Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ravinteet kiertoon - vesistöt kuntoon, Ravi

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 22:41 EET

Maatilojen vesiensuojeluun haetaan uusia toimintatapoja

Maatiloilla on panostettu vesiensuojeluun jo pitkään. Vähitellen työn tulokset alkavat näkyä vesien laadussa. Vaikka paljon on jo tehty, tarvitaan edelleen lisäpanostusta. Jatkossa tulisikin keskittyä tilakohtaisiin ratkaisuihin. Kaakkois-Suomessa ja osin Itä-Uudellamaalla toteutettavassa RAVI-hankkeessa etsitään uusia vesiensuojelun toimintatapoja yhdessä viljelijöiden kanssa.Liitteenä on hankkeen esite.

Vesiensuojelu alkaa tiloilta

Paras asiantuntija tilan vesiensuojelun suunnittelussa on viljelijä itse. Ratkaisut kuormituksen vähentämiseen löydetään usein jokapäiväisestä viljelytoiminnasta. Maatilan työt ja tukiviidakko vievät kuitenkin tiloilla paljon aikaa, eikä viljelijöillä välttämättä ole mahdollisuutta uusien toimintatapojen pohtimiseen. RAVI-hankkeessa mietitään yhdessä viljelijän kanssa käytännönläheisiä vesiensuojelukeinoja, jotka ovat helposti otettavissa käyttöön normaalin viljelytoiminnan ja sen suunnittelun yhteydessä. 

Näillä pääsee jo pitkälle

Maatila voi vähentää vesistökuormitusta ja parantaa tuottavuutta monin eri keinoin. Pellon kasvukunnosta ja kuivatuksesta huolehtiminen parantavat satoa ja vähentävät vesistökuormitusta. Talviaikainen kasvipeite vähentää tehokkaasti eroosiota ja siten ravinnehukkaa vesistöihin. Taloudellisestikin tilat ovat kiinnostuneita lannoituksen tarkentamisesta kasvien tarpeen, pellon tuottokyvyn ja maa-analyysien perusteella. Myös lannassa olevien ravinteiden hyödyntäminen kannattaa suunnitella tarkkaan niin ajoituksen, varastoinnin kuin kohdentamisenkin suhteen. Vähemmän tuottavilla pelloilla voidaan pohtia myös erilaisten luonnonhoitopeltojen, viherlannoituksen ja viherkesannon tuomia mahdollisuuksia. Myös suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen perustaminen on tehokas keino vähentää kuormitusta omiin lähivesiin.

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon eli RAVI-hanke

Kaakkois-Suomessa ja Itä-Uudenmaan itäosissa apuvälineitä tilakohtaisiin ratkaisuihin etsitään syksyllä 2010 alkaneella RAVI-hankkeella. Kolme vuotta kestävässä hankkeessa tehdään tilakohtainen vesiensuojelusuunnitelma 40 vapaaehtoiselle mukaan ilmoittautuneelle tilalle. Näiden lisäksi toteutetaan suojavyöhykesuunnitelmia tai kosteikkoneuvontatapahtumia sekä järjestetään vesiensuojeluseminaareja, pellonpiennartapahtumia ja työnäytöksiä esim. lannan levityksestä. Hanke on kokonaan rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen toteuttajia ovat Kaakkois-Suomen ELY‑keskus sekä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan ProAgria ry:t. Hankkeeseen mukaan haluavat viljelijät voivat ottaa yhteyttä hankkeen toteuttajiin jo nyt.

Tavoitteena on lisätä viranomaisten, neuvojien ja viljelijöiden yhteistyötä sekä osaamista kaikilla maatalouden vesiensuojeluun vaikuttavilla osa-alueilla. Hankkeen kokemuksia voidaan hyödyntää myös seuraavan ympäristötukijärjestelmän valmistelussa ja siihen valmistautumisessa.

Tiedotustilaisuus

Järjestämme hankkeesta tiedotustilaisuuden tiedotusvälineille 25.11.2010 klo13.00 Luumäen kunnan valtuustosalissa. Tiedotustilaisuuden jälkeen on mahdollisuus vierailla Päivi ja Perttu Vienamon maatilalla. Lisätietoja voi hankkeen toteuttajien lisäksi kysyä myös hankkeen ohjausryhmän viljelijöitä tai MTK:sta  (ks. yhteystiedot alla).

Lisätietoja

www.ymparisto.fi/kas/ravi

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, p. 040 518 8985
Agrologi Riitta Nurmilaukas, p. 040 844 6210
Asiantuntija Anu Koistinen, p. 040 7171283

 ProAgria Kymenlaakso ry.

Maatilaneuvoja Netta Junnola, p. 020 747 3436

ProAgria Etelä-Karjala ry.

ProAgria Kasvi –tuotevastaava, Jaakko Heinola, p. 020 747 2606

Hankkeen ohjausryhmässä mukana olevat viljelijät:

Perttu Vienamo, Luumäki, p. 050 571 0029
Timo Leitamo, Kouvola, p. 0400 657 776
Kari Pekonen, Parikkala, p. 0400 912 469

Hankkeen yhteistyötaho
 MTK Kaakkois-Suomi: Pertti Ramula: 020 413 3323

Hankkeen toteuttajat: