Roche Oy

Rochen obinututsumabilla▼(Gazyvaro®) saavutettiin lähes neljän vuoden hoitotauko aiemmin hoitamatonta kroonista lymfaattista leukemiaa sairastavilla potilailla

Lehdistötiedote   •   Joulu 09, 2015 09:20 EET

American Society of Hematology (ASH) –kongressissa (5.-8.12.2015) julkaistu uusi data keskeisestä CLL11-tutkimuksesta vahvistaa, että Rochen obinututsumabi yhdessä klorambusiilin kanssa käytettynä vähentää riskiä kroonisen lymfaattisen leukemian pahenemiselle tai sairaudesta johtuvalle kuolemalle yli puolella verrattuna hoitoon rituksimabilla klorambusiilin kanssa. Obinututsumabia käytettäessä mediaani etenemisvapaa aika (progression free survival, PFS) oli 28,7 kuukautta verrattuna rituksimabiin perustuvan hoidon 15,7 kuukauteen (p<0.0001). ASH-kongressissa julkaistiin tulokset myös toissijaisesta päätetapahtumasta, joka oli aika uuteen hoitoon (time to next treatment, TTNT). Kuusi kuukautta kestäneen obinututsumabihoitojakson jälkeen potilaat saavuttivat lähes neljän vuoden tauon syöpähoidoista. Obinututsumabin turvallisuusprofiili oli odotetun kaltainen.

“Uusien tutkimustulosten mukaan obinututsumabi auttoi aiemmin hoitamattomia kroonista lymfaattista leukemiaa sairastavia potilaita elämään merkitsevästi pidempään ilman sairauden pahemista tai kuolemaa verrattuna rituksimabiin”, toteaa Rochen lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi. ”Obinututsumabihoidon jälkeen potilaat saivat keskimäärin lähes neljän vuoden hoitotauon. Hoitotauko on tärkeä, sillä kroonista lymfaattista leukemiaa esiintyy iäkkäillä potilailla, joilla usein on myös muita terveysongelmia.”

GREEN-turvallisuustutkimuksen alaryhmäanalyysissä arvioitiin aikaisemmin hoitamattomien kroonista lymfaattista leukemiaa sairastavien potilaiden obinututsumabihoidon lääketurvallisuutta, kun sitä käytettiin yhdessä bendamustiinin kanssa. Tutkimuksessa obinututsumabin turvallisuus oli odotetun kaltainen. Lisäksi lähes 80 prosenttia potilaista sai vasteen yhdistelmähoidolle (overall response, ORR) ja kolmannes potilaista (32,3 prosenttia) saavutti täydellisen vasteen (complete response, CR). Mitattaessa syöpää luuytimestä tai verestä, huomattava määrä potilaista oli negatiivisia jäännöstaudin suhteen (minimal residual disease, MRD) (28 prosenttia ja 59 prosenttia). Hoitovaste ja MRD olivat tutkimukset toissijaiset päätetapahtumat.

CLL11-tutkimus lyhyesti

CLL11 on faasin III avoin, satunnaistettu, kolmihaarainen monikeskustutkimus, jossa verrataan obinututsumabin ja klorambusiilin yhdistelmän tehoa ja turvallisuutta rituksimabin ja klorambusiilin yhdistelmään sekä klorambusiiliin yksinään. Tutkimuksessa on 781 aiemmin hoitamatonta kroonista lymfaattista leukemiaa sairastavaa potilasta.

GREEN-tutkimus lyhyesti

GREEN on faasin IIIb turvallisuustutkimus. Avoimessa monikeskustutkimuksessa tutkitaan obinututsumabin turvallisuutta ja tehoa yksinään tai yhdessä kemoterapian kanssa potilailla, joilla on aiemmin hoitamaton tai uusiutunut krooninen lymfaattinen leukemia.

Krooninen lymfaattinen leukemia (CLL) lyhyesti

Krooninen lymfaattinen leukemia on länsimaiden yleisin leukemiamuoto. Noin 25-30% kaikista leukemioista on tätä muotoa1. Vuosittain Suomessa diagnosoidaan lähes 250 uutta kroonista lymfaattista leukemiaa2.

Roche ja hematologia

Roche on kehittänyt lääkkeitä hematologiaan yli 20 vuoden ajan. Jo myyntiluvan saaneiden lääkkeiden rituksimabin ja obinututsumabin lisäksi Rochella on useita tutkimuslääkkeitä hematologian alueella. Tavoitteenamme on tuoda innovatiivisia hoitovaihtoehtoja verisairauksia sairastavien potilaiden hoitoon.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

FI/ROCH/1512/0116

Lehdistötiedustelut:

Roche Oy

Public Policy Manager

Andrei Nahkala

Puhelin: +358 40 5932127

sähköposti: andrei.nahkala@roche.com

Roche

Roche on johtava tutkimukseen keskittyvä terveysalan yritys. Sen vahvuus on lääkkeiden ja diagnostiikan yhdistäminen. Roche on maailman suurin biotekniikan yritys, jolla on aidosti erottuvia lääkkeitä syöpätautien, immunologian ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on myös maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa ja syövän kudosdiagnostiikassa sekä edelläkävijä diabeteksen hoidossa. Rochen yksilöity terveydenhoito -strategian tavoitteena on tarjota lääkkeiden ja diagnostiikan avulla konkreettisia parannuksia potilaiden terveyteen, elämänlaatuun ja selviytymiseen. Vuonna 1896 perustettu Roche on edistänyt merkittävästi terveyttä maailmassa jo yli vuosisadan ajan. Kaksikymmentäkahdeksan Rochen kehittämää lääkkettä on mukana WHO:n keskeisten lääkkeiden listalla (WHO Model Lists of Essential Medicines). Niiden joukossa on henkiä pelastavia antibiootteja, malarialääkkeitä ja kemoterapiavalmisteita.

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Roche-konsernissa työskentelee yli 88 500 ihmistä eri puolilla maailmaa. Vuonna 2014 Roche investoi 8,9 miljardia Sveitsin frangia (7,3mrd €) tutkimus- ja tuotekehitykseen ja sen liikevaihto oli 47,5miljardia Sveitsin frangia (39,1mrd €). Genentech, Yhdysvalloissa, on kokonaan Roche Groupin omistama. Rochella on myös enemmistöosakkuus Chugai Pharmaceuticalista, Japanissa.

Suomessa Roche aloitti vuonna 1982. Tällä hetkellä yhtiöt työllistävät yhteensä 150 henkilöä ja liikevaihtomme on136,6 miljoonaa euroa. (Roche Oy 96,7 milj. € ja Roche Diagnostics Oy 39,9 milj. €.)

www.roche.fi, www.roche.com

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.