Valtioneuvosto

Rehutyöryhmä haluaisi lisätä valkuaiskasvien viljelyalaa

Lehdistötiedote   •   Syys 29, 2010 16:19 EEST

Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä on laatinut kansallisen rehustrategian vuosille 2011-2020. Työryhmä haluaisi muun muassa lisätä valkuaiskasvien viljelyalaa Suomessa. Työryhmä luovutti tänään strategian maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle.

Suomen kotieläintuotannon pitää sopeutua ilmastonmuutokseen ja säilyä jatkossakin kilpailukykyisenä. Näiden johtoajatusten pohjalta työryhmä on laatinut rehualan strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset.

Valkuaisrehuomavaraisuuden turvaaminen ja pysyvä lisääminen on yksi keskeisimmistä rehustrategian linjauksista. Öljy- ja valkuaiskasvien viljelyalan tulee työryhmän mielestä kasvaa. Lisäksi kotimaisten rehuvalkuaislähteiden käyttöä pitää tehostaa.

Suomalaisen hyvän rehuhygienian ylläpitämiseksi tarvitaan jatkossakin viranomaisten ja elinkeinon saumatonta yhteistyötä. Työryhmä kehittäisi rehuhygienianeuvontaa ja tehostaisi riskien ennaltaehkäisyä. Alkutuotannon toimijoiden valmiuksia riskien tunnistamiseen halutaan lisätä muun muassa laatimalla tuotantotapaopas.

Työryhmä selvittäisi uusien valkuaiskasvien viljelymahdollisuuksia. Kotimaista rypsisatoa nostettaisiin kasvinjalostuksen avulla, lisäämällä kasvinsuojeluainevalikoimaa ja tehostamalla viljelykiertoa. Itämeren kalavaroilla haluttaisiin korvata valtameristä peräisin olevaa kalajauhoa rehussa.

Työryhmä kehittäisi rehuja, joilla parannetaan eläinperäisten elintarvikkeiden ravitsemuksellista ja terveyttä edistävää laatua. Nutrigenomiseen tutkimukseen panostettaisiin tässä kehitystyössä.

Työryhmä kartoittaisi rehuntuotannossa ja kotieläinten ruokinnassa aiheutuvien hävikkien ravitsemuksellisen ja taloudellisen merkityksen rehuketjussa. Alan toimijoiden välistä yhteistyötä lisättäisiin. Ruokinnan suunnittelussa ja tutkimuksessa tulisi ottaa huomioon eläinten hyvinvointi, tuotantotavoite, kannattavuus ja ympäristö.

Kansallisen kotieläinten ravitsemus- ja hyvinvointitutkimuksen ja sen resurssit työryhmä säilyttäisi vähintään nykyisellä tasolla. Kansallinen kotieläintutkimus on välttämätöntä Suomen ympäristöolosuhteiden ja tuotannon erityispiirteiden takia.

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut maatalousneuvos Kirsi Heinonen maa- ja metsätalousministeriöstä. Työryhmän jäsenet ovat olleet maa- ja metsätalousministeriöstä, Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta, tuottajajärjestöistä, Elintarviketeollisuusliitosta, Eläintautien torjuntayhdistyksestä, rehuteollisuudesta, meijeriteollisuudesta, neuvontajärjestöistä ja tutkimuslaitoksista.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kirsi Heinonen, p. 09 160 54221, 040 504 0193
Työryhmän muistio löytyy ministeriön verkkosivuilta www.mmm.fi

 

Lisää aiheesta:

2010:9 Rehustrategiatyöryhmän raportti:
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2010/5t53aOV0i/Rehustrategiatyoryhman_raportti_final_NEW_220910.pdf