Matilda

Ruokaperunaa varastoissa edellisvuotista enemmän

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2011 11:20 EET

Ruokaperunaa oli varastoissa lokakuun puolivälissä 221 miljoonaa kiloa eli 21 miljoonaa kiloa viimesyksyistä enemmän. Yhteenlaskettuna ruoka- ja ruokateollisuusperunan varastomäärä ylsi 274 miljoonaan kiloon. Tiedot perustuvat Tiken (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) tekemään tilastoon, jossa selvitetään maatilojen ruokaperunavarastoissa olevan perunan määrää kahdesti vuodessa.

Kulunut satokausi oli perunaviljelyn kannalta haastava, ja alueelliset sääolot vaihtelivat suuresti. Runsaat sateet haittasivat perunannostoa yleisesti, mutta sateista oli haittaa jo kasvukauden aikana osassa Suomea.

Varastomääriä kasvatti edellisvuotista parempi satotaso ja viljelyalan kasvu. Satotaso kasvoi 28 tonnista 29 tonniin hehtaarilta ja yhteenlaskettu viljelyala väheni 613 hehtaarilla, vaikka ruokaperunan ala kasvoi 410 hehtaarilla. Ruokaperunan varastomäärä oli viimevuotista suurempi, mutta jäi alle vuoden 2009 varastomäärän (225 miljoonaa kiloa). Sen sijaan yhteenlaskettuna ruoka- ja ruokateollisuusperunaa oli maatilojen varastoissa kahdeksan miljoonaa kiloa enemmän kuin vuonna 2009.

Pohjanmaa perunanviljelyn ydinalue

Perunan viljely on selvästi keskittynyt Pohjanmaan alueelle. Ruoka- ja ruokateollisuusperunaa kasvoi eniten Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella, mutta keskimäärin suurimmat perunatilat olivat Pohjois-Pohjanmaalla. Satotaso oli vuonna 2011 keskimäärin 29 tonnia hehtaarilta, ja korkeimmat satotasot saavutettiin Etelä-Pohjanmaalla - 32 tonnia hehtaarilta. Lokakuun puolivälissä Pohjanmaan varastoissa oli 202 miljoonaa kiloa perunaa, josta ruokaperunaa oli 166 miljoonaa kiloa.

Varastoissa olevan perunan laatu vaihtelee

Perunan laatuun vaikuttaa suuresti kasvukauden sää. Runsaat sateet vaikeuttivat nostoja ja heikensivät laatua. Lisäksi pitkään jatkunut lämmin ja kostea sää on hidastanut varastoissa olevan perunan kuivumista ja jäähtymistä. Pitkään jatkunut kasvukausi nosti tärkkelyspitoisuuksia ja kasvatti mukulakokoa ruokaperunakäytön kannalta liiankin isoksi. Onkin todennäköistä, että osa ruokaperunasta tulee päätymään ruokateollisuusperunaksi ja lisäksi varastointitappiot vähentävät käyttökelpoisen perunan määrää. Ruokaperunavarastot kysytään isoilta tiloilta.

Tilaston taustaa

Ruoka- ja ruokateollisuusperunaa viljelevät tilat ja niiden tuotantoalat saatiin maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä. Ruokaperunan varastokysely suunnattiin lokakuun puolivälissä tiloille, joilla ruoka- ja ruokateollisuusperunaa viljeltiin yli 2 hehtaarin alalla. Sen mukaan ruoka- ja ruokateollisuusperunaa viljeli tänä vuonna 822 tilaa, ja viljelyala oli 13 261 hehtaaria Ahvenanmaan ei ollut tilastossa mukana, sillä siellä perunantuotanto painottuu ruokateollisuusperunan tuotantoon (mm. ranskanperuna).

Ruokaperunan varastokysely tehtiin otantana 399 tilalle satotutkimuksen yhteydessä. Vastausprosentti oli 82. Varastokysely toistetaan samalle viljelijäjoukolle tammikuun puolivälissä.

Tilastoon liittyvät taulukot julkaistaan Matilda-maataloustilastopalvelussa Ruokaperunan varastotilaston kotisivulla.

Lisätietoja:
Tike, Tilastopalvelut
Aktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen, puh. 020 77 21374
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmmtike