Valtioneuvosto

Rakentamislupa uudelle Suomen ja Viron väliselle sähkönsiirtokaapelille

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2010 11:43 EET

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 10.11.2010 kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:lle luvan rakentaa 650 megawatin tehoisen sähkönsiirtokaapelin Suomen ja Viron välille. Estlink 2 -yhdysjohto rakennetaan maiden kantaverkkoyhtiöiden yhteishankkeena Porvoon Anttilan ja Koillis-Virossa sijaitsevan Püssin sähköasemien välille. Merikaapeli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2013 lopulla.

- Estlink 2 -merikaapeli liittää Suomen ja Viron sähköverkot ja -markkinat vahvasti toisiinsa, toteaa lupapäätöksen allekirjoittanut elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

- Maidemme hallitukset, kantaverkkoyhtiöt ja energia-alan sääntelyviranomaiset sekä pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool Spot ovat toteuttaneet laajan ja runsaasti työtä vaatineen yhteisen ponnistuksen hankkeeseen liittyneiden poliittisten, taloudellisten ja teknisten kysymysten ratkaisemiseksi. Tämä on varmistanut hankkeelle poikkeuksellisen suuren, 100 miljoonan euron EU:n elvytystuen, korostaa Pekkarinen.

Estlink 2 -merikaapeli lisää Pohjoismaiden ja Baltian välistä sähkönsiirtokapasiteettia 350 megawatista 1 000 megawattiin. Kaapeli liittää Viron ja jatkossa myös Latvian ja Liettuan sähkömarkkinat kiinteämmin osaksi pohjoismaista sähkön yhteismarkkina-aluetta.

Yhdysjohto parantaa sähkön toimitusvarmuutta Baltian maissa, joissa oma tuotantokapasiteetti on vähentynyt erityisesti Ignalinan ydinvoimalaitoksen sulkemisen vuoksi. Johdolla on myös positiivinen vaikutus pohjoismaisen yhteismarkkinan toimintaan. Yhdysjohdosta syntyy lähivuosina 50 miljoonan euron vuotuiset kansantaloudelliset hyödyt yhteismarkkina-alueella. Johdon kustannusarvio on 320 miljoonaa euroa.

Estlink 2 -yhdysjohto on osa kahdeksan Itämeren alueella sijaitsevan EU:n jäsenvaltion ja komission yhteistä Itämeren alueen energiayhteyksiä käsittelevää suunnitelmaa (Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP), joka hyväksyttiin kesäkuussa 2009.

Estlink 2 on toteutumassa ensimmäisenä suunnitelmaan sisältyvistä kolmesta yhdysjohdosta, joiden on tarkoitus yhdistää erillisen saarekkeen muodostavien Baltian maiden sähköverkot muun Euroopan sähköverkkoon. Komissio on myöntänyt hankkeelle Euroopan energia-alan elvytysohjelmaan perustuvan 100 miljoonan euron tuen 8.7.2010.

Lupapäätös verkossa osoitteessa: http://www.tem.fi/index.phtml?s=3933&v_99187=205315

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, puh. 010 606 3500

neuvotteleva virkamies Arto Rajala, TEM, puh. 010 606 4828