Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuus RT ry:n Pintatoimiala liittynyt Tilaajavastuu.fi-palvelun kumppaniksi

Lehdistötiedote   •   Loka 11, 2010 15:11 EEST

Harmaan talouden suomalaiselle yhteiskunnalle aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat merkittäviä. Yksinomaan rakennusalalla arvioidaan vahinkojen olevan vuosittain 400 – 500 miljoonaa euroa. Rakennusala  on itse kehittänyt  keinoja, joiden avulla alalta pyritään kitkemään yhteiskunnallisia velvoitteitaan laiminlyövät yrittäjät. Vuonna 2008 aloittanut Tilaajavastuu.fi -palvelu on yksi tällainen keino. Internetissä toimiva palvelu hyödyntää nykyteknologiaa, sen avulla lakisääteisten velvoitteiden tarkistaminen on vaivatonta.

Rakennusteollisuus RT ry:n pintatoimialaan kuuluvat liitot, Kattoliitto ry, Lattian- ja Seinänpäällysteliitto ry ja Pintaurakoitsijat ry, ovat päättäneet suositella jäsenilleen liittymistä Tilaaja-vastuu.fi-palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Palvelun avulla voidaan vähentää tilaa-javastuulain noudattamiseen liittyvää selvitys- ja paperityötä, torjua taloudellista rikollisuutta ja edistää rehtiä kilpailua rakennusalalla.

Pintatoimialan liitot maksavat urakoitsijajäsenilleen Luotettava Kumppani -ohjelman maksut ensimmäiseltä vuodelta. Rakennusurakan tilaaja saa Luotettavaksi Kumppaniksi rekisteröitynyttä yritystä koskevat tilaajavastuulain mukaiset raportit maksutta. Liittojen tavoitteena on saada kaikki jäsenliikkeet mukaan ohjelmaan.

Tilaajavastuu.fi -palvelun tuottaa tilaajavastuulain (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä) vaatimat tiedot sekä tilaajien että toimittajien käyttöön internetin välityksellä.  Palvelusta löytyy nyt jo lähes 4 500:n Luotettava Kumppani -yrityksen tilaajavastuuraportit. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä että Pintatoimiala tuli kokonaisuudessaan mukaan palveluun. Tämä helpottaa huomattavasti tilaajien työtä, kun koko toimialan yritystiedot löytyvät kattavasti palvelustamme”, kiteyttää tilaajavastuu.fi –palvelun tuottavan Suomen Tilaajavastuu Oy:n toimitusjohtaja Lars Albäck. Albäck toivoo muiden Rakennusteollisuus RT ry:n jäsenliittojen seuraavan pintatoimialan esimerkkiä, jotta palveluun saataisiin mahdollisimman kattava rekisteri rakennus- ja kiinteistöalan yrityksistä.

Pintatoimialan liittojen jäseninä on yli 400 urakointiliikettä, joiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on yli 500 miljoonaa euroa. Yritykset työllistävät Suomessa noin 6000 henkilöä.

Lisätiedot:

Lars Albäck, toimitusjohtaja, Suomen Tilaajavastuu Oy
Mikko Ahtola, toimialajohtaja, Rakennusteollisuus RT ry:n Pintatoimiala