Nordens välfärdscenter

Raportti: Salatut alkoholiongelmat tulee havaita sairaaloissa

Lehdistötiedote   •   Syys 22, 2016 11:13 EEST

Pohjoismainen tutkimus osoittaa, että vain viidesosa alkoholiin liittyvistä ongelmista havaitaan sosiaali- tai terveydenhuollossa. Stavangerin yliopistollisessa sairaalassa Norjassa on vuodesta 2010 asti toiminut kaksi päihdehoitajaa, joilla on yksi ainoa tehtävä: keskustella potilaiden kanssa riskialttiista alkoholin ja huumeiden käytöstä. Seitsemässä vuodessa keskustelujen määrä on kymmenkertaistunut ja useat muut sairaalat Norjassa ovat käynnistäneet vastaavan toiminnan. Tämä käy ilmi Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen uudesta raportista Lokalt nytänkande inom missbruksvården (Paikallista uusajattelua päihdehuollossa).

Raportissa nostetaan esiin päihdehoitajat hyvänä keinona puuttua alkoholiongelmiin varhaisessa vaiheessa ja vähentää sairauksien riskiä myöhemmin elämässä. Tavoitteena on rikkoa alkoholinkäyttötavoista puhumisen tabu sairaaloissa – tabu, joka elää vielä monissa paikoissa Pohjoismaissa ja joka voi estää alkoholin haittavaikutusten vähentämistä yhteiskunnassa.

Hege Tvedt on yksi Stavangerin yliopistollisen sairaalan päihdekonsulteista, ja hän tapaa vuosittain satoja potilaita, joilla on salattu alkoholiongelma.

– Alkoholin käyttönsä salaavat henkilöt eivät ole ehkä koskaan saaneet puhua alkoholista terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. On helpompi vaikuttaa väärinkäyttöön varhaisessa vaiheessa kuin 30 vuoden juomisen jälkeen. Siksi varhainen puuttuminen on tärkeää, sanoo Tvedt.

Sairaala on oivallinen paikka puuttumiseen. Täällä henkilökunta voi keskustella potilaiden alkoholinkäyttötavoista heidän terveydentilansa lähtökohdista, mikä vähentää moralisoinnin riskiä.

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen julkaisussa kerrotaan, kuinka kolme pohjoismaista kuntaa (Stavanger, Århus ja Uumaja) ovat tarttuneet päihdehuoltoon liittyviin haasteisiin. Kaikissa pohjoismaissa on vastaavat haasteet, joten ratkaisuja voidaan mahdollisesti hyödyntää kaikkialla pohjolassa.

Sen lisäksi, että julkaisussa esitellään piilotettua alkoholin käyttöä perusterveydenhuollon potilaiden joukossa, siinä kerrotaan kahdesta muustakin paikallisesta ratkaisusta. Nämä liittyvät nuoriin, joilla on mittavaa väärinkäyttöä, ja potilaisiin, jotka keskeyttävät korvaushoidon.

Pohjoismainen hyvinvointikeskus käynnisti vuonna 2011 paikallisia päihdehoitoratkaisuja tarkastelevan ja vertailevan tutkimus- ja kehityshankkeen Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården – NoLoM. Kaikissa pohjoismaissa on mietitty, kuinka päihdehuolto ja hoitoresurssit voitaisiin organisoida paremmin aikoina, jolloin resurssit ovat yhä rajallisemmat.

Raportti: Lokalt nytänkande inom missbruksvården

Lisätietoja: Kerstin Stenius, projektipäällikkö, puh. 040 0604320, sähköposti: kerstin.stenius@nordicwelfare.org

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.