Ray

RAY kehittää yhdessä järjestöjen kanssa lapsiperheiden hyvää arkea

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 22:01 EEST

RAY vetäytyy kuluvan vuoden päätteeksi tilapäisen lastenhoitoavun avustamisen. Syynä tähän on vapaan kilpailun vääristämisen välttäminen avustusvaroilla. Avustusten päättyminen lastenhoitotoiminnasta ei kuitenkaan tarkoita rahoituksen päättymistä lasten ja lapsiperheiden hyvän arjen tukemisesta. Lasten terveen kasvun ja kehityksen turvaaminen on edelleen vahvasti sisällä RAY:n avustustoiminnan linjauksissa.

– Lastensuojelu ja nuorisotyö ovat yksi kuluvan vuoden avustamisen painopisteistä. Yhteensä toimintoihin suunnataan noin 37 miljoonaa euroa, joka on noin 13 % koko 278,2 miljoonan euron avustuspotista. Tätä linjaa tullaan jatkamaan myös vuonna 2011, kertoo avustuksen osastopäällikkö Mika Pyykkö

RAY:n avustuspotilla ei yksinomaan ratkaista maamme väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä haasteita. Esimerkiksi kuntien sosiaali- ja terveyssektorin yhteenlasketut menot ovat noin 18 miljardia euroa. RAY:n avustukset ovat jo pelkästään tuohon kokonaisuuteen verrattuna varsin pieni summa. Julkisella vallalla on oltava ensisijainen vastuu väestön terveydestä ja hyvinvoinnista. Järjestöt sen sijaan voivat täyttää joustavasti sellaisia toiminnallisia aukkoja, jotka uhkaavat esimerkiksi lasten ja nuorten turvallista kasvua ja kehitystä tai ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämistä.

Kuntien ja RAY-avustuskohteiden rajaa selkiytetään

– RAY-avustuksilla tuettujen ja toisaalta kuntien järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen välistä rajanvetoa tarkennetaan kaiken aikaa. Tällöin on tärkeää hahmottaa julkisen palvelujärjestelmän ja RAY-avusteisen järjestötoiminnan muodostama kokonaisuus. RAY kehittää koko ajan tuloksellisen järjestölähtöisen työhön muotoja yhdessä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa. Alustavissa suunnitelmissa onkin esimerkiksi käynnistää seuraavalla avustusstrategiakaudella lasten turvalliseen elämän varmistamiseen kohdentuva rahoitusohjelma, korostaa Pyykkö.

Tilapäisen lastenhoitoavun rahoituksen epävarmuus on ollut tiedossa jo vuosia ja siksi järjestöt ovatkin kehittäneet omaa toimintaa sellaiseksi, että se palvelisi kansalaisia muuttuvassa tilanteessa. Tämän toiminnan kehittämisessä on käytetty myös RAY-avustuksia. Järjestöt ovat etsineet uudessa tilanteessa yhteistyökumppaneita aktiivisesti myös kuntasektorin puolelta. Tässä on tehty varsin onnistunutta työtä, sillä monet kunnat ja kaupungit ovat tulleet mukaan tilapäisen lastenhoitopalvelun järjestämiseen.

Järjestöillä ja sen myötä vapaaehtoistyöllä on Suomessa poikkeuksellisen merkittävä rooli myös terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä. Vaikka rahoitusmallit nyt muuttuvatkin, työ ihmisten hyvän arjen edellytysten luomiseksi säilyy ja edelleen kehittyy.

Lisätietoja: avustuksen osastopäällikkö Mika Pyykkö, puh. 0400 841 662

Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY:n koko voitto, yli 380 miljoonaa euroa, käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi. Tämän tekevät mahdolliseksi lähes kaksi miljoonaa suomalaista, joille pelimme tarjoavat jännitystä ja viihdettä. RAY:n yksinoikeus raha-automaatti- ja kasinopeleihin perustuu vastuulliseen toimintaan. RAY - Hyvän tahdon pelejä. www.ray.fi