Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Riihimäellä Käräjäkadulla puhdistetaan maaperää

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 22:15 EET

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Riihimäellä Käräjäkatu 8:ssa sijaitsevan kiinteistön metalleilla pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Pilaantunutta maata arvioidaan olevan noin 90 tonnia. Puhdistustyö on tarkoitus tehdä vielä tämän vuoden aikana, ja siitä vastaa kiinteistön omistava Hämeen Tulorakennus Oy.

Kiinteistöllä on ollut Riihimäen Vapaaseurakunnan omistama seurakuntakoti, joka on purettu 10 - 15 vuotta sitten. Kiinteistön pilaantumisen aiheuttajaa tai ajankohtaa ei tiedetä. Tällä hetkellä kiinteistö on metsittynyt viheralue, jolla ei ole rakennuksia. Pilaantunut alue pitää puhdistaa, ettei siitä aiheutuisi haittaa terveydelle ja ettei se rajoittaisi kiinteistön jatkokäyttöä. Tontti on kaavoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maa-aines kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei ympäristö pölyynny tai likaannu. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Väänänen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 842 2650    

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680