KM Tarja Mäki, Helsingin yliopisto
Väitöskirjahanke ”Tietomallintamisen käyttöönottoa ja hyödyntämistä tukevat toimintaprosessit rakennushankkeissa”. Tutkimuksessa tarkastellaan rakennushankkeen toimintaprosesseja ja niissä esiintyviä ongelmia tietomallintamisen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyen. Tavoitteena on kehittää hankkeiden toimintaprosesseja tehokkaammiksi ja edistää sitä kautta tietomallintamisen hyötyjen toteutumista.
Tietomallintamisessa on toistaiseksi paneuduttu teknologian tutkimukseen ja kehittämiseen. Käyttäjät ovat kuitenkin keskeisessä asemassa, jotta tietomallinnuksen käyttöönotto onnistuu.

DI Aki Pekuri, Oulun yliopisto
Väitöskirjahanke ”Lean-tuotantofilosofian soveltaminen rakennusteollisuuteen”. Tutkimuksen päätavoitteena on arvioida Lean-tuotantojärjestelmän soveltuvuutta rakennusteollisuuteen sekä kehittää ja soveltaa olemassa olevia Lean-työkaluja ja metodeja alan yritysten tarpeisiin.
Lean-ajattelussa toimintaa lähestytään arvon tuottamisen ja kokonaisvaltaisen tehokkuuden kannalta koko toimitusketjussa. Suomalaisen rakentamisen alalla on tällä hetkellä osaamiskapeikko tuotannollisesta teollisuudesta levinneen Lean-filosofian ja sen työkalujen soveltamisessa. Lean-ajattelun soveltaminen rakennusteollisuuteen yleistyy maailmalla vauhdilla.

DI Johanna Tikkanen, Aalto yliopisto
Väitöskirjahanke ”Mineral powder concretes – a novel, economical and environmentally friendly partial binder of normal strength concrete”. Tutkimuksessa tarkastellaan normaalilujuuksisten betonien sementtimäärän vähentämistä korvaamalla osa sementistä mikrometrikokoisella (1-600 μm) kemiallisesti inertillä mineraalijauheella siten, että betonin lujuus ja tuoreen betonin ominaisuudet eivät saa heikentyä.
Sementtimäärien pienentymisellä on erittäin merkittävä taloudellinen ja ekologinen vaikutus betonirakentamisessa. Jos sementistä 25–28 % korvataan inertillä kalkkikivijauheella, jonka hinta on noin 30 % sementin hinnasta, betonikuution materiaalikustannukset vähenevät noin 9–10 %. Mineraalijauhebetonien sementin säästöllä voitaisiin pienentää betonin valmistuksen ympäristökuormitusta lähes 20 %.

DI Tanja Tyvimaa, Tampereen teknillinen yliopisto
Väitöskirjahanke ”Developing and investing in senior houses in Finland – Senior’s preferences and investors’ insights”. Tutkimus selvittää senioriasumisen kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä, sekä kuinka seniorien odotukset asumisympäristöstä täyttyvät ja millä perusteella seniori tekee lopullisen asumismuodon valintapäätöksen.
Tutkimus tuottaa tietoa senioriasukkaan valintakäyttäytymisestä senioriasuntojen tuottajille sekä tietoa senioriasumiseen sijoittamisen riskeistä ja tulevaisuuden näkymistä. Tutkimus selvittää ikääntyvien asumisen tarpeita sekä arvomaailmaa ja auttaa ymmärtämään ikääntyvien ihmisten ostokäyttäytymistä asuntoa valittaessa.

Lisätiedot: johtaja Jukka Pekkanen, puh. 050 527 6966