Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

REMOWE -seminaarissa pureudutaan jätteen energiakäytön haasteisiin Pohjois-Savossa

Lehdistötiedote   •   Syys 29, 2010 16:04 EEST

Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Savon ELY-keskus järjestävät yhdessä REMOWE -hankkeen seminaarin keskiviikkona 29.9.2010 Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Seminaarissa luodaan  aamupäivällä yleiskatsaus jätteen energiakäyttöön Itämeren alueen eri maissa. Iltapäivällä keskitytään Pohjois-Savon mahdollisuuksiin ja haasteisiin jätteen energiakäytössä eri toimijoiden näkökulmista. Seminaarissa on mukana aluehallinnon, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä pk-yritysten edustajia Liettuasta, Puolasta, Ruotsista, Saksasta, Suomesta ja Virosta. Pohjois-Savosta seminaarin on tulossa laajasti jätehuollon ja energiahuollon toimijoiden edustajia.

Kuopiossa pidettävä seminaari on osa laajempaa 1,6 miljoonan euron REMOWE – Regional Mobilizing of Sustainable Waste-to-Energy Production –hankekokonaisuutta, johon on saatu rahoitusta  Euroopan Unionin Baltic Sea Region 2007-2013 –ohjelmasta. Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen osuus  hankkeessa on 484 000 €. 

Hanke on aloitettu vuonna 2009 ja se kestää vuoteen 2012. Seminaari ja siihen liittyvä yhteistyöosapuolten tapaaminen on samalla lähtölaukaus Remowe -hankkeen käytännön työlle, jossa on kolme osa-aluetta:

  • Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue selvittää jätteiden energiakäytön nykytilan ja kehitystarpeet Pohjois-Savossa.
  • Savonia-amattikorkeakoulun  Iisalmen yksikkö vetää hankeessa innovaatioprosessia, jossa visioidaan yhdessä mahdollista tulevaisuuden kuvaa kullekin alueelle
  • Itä-Suomen yliopiston ympäristöinformatiikan yksikkö pilotoi Pohjois-Savon osalta alueellisen mallintamisen mahdollisuuksia jätteen energiakäyttöä koskevan, moniulotteisen päätöksenteon tukemisessa.

Ongelmat ovat yhteisiä Itämeren eri maissa. REMOWE -hankeessa halutaan luoda mahdollisuuksia alueiden viranomaisten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä pk-yritysten väliselle konkreettiselle tiedonsiirrolle ja yhteistyölle jätteiden hyödyntämiseksi energiana selvästi nykyistä enemmän.

Tähän mennessä yhteistyö on hyödyttänyt aluettamme esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan yksikköön Technopolikselle on pystytetty biokaasukoelaitteistot saksalaisen partneri-ammattikorkeakoulun tietotaidon avulla.
  • Pohjois-Savosta on toimitettu mm. Jätekukko Oy:n ja Lapinlahden kunnan näytteitä saksalaiselle partneri-ammattikorkeakoululle analysoitavaksi ja tulokset on saatu toimijoiden energiahyötykäytön suunnittelun tueksi.
  • Pieksämäen biokaasulaitosesiselvityksen työryhmä kävi syyskuussa Västeråsissa Ruotsissa tutustumassa sikäläiseen biokaasulaitokseen.

 

29.9.2010 seminaariohjelma verkossa

 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus, lea.koponen(at)ely-keskus.fi, puh. 040  775 6105 begin_of_the_skype_highlighting              775 6105      end_of_the_skype_highlighting

Projektipäällikkö Ari Jääskeläinen, Savonia-ammattikorkeakoulu, puh. 044 785 5571 begin_of_the_skype_highlighting              044 785 5571      end_of_the_skype_highlighting, ari.jaaskelainen(at)savonia.fi

Projektipäällikkö Harri Niska, Itä-Suomen yliopisto, puh. 044 265 1291 begin_of_the_skype_highlighting              044 265 1291      end_of_the_skype_highlighting, harri.niska(at)uef.fi

Innovaatiokoordinaattori Tuomo Eskelinen, Savonia-ammattikorkeakoulu, puh. 044 785 6613 begin_of_the_skype_highlighting              044 785 6613      end_of_the_skype_highlighting, tuomo.eskelinen(at)savonia.fi

 Ohjelman kotisivut: http://eu.baltic.net/

Hankkeen kotisivut: www.remowe.eu