Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Romupihan maaperä puhdistetaan Lahdessa

Lehdistötiedote   •   Loka 11, 2010 11:49 EEST

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahdessa Vipusenkadulla sijaitsevan Uusiomateriaalit Recycling Oy Ltd:n romunkäsittelyalueen raskasmetalleilla ja öljyllä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Pilaantuminen johtuu alueella vuodesta 1975 lähtien harjoitetusta romunkäsittelytoiminnasta. Pilaantunutta maata on noin 2600 tonnia. Lisäksi alueella on sekalaista täyttöä (mm. kuonaa ja sekajätettä) noin 1400 tonnia. Maaperä puhdistetaan ennen alueen asfaltointia. Puhdistamisesta vastaa alueella toimiva Uusiomateriaalit Recycling Oy Ltd.

Pilaantunut alue on puhdistettava, jotta se ei haittaisi ympäristöä, terveyttä ja alueen käyttöä ja voitaisiin asfaltoida suunniteltua varastokäyttöä varten. Pilaantunut maaperä on puhdistettava kaivamalla pilaantuneet maat pois. Pois kaivetut maat ja maassa olevat jätteet pitää toimittaa kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei ympäristö pölyynny tai likaannu. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätiedot

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 685

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680