Aluehallintovirasto

Romuliikkeelle sakot kahdesta työturvallisuusrikoksesta

Lehdistötiedote   •   Loka 30, 2010 10:51 EEST

Pirkanmaan käräjäoikeus on 29.10.2010 tuominnut tamperelaisen Romuliike Mäki Ky:n 8.000 €:n yhteisösakkoon kahdesta työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin menettämään rikoksella saamansa lainvastainen hyöty 93 €. Yrityksen vastuunalainen yhtiömies tuomittiin 70 päiväsakon eli 3.220 €:n rangaistukseen kuolemantuottamuksesta ja kahdesta työturvallisuusrikoksesta. Työnjohtaja tuomittiin 50 päiväsakon eli 850 €:n rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta.

Tuomiot liittyvät kahteen työtapaturmaan, joista toisessa työntekijä kuoli. Elokuussa 2008 yrityksen työntekijä oli polttoleikkaamassa metallia. Poltti-men letkujen liitoksista oli päässyt vuotamaan kaasua, joka oli osin suun-tautunut työntekijän haalareiden sisälle. Kaasu syttyi polttoleikkausroiskeista ja sytytti työntekijän vaatteet. Hän kuoli saamiinsa vammoihin.

Toinen tapaturma oli sattunut suojaamattomalla metallipaalaimella jo vuonna 2006. Työntekijä oli paalaamassa metalliromua. Hänen kätensä joutui paalaimeen puristuksiin loukkaantuen. Työsuojeluviranomainen sai tiedon tapaturmasta vasta keväällä 2009. Ilmeni. että tapaturman aiheuttanut paalain oli yrityksessä edelleen suojaamattomana. Paalain suojattiin vasta maaliskuussa 2009, kun työsuojelutarkastaja oli asiaan puuttunut.

Kuolemaan johtaneen tapauksen osalta käräjäoikeus totesi, että polttoleik-kaajalla olisi tullut olla paloturvallinen suojavaatetus päällään eli suojavaate, joka on CE-merkitty. CE-merkki osoittaa sen, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän paloturvallista suojavaatetusta koskevat EU direktiivin vaatimukset. Tällaisia suojavaatteita ei yhtiössä ollut ollut. Sellaisten hinta olisi ollut 93 €. Vastuunalaisella yhtiömiehellä oli työturvallisuusmääräysten perusteella ollut velvollisuus huolehtia siitä, että yhtiöön hankitaan polttoleikkaustyöhön vaadittavat paloturvalliset suojavaatteet eli haalarit ja että polttoleikkaustyössä käytettävät työvälineet ja suojavaatteet huolletaan työvälineiden ja suojavaatteiden edellyttämin huoltovälein. Työnjohtajalla oli ollut velvollisuus päivittäin seurata ja valvoa koneiden ja laitteiden kuntoa, työmenetelmiä ja -tapoja sekä henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä.

Paalaintapaturman osalta käräjäoikeus totesi, ettei vastuunalainen yhtiömies ollut kiinnittänyt paalaimeen asianmukaista suojausta ja suojaus oli ollut kiinnittämättä paalaimeen yli 10 vuoden ajan. Hän ei ollut työtapaturman johdostakaan kiinnittänyt suojainta paalaimeen. Käräjäoikeuden mielestä hän oli rikkonut työturvallisuusmääräyksiä tavalla, jonka merkitys työturvallisuuden kannalta on vähäistä suurempi.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 10/2799

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, 040-528 1506