Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rauman seudun maa- ja metsätalousympäristöissä hyviä tukikelpoisia hoitokohteita

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 21:57 EET

Kesällä 2010 maatalousalueiden yleissuunnittelua tehtiin maastotyönä Raumalla ja metsäkohteiden kartoitusta lisäksi myös Eurajoella, Luvialla ja Lapissa. Suunnittelun tarkoitus on tarjota maanomistajalle tietoa luontoarvoiltaan hyvistä kohteista ja niiden hoitomahdollisuuksista.

Maastotyön tuloksia esitellään luonnoskartoilla infotilaisuudessa Raumalla keskiviikkona 24.11. klo 12 – 14 (Tiilivuoren tupa, Tiilivuodentie 9).

Tilaisuuteen osallistuvilta toivotaan kommentteja ja täydennyksiä. Kommentoitujen karttojen pohjalta laaditaan julkaisu, jota voi mm. käyttää apuna tukien haussa ja kohdesuunnitelmissa. Yleissuunnitelman ehdotukset eivät kuitenkaan sido maanomistajia eivätkä merkinnät suunnittelukartoissa velvoita toimenpiteisiin.

Suunnittelun avulla ympäristön kohentamiseen tarkoitetut tuet voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti

Kohteita maatalousympäristössä ovat mm. entiset niitty- ja laidunalueet, vesiuomia kohtia viettävät tai tulvivat peltolohkot sekä mahdolliset kosteikot. Monivaikutteisten kosteikkojen päätarkoitus on vesiensuojelu, mutta ne parantavat myös maisemaa ja lintujen elinolosuhteita sekä lieventävät tulvia.

Metsäpuolella kartoitettiin lähinnä METSO -ohjelmaan soveltuvia elinympäristöjä mm. runsaslahopuustoisia metsiä, lehtoja, metsäluhtia, tulvametsä ja metsäisiä kallioita tai jyrkänteitä.

Rauman seudun yleissuunnittelualue on pienipiirteistä ja maisemaltaan monipuolista. Alueelta löytyi runsaasti luonnon monimuotoisuuskohteita, jotka keskittyvät lähinnä kylien liepeille. Lisäksi tuli esiin useita hyviä paikkoja vesiensuojelukosteikoille. Myös suojavyöhykkeiden tarpeellisuutta rantapelloilla kartoitettiin samalla ja niitäkin ilmeni olevan.  Metsäkohteita, joissa on mukana useita erilaisia elinympäristötyyppejä, on tähän mennessä löytynyt yhteensä noin 50. Metsäkohteiden kartoitus jatkuu edelleen ja uusia kohteita tullee mukaan.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Anni Karhunen, p. 040 769 9034
ylitarkastaja Mikko Jaakkola, p. 040 769 9031
suunnittelija Ritva Kemppainen, p. 050 433 9908
suunnittelija Leena Gustafsson, Metsäkeskus, p. 040 525 3220