HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Resurssit esteenä kiinalaismatkailijoiden palvelulle

Lehdistötiedote   •   Joulu 03, 2012 14:51 EET

Helsingin seudun matkailupalveluiden tarjoajat kokevat kiinalaisten ulkomaanmatkailun kasvun houkuttelevana. Esteenä palveluiden kehittämiselle kiinalaisille sopivimmiksi ovat kuitenkin usein henkilö- ja aikaresurssit.

Matkailualan eri sektorien toimijat ovat huomioineet kiinalaisten ulkomaanmatkailun potentiaalin, mutta esteenä toiminnan kehittämiselle on resurssien puute. Merkittäviä esteitä ovat muun muassa pula kieliosaamisesta sekä lisäkoulutuksen vaatima aika. Tarve yhteistyöhön esimerkiksi markkinoinnissa kuitenkin tunnistetaan.

Kiinan kulttuurin tunteminen vielä vähäistä

Jotta perusvalmiudet palvella kiinalaisia olisivat paremmat, tulisi yritysten keskittyä enemmän kiinalaisen kulttuurin syvällisempään ymmärtämiseen. Tähän päästään esimerkiksi asiakasymmärryksen perusteita, kuten ennakoivaa asiakastietoa hyödyntäen. Puutteita on erityisesti yhteistyökumppanuuksien hyödyntämisessä, joka on Kiinan markkinoilla toimittaessa tärkeää. Tällä hetkellä yritysten voimavarat kuluvat pienempiin ja sitä myötä hyödyttömämpiin itsenäisiin projekteihin, joiden tavoitteet ovat keskenään samankaltaisia.

Tutkimus osana suurempaa Kiina-projektia

Helsingin seudun matkailuyritysten valmiutta palvella kiinalaisia matkailijoita sekä heidän halukkuuttaan kehittää palveluitaan kiinalaisille sopivimmiksi selvitettiin laadullisessa opinnäytetyössä syksyllä 2012. Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston toimeksiantona toteutetussa tutkimuksessa kaksi matkailun liikkeenjohdon opiskelijaa haastatteli kymmentä eri matkailusektorin yritystä. Tutkimus on osa laajempaa projektia, jolla pyritään lisäämään Suomi-tietoisuutta kiinalaisten matkanjärjestäjien keskuudessa ja täten lisäämään matkailijamääriä Suomeen.

Lisätiedot

Opiskelija Rosa Mäkilä, 050 5223237, rosa.makila@myy.haaga-helia.fi
Opiskelija Isa Peltomaa, 040 7765596, isa.peltomaa@myy-haaga.helia.fi
Opinnäytetyön ohjaaja Kristiina Havas, 0500 688332, kristiina.havas@haaga-helia.fi
Tutkimuksen toimeksiantaja Helsingin Kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. www.haaga-helia.fi