Aluehallintovirasto

Rintamaveteraanien kuntoutuksen kehittäminen

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2010 14:23 EET

Pohjois-Karjalan maakunnan veteraaniasiain neuvottelukunta on asettanut toimintansa tavoitteeksi veteraanien hyvinvoinnin ja itsenäisen selviytymisen kotona asuen mahdollisimman pitkälle.

Neuvottelukunta esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö käynnistäisi kuntoutuslainsäädännön uudistamisen ja että kuntoutuksen laajentaminen kirjattaisiin myös seuraavaan hallitusohjelmaan.

Neuvottelukunta ehdottaa veteraanien kuntoutuksen kehittämistä siten, että veteraaneilla ja heidän puolisoillaan olisi mahdollisuus saada kuntoutusta todellisen kuntoutustarpeensa mukaisesti ilman, että kuntoutusta tarvitsisi erikseen ja kirjallisesti hakea. Jokaisen veteraanin tulisi saada kuntoutusta ainakin kerran vuodessa. Kuntoutuksen tulisi olla veteraanien ja heidän puolisoidensa kunnon yksilöllistä, jatkuvaa ja suunnitelmallista ylläpitoa.

Puolison mahdollisuus saada kuntoutusta tulisi säilyttää myös veteraanin kuoltua. Veteraanien lesket eivät useinkaan saa työeläkkeitä, ja heidän tulonsa ovat siksi yleensä vähäiset.

Pohjois-Karjalan maakunnan veteraaniasiain neuvottelukunta on Itä-Suomen aluehallintoviraston asettama alueellinen yhteistyöelin, jonka jäseninä ovat Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Rintamanaisten Liiton piiriyhdistysten edustajat sekä sotilasläänin aluetoimiston ja aluehallintoviraston edustajat.

Lisätietoja:  ylitarkastaja Matti Pelli, p. 040 4880 640