Editor Helsinki Oy

Reijo Svento, FiCom: Ministeriöiden älyohjelmat tietoyhteiskunnan jatkajiksi

Lehdistötiedote   •   Marras 14, 2011 10:04 EET

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa ei ole todettu mitään tietoyhteiskunnan kehittämisestä; ei sen tavoitteista, toteutustavoista tai vastuista. Sen sijaan on sanottu, että kukin ministeriö laatii omaa hallinnonalaansa koskevat älyohjelmat tavoitteineen ja ohjauskeinoineen. 

Älyohjelmalla tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä ratkaisuja toimintojen tehostamiseksi. 

Älyohjelmat tehdään nimenomaan ministeriöiden alaisiin hallinnonaloihin, ei itse hallintoon. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön tulee pohtia, kuinka tieto- ja viestintätekniikkaa voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin Suomen maa- ja metsätaloudessa. Maa- ja metsätalousministeriön samoin kuin muiden ministeriöiden tieto- ja viestintätekniikkaratkaisut ja niiden suunnittelu kuuluvat valtiovarainministeriön alaiselle JulkIT-yksikölle.

Hallitus päätti vastikään, että kaikkien älystrategioiden koordinointi kuuluu liikenne- ja viestintäministeriölle ja siellä erityisesti viestintäministeri Krista Kiurulle sekä ministeriön virkamiesjohdolle.

Älyohjelmien tekeminen tulee olemaan keskeisessä asemassa tietoyhteiskunta-asioiden kehittämisessä tällä vaalikaudella. Aiempien hallituskausien tietoyhteiskuntastrategiat antavat hankkeille hyvän pohjan, ja suurien uusien linjausten sijaan toivottavaa on, että nyt siirrytään ripeästi konkretiaan. Liikenne- ja viestintäministeriön tuleekin nyt kiireesti perustaa koordinaatioryhmä työn käynnistämiseksi kaikissa ministeriöissä. Koordinaatioryhmässä on oltava mukana myös tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten edustajia.

Lue koko Reijo Sventon puheenvuoro Asiantuntijakanava Editorista, www.editori.fi

Lisätietoa Editori-asiantuntijakanavasta: Toimituspäällikkö Nora Helanto | p. 09 4241 2225 | nora.helanto(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi