Raute Oy

RAUTE JATKAA SOPEUTUMISTA MARKKINATILANTEESEEN JA ALOITTAA UUDET YT-NEUVOTTELUT

Lehdistötiedote   •   Loka 08, 2010 20:34 EEST

Raute Oyj jatkaa sopeutumista heikkona jatkuvaan ja epävarmaan
markkinatilanteeseen. Puutuoteteollisuuden investointien ja palvelujen kysynnän
alentuneen tason arvioidaan muodostuneen pitempiaikaiseksi tilanteeksi, jossa
tehokas ja kilpailukykyinen toiminta edellyttää myös pysyviä ratkaisuja
henkilöstön sopeuttamiseksi.

Raute Oyj on käynnistänyt yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut
henkilöstösopeutuksista Suomen yksiköidensä toimihenkilöiden ja ylempien
toimihenkilöiden kanssa. Neuvottelujen arvioidaan kestävän kuusi viikkoa.
Tavoitteena on sopeutuminen alhaisena jatkuvaan kysyntään, tilauskannan
vaihteluihin sekä kannattavuuden parantaminen. Työnantajan neuvotteluesitys
sisältää lomautuksia sekä enintään 25 henkilön irtisanomisen.

Neuvottelut koskevat yhteensä 246 toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä, joista
210 henkilöä toimii Nastolassa, 12 henkilöä Jyväskylässä ja 24 henkilöä
Kajaanissa. Työntekijöiden osalta aikaisemmin sovitut sopeuttamisratkaisut ovat
toistaiseksi riittäviä.

Raute-konsernin kokonaishenkilömäärä kesäkuun lopussa oli 522, joista Suomen
yksiköiden osuus oli 394 henkilöä.


RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oyj, 03 829 3560, matkapuhelin
0400 814 148

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.fi

RAUTE LYHYESTI:
Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologiayritys, jonka
tärkeimmät asiakasteollisuudet ovat vaneri- ja LVL-teollisuus. Yrityksellä on
johtava markkina-asema maailmassa näiden asiakasteollisuuksien tehdaslaajuisten
projektien toimittajana. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat myös
teknologiapalvelut, joiden avulla Raute tukee asiakkaitaan näiden investointien
koko elinkaaren ajan. Rauten päätoimipiste sijaitsee Nastolassa. Muut
omat tuotantoyksiköt ovat Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella
Kiinassa sekä Kajaanissa. Rauten liikevaihto laski merkittävästi vaikean
markkinatilanteen seurauksena vuonna 2009 ja oli 36,6 miljoonaa euroa.
Henkilöstön määrä vuoden 2009 lopussa oli 524. Lisätietoja yhtiöstä:
www.raute.fi.


Source: Millistream