Ruukki Group

RUUKKI GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010-30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 11:10 EET

OSAVUOSI LYHYESTI

- Konsernin liikevaihto 182,3 miljoonaa euroa (1-9/2009: 133,2 miljoonaa euroa)

- Konsernin käyttökate (EBITDA) 10,7 (3,6) miljoonaa euroa

- Mineraaliliiketoiminnan käyttökate 11,2 (2,6) miljoonaa euroa

- Puunjalostusliiketoiminnan käyttökate 11,3 (5,9) miljoonaa euroa

- Liiketoiminnan rahavirta 9,0 (0,9) miljoonaa euroa

- Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,03 (-0,04) euroa

- Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä: 8.740.895 osaketta 30.9.2010
(8.740.895 osaketta 30.6.2010)

- Ulkona olevien osakkeiden määrä vähennettynä Yhtiön hallussa olevilla omilla
osakkeilla: 239.466.105 osaketta 30.9.2010 (239.241.105 osaketta 30.6.2010)

KONSERNIN AVAINLUVUT

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 9 kk | 9 kk | 12 kk |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
| | asti | asti | asti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 182,3 | 133,2 | 193,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 10,7 | 3,6 | 19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 5,9 % | 2,7 % | 10,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -12,6 | -15,7 | -24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -6,9 % | -11,8 % | -12,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | -14,2 | -15,9 | -28,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -7,8 % | -12,0 % | -14,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -6,7* | -13,7 | -22,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), % p.a. | -3,2 % | -5,6 % | -7,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), | -3,6 % | -3,2 % | -5,0 % |
| % p.a. | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 53,9 % | 49,1 % | 52,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, | -0,03 | -0,04 | -0,08 |
| laimentamaton, EUR | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimennettu, | -0,03 | -0,04 | -0,08 |
| EUR | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 1,04 | 1,07 | 1,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 239.328 | 253.790 | 250.175 |
| laimentamaton, 1.000 kpl | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, | 267.616 | 299.116 | 295.456 |
| laimennettu, 1.000 kpl | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä tilikauden | 248.207 | 261.034 | 261.034 |
| lopussa, 1.000 kpl | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

* Tilikauden voitto sisältää 7,5 miljoonan euron positiiviset verokirjaukset
johtuen pääosin laskennallisten verovelkojen vähentymisestä ja toisella
neljänneksellä kirjatusta veronpalautuksesta.

VT. TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT

Ruukki Group Oyj:n vt. toimitusjohtaja Danko Koncar:

- ”Konsernin tulos parani edelleen 30.9.2010 päättyneellä kaudella kummankin
segmentin osalta, ja olemme onnistuneesti toteuttaneet kasvustrategiaamme.
Markkinatilanne parani liiketoiminta-alueillamme, ja olen luottavainen
tulevaisuuden suhteen.”

- ”30.9. ilmoitimme julkisesta ostotarjouksesta, joka koskee Chromex Mining
plc:n koko liikkeeseen laskettua ja liikkeeseen laskettavaa osakekantaa. Chromex
Mining plc:llä on kaivosvaroja Etelä-Afrikassa ja Zimbabwessa. Odotamme, että
yritysjärjestely saatetaan loppuun vuoden 2010 viimeisen neljänneksen tai vuoden
2011 ensimmäisen neljänneksen aikana.”

Lisätietoja:

Ruukki Group Oyj
Thomas Hoyer, talousjohtaja: +358 45 6700 491
www.ruukkigroup.fi

Investec Bank plc
Stephen Cooper: +44 20 7597 5104

Ruukki Group Oyj on luonnonvaroja hyödyntävä yhtiö, jolla on
puunjalostusliiketoimintaa Suomessa sekä kaivos- ja mineraaliliiketoimintaa
Etelä-Euroopassa ja Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä ja Lontoon pörssissä.

RUUKKI GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 30.9.2010 PÄÄTTYNEELTÄ KAUDELTA

ENNUSTE JA LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Ruukki Group ei ole muuttanut vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen
osavuosikatsauksessa annettua ennustetta ja lähiajan näkymiä. Yleiset lähiajan
näkymät on esitetty alla.

Globaali talouden elpyminen jatkuu heikkona, mutta konserni odottaa tuotteidensa
kysynnän parantuvan päämarkkinoilla edellisvuoteen verrattuna.

KESKEISET TAPAHTUMAT KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

26.7. Ruukki ilmoitti, että sen osakkeet on otettu Yhdistyneen kuningaskunnan
listautumisviranomaisen viralliselle listalle premium-segmenttiin ja
kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssin noteerattujen arvopaperien
päämarkkinalle kaupankäyntitunnuksella LSE: RKKI. Listauksen yhteydessä ei
laskettu liikkeeseen uusia osakkeita. Osakkeet on listattu myös NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä. Koska osakkeita, jotka on saattanut julkisen kaupankäynnin
kohteeksi muualla kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa kotipaikkaansa pitävä
yhtiö, ei voida pitää CREST-järjestelmässä tai siirtää CREST-järjestelmään, on
Yhtiö järjestänyt Capita IRG Trustees Limited -yhtiön tarjoamaan Depository
Interest -osaketodistuksia, joiden avulla kaupankäynti ja selvitys osakkeilla
CREST-järjestelmässä on mahdollista.

28.7. Ruukki nimitti Investec Bank plc:n ainoaksi välittäjäliikkeekseen.

11.8. pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa Danko Koncar ja Alwyn Smit
valittiin Yhtiön hallituksen jäseniksi. 14.10. Alwyn Smit irtisanoutui
toimitusjohtajan tehtävistään alkaen välittömästi ja Danko Koncar nimitettiin
vt. toimitusjohtajaksi, kunnes uusi toimitusjohtaja valitaan.

31.8. Terence McConnachie irtisanoutui tehtävästään johdon ulkopuolisena
hallituksen jäsenenä. Irtisanoutuminen astui voimaan välittömästi.

1.9. Ruukki ilmoitti allekirjoittaneensa kaksi puitesopimusta Metallurgical
Group Corporation Ltd (”MCC”) -nimisen yhtiön kanssa. Sopimukset koskivat kahden
tasavirtakromisulaton ja 250 megawatin (”MW”) tehoisen voimalaitoksen
rakentamista Etelä-Afrikkaan. Tämä on osa Ruukin strategiaa kasvattaa
mineraaliliiketoimintoja Etelä-Afrikassa lisäämällä tuotantoa, kapasiteettia ja
laajentamalla markkinaosuutta.

24.9. Ruukki ilmoitti saaneensa ilmoituksen, jonka mukaan Mogale Alloys
Limitedin tietyt myyjät olivat aloittaneet oikeustoimet Yhtiötä vastaan
Etelä-Afrikassa liittyen jäljellä olevaan 600 miljoonan randin (63,6 miljoonan
euron) maksuun, joka vastaa 30 prosenttia Mogale Alloysin täydestä
kauppahinnasta. Myyjät vaativat lisäksi summalle maksettavaksi korkoa yhteensä
88,2 miljoonaa randia (9,3 miljoonaa euroa). Ruukki on jo kirjannut suurimman
osan vaaditusta summasta Ruukin konsernitaseeseen velkana. Tästä johtuen
oikeudenkäynnin ei - sen lopputuloksesta riippumatta - odoteta vaikuttavan
merkittävästi Yhtiön taloudelliseen asemaan.

30.9. Ruukki ilmoitti saavuttaneensa sopimuksen Chromex Mining plc:n (”Chromex”)
hallituksen kanssa suositellun käteisostotarjouksen ehdoista. Tarjouksen on
tehnyt Synergy Africa Limited (”Synergy Africa”) -niminen yhteisyritys, ja
tarjous koskee Chromexin koko liikkeeseen lasketun ja liikkeeseen laskettavan
osakepääoman hankkimista noin 37,1 miljoonalla punnalla (42,1 miljoonaa euroa).

KESKEISET TAPAHTUMAT VUODEN 2010 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN JÄLKEEN

14.10. Ruukki ilmoitti, että Thomas Hoyer on nimitetty yhtiön talousjohtajaksi.
Nimitys tuli voimaan välittömästi. Aiempi talousjohtaja Ilona Halla siirtyy
vastaamaan yhtiön sisäisestä tarkastuksesta. Samalla Yhtiö ilmoitti, että
johtoryhmän uusi kokoonpano on seuraava: vt. toimitusjohtaja Danko Koncar,
talousjohtaja ja puunjalostusliiketoiminnan johtaja Thomas Hoyer, Ruukki South
African toimitusjohtaja Alistair Ruiters, RCS Limitedin toimitusjohtaja Stefano
Bonati, rahoitusjohtaja Kalle Lehtonen ja konsernitoiminnoista vastaava johtaja
Markus Kivimäki.

22.10. Ruukki ilmoitti pitävänsä ylimääräisen yhtiökokouksen 17.11. liittyen
Chromex Mining plc:n hankintaan.

KEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

MINERAALILIIKETOIMINTA

Ruukki Groupin mineraaliliiketoiminnot sijaitsevat Etelä-Euroopassa ja
Etelä-Afrikassa. Etelä-Euroopan toimintoihin kuuluvat kaivos- ja
rikastustoiminnot Turkissa, kromiittirikasteen jalostaminen Saksassa sekä
hankinta- ja myyntitoiminnot Maltalla. Etelä-Afrikassa konsernilla on
sulattotoimintaa neljässä sulatossa. Etelä-Afrikan yksiköiden tuotteet myydään
ulkopuolisille tahoille pääasiassa Maltalla sijaitsevan myyntiorganisaation
kautta. Konsernin tavoitteena on kehittyä koko tuotantoketjun käsittäväksi
mineraalien jalostajaksi ja valmistajaksi keskittyen tiettyihin mineraaleihin ja
metalleihin valikoiduilla maantieteellisillä alueilla.

Tuotetasolla konserni keskittyy pääasiassa malmirikasteen ja raakamalmin
jalostamiseen eri tuotteiksi, kuten matalahiiliseksi ja erittäin
matalahiiliseksi ferrokromiksi, nk. charge chrome -ferrokromiksi, piimangaaniksi
sekä kromi-rauta-nikkeli metalliseokseksi (ruostumattoman teräksen
valmistuksessa käytettävä metalliseos).

Liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto:

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 |
| | asti | asti | | | asti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 98,2 | 43,7 | 29,0 | 19,2 | 71,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 11,2 | 2,6 | 1,4 | 1,3 | 10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-% | 11,4 % | 5,9 % | 4,7 % | 6,7 % | 14,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -8,7 | -12,6 | -5,7 | -4,8 | -30,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- | -8,8 % | -28,8 % | -19,7 % | -25,1 % | -42,3 % |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 2010 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | 29,0 | 39,3 | 30,0 | 27,3 | 19,2 | 11,7 | 12,8 |
| o | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 1,4 | 7,3 | 2,5 | 7,8 | 1,3 | 0,6 | 0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 4,7 % | 18,6 % | 8,3 % | 28,6 % | 6,7 % | 5,1 % | 5,4 % |
| -% | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt | -5,7 | 0,9 | -3,8 | -17,5 | -4,8 | -4,2 | -3,6 |
| o | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt | -19,7 | 2,2 % | -12,8 | -64,0 | -25,1 % | -35,5 % | -28,1 % |
| o-% | % | | % | % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Tuotanto (metristä tonnia):

--------------------------------------------------------------------------------
| tn | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 |
| | asti | asti | | | asti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotanto - | 38 069 | 18 159 | 17 764 | 5 483 | 25 774 |
| TMS * | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotanto - | 13 047 | 8 691 | 4 302 | 2 146 | 14 074 |
| EWW | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotanto - | 52 952 | N/A | 9 191 | N/A | N/A |
| Mogale ** | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

* Sisältää sekä kromiittirikasteen että karkeajakoisen kromimalmin tuotannon
** Mogale Alloys hankittiin toukokuussa 2009

Kolmannen neljänneksen aikana mineraaliliiketoiminnan markkinatilanne oli
suotuisampi ja kysyntä kasvoi, jonka johdosta liikevaihto nousi vuoden 2009
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua ei kuitenkaan kyetty täysin muuttamaan
taloudelliseksi tulokseksi, joka oli hieman parempi kuin vuoden 2009 vastaavilla
ajanjaksoilla. Tämä johtui pääasiassa kasvaneista tuotantokustannuksista,
ylläpitotöistä ja Etelä-Afrikan toimintojen työntekijäriidan vaikutuksista.
Liikevaihdon huomattava kasvu vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana,
verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon, johtuu lähinnä Mogale Alloysin
hankinnasta toukokuussa 2009.

Mineraaliliiketoiminnan henkilöstön lukumäärä 30.9.2010 oli yhteensä 677 henkeä
(30.9.2009: 612).

Etelä-Euroopan mineraaliliiketoiminta

Etelä-Euroopan mineraaliliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja:

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 |
| | asti | asti | | | asti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etelä-Euroop | 53,7 | 29,2 | 18,7 | 8,8 | 44,1 |
| an tuotteet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mogalen | 39,6 | 4,6 | 10,4 | 4,6 | 13,2 |
| tuotteet | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 93,3 | 33,8 | 29,1 | 13,4 | 57,3 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 7,4 | 4,7 | 1,7 | 1,5 | 10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-% | 7,9 % | 13,9 % | 5,8 % | 11,2 % | 17,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -5,9 | -8,0 | -3,1 | -2,7 | -6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- | -6,3 % | -23,6 % | -10,6 % | -20,2 % | -12,0 % |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto jatkoi kasvuaan kolmannen neljänneksen aikana verrattuna vuoden 2009
vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökateprosentin lasku vuoden 2010 yhdeksältä
ensimmäiseltä kuukaudelta verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon johtui
useasta tekijästä sisältäen strategisten raaka-aineiden hinnannousun, jota ei
täysin saatu korvattua lopputuotteiden vastaavalla hinnankorotuksella, ja
paikallisten valuuttojen - erityisesti Turkin liiran ja Etelä-Afrikan randin -
vahvistumisen.

Toukokuussa 2010 toimintansa aloittanut uusi krominrikastuslaitos, jossa
konsernin turkkilainen tytäryhtiö TMS käsittelee alempilaatuista malmia, toimii
hyvin ja johdon odotusten mukaisesti. Tuotantokapasiteetti on huomattavasti
kasvanut päivittäisestä 100 tonnista 800 tonniin. Tuotantokulut ovat
pienentyneet yli 30 % pääasiassa hyötykäytön kasvun takia. Hyötykäyttö on lähes
kaksinkertaistunut 45 prosentista yli 70 prosenttiin. Vuotuinen
tuotantokapasiteetti on noin 40.000 tonnia korkealaatuista rikastetta.

Etelä-Afrikan mineraaliliiketoiminta

Etelä-Afrikan mineraaliliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja:

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 9 kk | 4 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 7 kk |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 |
| | asti | asti | | | asti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 44,1 | 13,9 | 14,3 | 9,7 | 28,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 4,6 | -2,1 | 0,5 | -0,2 | 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-% | 10,4 % | -14,9 % | 3,3 % | -1,7 % | 1,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -2,0 | -4,6 | -1,8 | -2,1 | -23,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- | -4,5 % | -32,9 % | -13,0 % | -21,2 % | -82,1 % |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Kolmannella neljänneksellä Etelä-Afrikan mineraaliliiketoimintaan vaikutti
kahden upotetun kaarisulaton suunniteltu korjaus ja muutos sekä Mogale Alloysin
työriita, joka on äskettäin saatu ratkaistua. Näiden kahden tekijän yhdistelmä
on vaikuttanut kolmannen vuosineljänneksen tuotantomääriin ja tulee vaikuttamaan
koko vuoden kokonaistuotantomääriin.

PUUNJALOSTUSLIIKETOIMINTA

Liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto:

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 |
| | asti | asti | | | asti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 84,0 | 89,5 | 28,6 | 25,9 | 122,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 11,3 | 5,9 | 4,1 | 1,0 | 17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-% | 13,5 % | 6,6 % | 14,3 % | 4,0 % | 14,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 8,0 | 1,8 | 3,2 | -0,4 | 13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- | 9,5 % | 2,0 % | 11,3 % | -1,4 % | 11,1 % |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 2010 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | 28,6 | 30,9 | 24,5 | 32,9 | 25,9 | 31,9 | 31,7 |
| o | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 4,1 | 4,4 | 2,8 | 11,2 | 1,0 | 1,6 | 3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 14,3 % | 14,4 % | 11,4 % | 34,0 % | 4,0 % | 5,0 % | 10,3 % |
| -% | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt | 3,2 | 3,4 | 1,4 | 11,8 | -0,4 | 0,2 | 2,0 |
| o | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt | 11,3 % | 10,9 % | 5,6 % | 35,8 % | -1,4 % | 0,7 % | 6,2 % |
| o-% | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli alempi kuin vuoden
2009 vastaavalla ajanjaksolla. Tämä johtui Lappipanelin ja Tervolan Saha ja
Höyläämö -konsernin myymisestä loppuvuonna 2009. Nämä tuottivat segmentille
vuoden 2009 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 29,2 miljoonan euron
liikevaihdon, -0,1 miljoonan euron käyttökatteen ja -1,5 miljoonan euron
liikevoiton, kun eliminoidaan sisäiset erät (epävirallisia ei-IFRS-lukuja). Nämä
järjestelyt huomioiden jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja tulos ovat
olleet positiivisia verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2009.

Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana talonrakentamisliiketoiminta jatkui
vahvana, mikä johti kasvaneeseen liikevaihtoon ja tulokseen verrattuna samaan
ajanjaksoon viime vuonna. Uusien talojen myynti on jatkunut vahvana, mikä
mahdollistaa vahvan tuloksen tulevina vuosineljänneksinä, kun talotoimitukset
realisoituvat liikevaihdoksi. Talonrakennusalan elpyminen saattaa kuitenkin
tulevaisuudessa nostaa raaka-aineiden ja ulkopuolisten urakoitsijoiden tekemän
työn hintaa, mikä voi vaikuttaa puunjalostusliiketoiminnan kannattavuuteen
negatiivisesti.

Puunjalostusliiketoiminnan palveluksessa oli 30.9.2010 yhteensä 307 henkeä
(30.9.2009: 308).

Talonrakentaminen

Talonrakentamisen keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja:

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 |
| | asti | asti | | | asti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 33,1 | 23,3 | 11,1 | 4,4 | 31,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 6,4 | 4,7 | 2,0 | 0,3 | 7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-% | 19,4 % | 20,3 % | 17,9 % | 6,0 % | 22,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 6,2 | 4,5 | 1,9 | 0,2 | 6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- | 18,6 % | 19,2 % | 16,9 % | 4,1 % | 21,5 % |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Luovutetut muuttovalmiit puurakenteiset omakotitalot (talojen lukumäärä):

--------------------------------------------------------------------------------
| 2010 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 68 | 81 | 62 | 66 | 27 | 49 | 96 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kolmannella neljänneksellä asiakkaille toimitettiin yhteensä 68 taloa. Vuoden
2009 vastaavalla ajalla luku oli 27 taloa. Uusmyynti on pysynyt kolmannella
neljänneksellä vahvana, ja talotoimitusten odotetaan pysyvän nykyisellä
tasollaan vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä.

Pakkauslavaliiketoiminta

Pakkauslavaliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja:

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 |
| | asti | asti | | | asti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 8,1 | 6,6 | 3,0 | 2,3 | 9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 1,9 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-% | 23,4 % | 14,1 % | 24,9 % | 21,9 % | 16,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- | 12,7 % | 3,4 % | 15,0 % | 10,0 % | 5,5 % |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Pakkauslavaliiketoiminnan volyymi- ja katetasot olivat kolmannella
neljänneksellä hyviä. Asiakkaille toimitettiin katsauskaudella yhteensä 255.131
pakkauslavaa. Vuoden 2009 vastaavana ajankohtana luku oli 246.994 pakkauslavaa.
Syksyn aikana tuotantotaso on pysynyt korkealla ja loppuvuodelle 2010 odotetaan
hyvää tuloskehitystä. Panostuksia kohdistetaan avainasiakkaisiin, joille
kehitetään uusia palvelumalleja.

Sahaliiketoiminta

Sahaliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja:

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | | | 31.12.2009 |
| | asti | asti | | | asti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 43,9 | 60,5 | 15,0 | 19,7 | 82,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 3,0 | 0,2 | 1,4 | 0,3 | 8,4* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-% | 6,8 % | 0,4 % | 9,1 % | 1,4 % | 10,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 0,8 | -2,9 | 0,9 | -0,8 | 6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto- | 1,8 % | -4,8 % | 6,0 % | -4,0 % | 7,5 % |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

* Sahaliiketoiminnan käyttökate oli 3,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2009, mikä
on noin 3,7 prosenttia liikevaihdosta, kun tuloksesta eliminoidaan Junnikkalan
myyntioptioon liittyvä kertaluonteinen tuotto. Vastaavasti
sahaliiketoimintaryhmän liikevoitto oli -1,1 miljoonaa euroa (-1,4 %
liikevaihdosta), kun Lappipaneliin liittyvä arvonalentumisen peruutus
eliminoidaan Junnikkalan myyntioptiovaikutuksen lisäksi.

Segmentin ainoassa jäljellä olevassa sahassa Junnikkala Oy:ssä tulos on
parantunut sekä edelliseen vuosineljännekseen että vuoden 2009 vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna. Myyntimäärät kasvoivat kaikissa tuoteryhmissä, ja
erityisen vahvaa oli kasvu toimituksissa kotimaisille talotehtaille.
Raaka-aineen tarjonta kuitenkin aiheuttaa koko sahatoimialalle huolenaiheen.
Liikevaihto ja tulos ovat positiivisia vuoteen 2009 verrattuna, kun huomioidaan
edellä puunjalostusliiketoiminnan yhteydessä kuvatut rakenteelliset muutokset.
Yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoitto sisältää 0,6 miljoonan euron
arvonalentumisen myydyistä varoista.

Sahatavaran tuotanto:

--------------------------------------------------------------------------------
| | 2010 | 2009* |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 m3 | 48 | 51 | 54 | 50 | 35 | 46 | 40 |
--------------------------------------------------------------------------------

* pois lukien Lappipaneli Oy:n sekä Tervolan Saha ja Höyläämö -konsernin
tuotanto

MUUT TOIMINNOT

Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä konsernin muiden, raportoitavien
segmenttien ulkopuolisten toimintojen käyttökate oli -2,6 miljoonaa euroa. Tämä
liittyy pääosin konsernin emoyhtiöön ja listautumiseen Lontoon markkinoille.
Vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden käyttökate oli muiden toimintojen
osalta -11,8 miljoonaa euroa.

Konsernin emoyhtiö kirjasi vuoden 2010 yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta 0,5
miljoonan euron optiokulut, joihin ei liity kassavirtavaikutusta. Lisäksi
yhtiökokouksen päättämän hallituksen jäsenille suunnatun maksuttoman osakeannin
perusteella kirjattiin 0,9 miljoonan euron kulu. Lontoon listauksen
valmisteluihin liittyen kirjattiin tammi-syyskuussa 2010 kuluja yhteensä 5,2
miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiöiden tulo-osuudella oli yhdeksän kuukauden
tulokseen vain hyvin vähäinen merkitys.

Lopetettuja Venäjän projekteja varten hankitut sahalaitteet on luokiteltu
myytävänä oleviksi varoiksi konsernitaseessa 30.9.2010.

Konsernin likviditeetti, kun mukaan lasketaan käteisvarat sekä lyhytaikaiset
eräpäivään asti pidettävät talletukset, oli 30.9.2010 yhteensä 21,1 (30.6.2010:
36,4) miljoonaa euroa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN

Alla on esitetty yhteenveto keskeisistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
Lisätietoja riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy konsernin
listautumisesitteestä, joka on päivätty 30.6.2010. Yhtiö ei ole tietoinen
esitteessä mainittujen tietojen lisäksi muista olennaisista riskeistä.

Lokakuussa 2008 tapahtuneen kromimalmi- ja ferrokromiliiketoimintojen hankinnan
myötä ja konsernin toiminnan laajennuttua Etelä-Afrikan mineraalisektorille
Mogale Alloysin oston seurauksena toukokuussa 2009 konserni on hajauttanut
toimialoihinsa liittyvää riskiään ja on näin ollen vähemmän haavoittuva
puunjalostusteollisuuden muutoksille. Konserni on kuitenkin aiempaa alttiimpi
hyödykkeiden hintamuutoksille ja kysynnän vaihteluille mineraalisektorilla.

Edellä mainittujen yritysostojen seurauksena konsernin taseeseen on kirjattu
huomattava määrä aineettomia hyödykkeitä. Koska konserni on tehnyt ja saattaa
tulevaisuudessa toteuttaa fuusioita ja yritysostoja, niiden toimeenpanoon ja
integraatioon liittyy useita riskejä.

Optioiden lunastushintojen ja tulossidonnaisten lisäkauppahintaerien johdosta
konsernin eräiden yritysostojen kokonaiskauppahinnasta on epävarmuutta, sillä ne
voidaan vahvistaa vasta, kun kokonaiskauppahinnat on suoritettu, mikä tapahtuu
osittain vasta muutaman vuoden kuluttua.

Mineraaliliiketoiminnan laajentaminen ja tärkeys on lisännyt ulkomaan
toimintojen ja valuuttakurssiriskien absoluuttista ja suhteellista merkitystä
suoraan ja välillisesti. Valuuttakurssien, ja erityisesti Yhdysvaltain dollarin
ja Etelä-Afrikan randin kurssien, epäedullisilla muutoksilla voi olla merkittävä
negatiivinen vaikutus konsernin kannattavuuteen. Etelä-Afrikan randin muutokset
vaikuttavat lisäksi Mogale Alloysin viivästetyn kauppahinnan euromääräiseen
arvoon.

Konserni harkitsee vaihtoehtoja mineraaliliiketoiminnan kasvattamiseksi
orgaanisesti sekä raaka-aineen saannin takaamiseksi että sen
lisäkäsittelyvaiheissa, mikä voi aiheuttaa konsernille merkittäviä
projektiriskejä.

Tähän mennessä toteutettujen tutkimusten perusteella konsernin tietoon ei ole
tullut sen liiketoimintaan liittyviä ympäristöriskejä tai muutoksia
ympäristövaatimuksissa konsernin vuoden 2009 vuosikertomuksessa tai
listautumisesitteessä mainittujen lisäksi.

MINERAALI

Konsernin mineraaliliiketoiminnan keskipitkän aikavälin menestys on riippuvainen
ruostumattoman teräksen maailmanlaajuisesta kysynnästä, sillä ferrokromi on yksi
ruostumattoman teräksen pääraaka-aine. Kysynnän kehitys vuonna 2011 on edelleen
yleisesti epävarmaa. Konsernin mineraaliliiketoiminnan johto odottaa konsernin
rautametalliseostuotteiden kysynnän olevan vuonna 2010 korkeampi vuoteen 2009
verrattuna.

Mineraaliliiketoiminnot, erityisesti sulatustoiminnot, vaativat merkittäviä
määriä sähköä ja energiaa, joten sähkön saatavuudella ja hinnalla voi olla
merkittävä vaikutus kannattavuuteen. Erityisesti Etelä-Afrikassa on merkittävä
sähkön hintariski.

PUUNJALOSTUS

Talonrakentamisliiketoiminnan menestys on avainasemassa puunjalostustoimintojen
kassavirran ja kannattavuuden kannalta. Sen vuoksi Suomen
talonrakentamissektorin yleinen kehitys vaikuttaa liiketoiminnan taloudelliseen
menestykseen. Tällä hetkellä Suomen omakotitalomarkkinat ovat jälleen nousussa
muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen, mutta elpymisen kesto ja voimakkuus ovat
edelleen epävarmoja.

Sahaliiketoiminnassa merkittävät lyhytaikaiset riskit ja epävarmuustekijät
liittyvät raaka-aineen saatavuuteen ja hintoihin, asiakkaiden kysyntään ja
markkinahintojen kehitykseen. Verojen, lakien, turvallisuusmääräysten tai muiden
vastaavien säännösten muutokset voivat lisätä konsernin
puunjalostusliiketoiminnan kustannuksia. Myös valuuttakurssimuutokset voivat
vaikuttaa merkittävästi konsernin sahaliiketoiminnan menestykseen, sillä
maailmanlaajuisilla markkinoilla tuotetun ja kaupatun sahapuutavaran
valmistajakohtaiset erot ovat pieniä.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konsernin mineraaliliiketoimintasegmentti on katsauskaudella myynyt tuotteita ja
tarjonnut palveluksia lähipiiriin kuuluville tahoille yhteensä 4,9 miljoonan
euron arvosta.

30.9.2010 Ruukki ilmoitti Ruukki Group Oyj:n 51-prosenttisesti ja Kermas
Limitedin 49-prosenttisesti omistaman Synergy Africa Limitedin tekemästä
suositellusta käteisostotarjouksesta koskien Chromex Mining plc:n koko
liikkeeseen laskettua ja liikkeeseen laskettavaa osakekantaa sekä
warranttitarjouksesta koskien liikkeeseen laskettuja warrantteja, jotka
oikeuttavat merkitsemään Chromexin osakkeita. Koska Kermas omistaa 28,5 % Ruukin
liikkeeseen lasketuista osakkeista, Yhdistyneen kuningaskunnan
listautumissääntöjen (Listing Rules) mukaan järjestelyt Kermasin ja Ruukin
välillä liittyen Synergy African perustamiseen ja rahoittamiseen sekä Chromexin
osakkeiden hankkimiseen ja omistamiseen katsotaan lähipiirijärjestelyksi, ja ne
vaativat Ruukin muiden osakkeenomistajien kuin Kermasin hyväksynnän. Yhtiön
ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään hyväksynnästä lähipiiritapahtumalle
yksinkertaisella enemmistöllä, pidetään 17. marraskuuta.

Katsauskaudella ei ole ollut muita merkittäviä lähipiiritapahtumia.

OIKEUDENKÄYNNIT

Kuten on tiedotettu 24.9.2010, Ruukki on saanut ilmoituksen siitä, että Mogale
Alloysin tietyt myyjät ovat aloittaneet oikeustoimet Yhtiötä vastaan
Etelä-Afrikassa liittyen jäljellä olevaan 600 miljoonan randin (63,3 miljoonan
euron) summaan, joka muodostaa 30 prosenttia Mogale Alloysin täydestä
kauppahinnasta. Myyjät vaativat lisäksi summalle maksettavaksi korkoa yhteensä
88,2 miljoonaa randia (9,3 miljoonaa euroa). Jäljellä olevan 600 miljoonan
randin maksu tapahtuu yrityskauppasopimuksen mukaisesti vasta, kun viimeiset
jäljellä olevat ehdot liittyen jokaiseen Mogale Alloysista hankittuun neljään
sulattoon on täytetty. Ruukki aikoo täyttää kaikki velvoitteensa, kun ne tulevat
ajankohtaisiksi.

Lisäksi 12 miljoonaa randia (1,3 miljoonaa euroa) jäljellä olevasta 600
miljoonan randin summasta on erehdyksessä maksettu myyjille sen jälkeen, kun
myyjät virheellisesti väittivät, että yksi sulatoista täyttää kaikki asetetut
ehdot. Ruukin aikomuksena on vaatia tätä summaa takaisin. Ruukin hankittua
riippumattoman oikeus- ja ympäristöasiantuntijan arvion, jossa selvästi
todetaan, että myyjät eivät ole toteuttaneet kaikkia ehtoja, Ruukki ilmoitti
myyjille, että maksamatta oleva summa ei eräänny maksettavaksi ennen kuin kaikki
asetetut ehdot on täytetty yrityskauppasopimuksen mukaisesti.

Ruukki on jo kirjannut suurimman osan vaaditusta summasta Ruukin
konsernitaseeseen velkana. Tästä johtuen oikeudenkäynnin ei - sen
lopputuloksesta riippumatta - odoteta vaikuttavan merkittävästi Yhtiön
taloudelliseen asemaan.

TAULUKKO-OSA

SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS, TUHANSINA EUROINA

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.-30.9.2010 | Puunjalo | Mineraali | Segmentte | Oikaisut | Konserni |
| 1.000 EUR | stus | | ihin | ja | |
| | | | kuulumatt | eliminoi | |
| | | | omat | nnit | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkopuolisilta | 84 011 | 98 243 | 0 | 0 | 182 254 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muilta | 0 | 0 | 9 817 | -9 817 | 0 |
| segmenteiltä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 84 011 | 98 243 | 9 817 | -9 817 | 182 254 |
| liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 11 337 | 11 166 | -11 838 | -2 | 10 663 |
| käyttökate | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 7 992 | -8 686 | -11 871 | -2 | -12 567 |
| liikevoitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos | 5 426 | -10 841 | -1 243 | -11 | -6 669 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.-30.9.2009 | Puunjalo | Mineraali | Segmentte | Oikaisut | Konserni |
| 1.000 EUR | stus | | ihin | ja | |
| | | | kuulumatt | eliminoi | |
| | | | omat | nnit | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkopuolisilta | 89 452 | 43 730 | 0 | 0 | 133 182 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muilta | 39 | 0 | 190 | -229 | 0 |
| segmenteiltä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 89 490 | 43 730 | 190 | -229 | 133 182 |
| liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos | | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 5 903 | 2 578 | -4 851 | 0 | 3 631 |
| käyttökate | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 1 822 | -12 587 | -4 897 | 0 | -15 662 |
| liikevoitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos | 1 115 | -14 777 | 4 553 | -4 622 | -13 732 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.-31.12.2009 | Puunjalo | Mineraali | Segmentte | Oikaisut | Konserni |
| 1.000 EUR | stus | | ihin | ja | |
| | | | kuulumatt | eliminoi | |
| | | | omat | nnit | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkopuolisilta | 122 324 | 71 035 | 1 | 0 | 193 359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muilta | 63 | 0 | 321 | -384 | 0 |
| segmenteiltä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 122 387 | 71 035 | 322 | -384 | 193 359 |
| liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 17 086 | 10 380 | -8 104 | 0 | 19 363 |
| käyttökate | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin | 13 610 | -30 066 | -8 161 | 0 | -24 617 |
| liikevoitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos | 7 461 | -31 888 | 5 950 | -4 250 | -22 727 |
--------------------------------------------------------------------------------

VAROJEN JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, TUHANSINA EUROINA

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | Puunjalo | Mineraal | Segmentteihi | Oikaisut ja | Konserni |
| 1.000 EUR | stus | i | n | eliminoinni | |
| | | | kuulumattoma | t | |
| | | | t | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2010 | 85 469 | 400 409 | 355 279 | -297 274 | 543 884 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2009 | 83 623 | 390 005 | 362 749 | -273 180 | 563 198 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKEARVON JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, TUHANSINA EUROINA

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | 30.9.2010 | % | 31.12.2009 | % | Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mineraali | 157 485 | 86,1 % | 147 327 | 85,2 % | 10 157* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puunjalostus | 25 525 | 13,9 % | 25 523 | 14,8 % | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 183 009 | 100,0 % | 172 850 | 100,0 % | 10 159 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Kasvu johtuu pääosin valuuttakurssimuutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.20 | 30.9.20 | | | 31.12.2009 |
| | 10 asti | 09 asti | | | asti |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 182 254 | 133 182 | 57 669 | 45 048 | 193 359 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 1 271 | 1 050 | 616 | 320 | 7 587 |
| muut tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -173 | -130 | -55 480 | -44 693 | -181 590 |
| kulut | 078 | 566 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman | -22 601 | -19 293 | -8 037 | -7 524 | -26 960 |
| mukaiset poistot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset | -629 | 0 | 58 | 0 | -17 020 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöihi | 216 | -36 | 189 | -36 | 6 |
| n liittyvät erät | | | | | |
| (core) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -12 567 | -15 662 | -4 985 | -6 886 | -24 617 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -1 488 | -358 | -637 | 1 557 | -3 435 |
| ja -kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöihi | -103 | 97 | -134 | 7 | -284 |
| n liittyvät erät | | | | | |
| (non-core) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen | -14 158 | -15 923 | -5 755 | -5 322 | -28 336 |
| veroja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot * | 7 489 | 2 191 | 3 148 | 1 260 | 5 609 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | -6 669 | -13 732 | -2 607 | -4 062 | -22 727 |
| voitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön | -8 125 | -10 017 | -3 972 | -2 567 | -19 744 |
| omistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattom | 1 456 | -3 716 | 1 365 | -1 495 | -2 983 |
| ille omistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -6 669 | -13 732 | -2 607 | -4 062 | -22 727 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton | -0,03 | -0,04 | | | -0,08 |
| (EUR) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutu | -0,03 | -0,04 | | | -0,08 |
| ksella oikaistu | | | | | |
| (EUR) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

* Tuloverot ovat positiivisia johtuen pääosin veronpalautuksista sekä
laskennallisten verovelkojen vähentymisestä.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, TUHANSINA EUROINA

--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk |
| tuloksen erät | 30.9.201 | 30.9.200 | | | 31.12.2009 |
| | 0 asti | 9 asti | | | asti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen | 12 826 | 6 576 | -2 350 | -535 | 9 534 |
| yksikköön | | | | | |
| liittyvät | | | | | |
| muuntoerot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan | -5 451 | -2 345 | 1 048 | 197 | -3 518 |
| tuloksen eriin | | | | | |
| liittyvät verot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | 7 375 | 4 230 | -1 302 | -338 | 6 016 |
| tuloksen erät | | | | | |
| verojen jälkeen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja | 706 | -9 502 | -3 909 | -4 400 | -16 711 |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan | | | | | |
| tuloksen | | | | | |
| jakautuminen: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön | -1 846 | -5 784 | -5 091 | -2 898 | -14 038 |
| omistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomil | 2 552 | -3 717 | 1 181 | -1 504 | -2 672 |
| le omistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN TASEYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat | | | |
| hyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 183 009 | 217 183 | 172 850 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöosakkeet | 267 | 1 882 | 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 95 739 | 107 109 | 103 063 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat | 279 015 | 326 174 | 276 421 |
| hyödykkeet yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 79 247 | 91 756 | 80 655 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat | 27 668 | 35 583 | 29 506 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 385 930 | 453 513 | 386 583 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 73 115 | 46 429 | 55 951 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 56 265* | 42 455 | 49 283 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät | 0 | 3 610 | 2 500 |
| sijoitukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | 256 | 775 | 314 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 21 079 | 58 297 | 55 852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 150 715 | 151 566 | 163 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat varat | 7 239 | 0 | 12 714 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 543 884 | 605 078 | 563 198 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva | | | |
| oma pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 23 642 | 23 642 | 23 642 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 25 740 | 25 740 | 25 740 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto | 2 193 | 2 193 | 2 193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman | 250 849 | 263 991 | 260 357 |
| rahasto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | 12 444 | 3 974 | 6 165 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | -56 646 | -39 607 | -49 953 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva | 258 222 | 279 934 | 268 144 |
| oma pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomat omistajat | 20 138 | 11 594 | 17 878 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 278 361 | 291 527 | 286 022 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | 185 167 | 174 952 | 169 318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ennakot | 27 449 | 10 815 | 13 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset velat | 52 907 | 127 784 | 88 097 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 80 356 | 138 599 | 101 577 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin | 0 | 0 | 6 280 |
| liittyvät velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 265 523 | 313 551 | 277 175 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 543 884 | 605 078 | 563 198 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Sisältää 9 miljoonan euron maksun escrow-tilille Chromex Mining plc:n
hankintaan liittyen

YHTEENVETO KONSERNITASEEN RAHAVAROISTA SEKÄ KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA,
TUHANSINA EUROINA

--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 21 079 | 58 297 | 55 852 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | 13 017* | 5 061 | 5 265 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | 12 945 | 18 129 | 15 194 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset yhteensä | 25 962 | 23 190 | 20 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | 12 376 | 10 771 | 45 288 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | 88 842 | 117 443 | 75 506 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat yhteensä | 101 218 | 128 214 | 120 793 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ, NETTO | -54 177 | -46 727 | -44 483 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Sisältää 9 miljoonan euron maksun escrow-tilille Chromex Mining plc:n
hankintaan liittyen

YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ, TUHANSINA
EUROINA

--------------------------------------------------------------------------------
| | Aineelliset | Aineettomat |
| | hyödykkeet | hyödykkeet |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2010 | 127 541 | 337 547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 15 062 | 939 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset * | -12 810 | -25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.9.2010 | 129 794 | 338 462 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2009 | 118 012 | 185 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 35 814 | 162 181 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset * | -27 727 | -23 792 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot | 1 442 | 13 729 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 31.12.2009 | 127 541 | 337 547 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Vähennyksiin sisältyy myytäväksi luokitellut varat

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | 9 kk | 9 kk | 12 kk |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
| | asti | asti | asti |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -6 669 | -13 732 | -22 727 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden voittoon | 12 288 | 24 528 | 39 630 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut tulevia johdon palkkioita | 0 | -6 479 | -6 479 |
| varten yrityshankintoihin liittyen | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | 3 335 | -3 367 | -10 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 8 954 | 950 | 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten | -1 232 | -99 114 | -102 514 |
| hankinta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteisyritysten hankinta | -9 000* | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankintojen | -65 | -197 | -438 |
| lisäkauppahintaerät ja | | | |
| osto-optioiden toteutus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten myynti | 1 636 | 978 | 6 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimintakaupat | 11 823 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut | -9 849 | -9 376 | -10 811 |
| investointierät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -6 686 | -107 709 | -107 443 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden osto | -10 | -53 980 | -57 714 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomanpalautus | -9 570 | -10 055 | -10 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -431 | -115 | -479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehdyt talletukset | 2 500 | 182 813 | 184 230 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut rahoitustuotot, muut kuin | 3 | 1 084 | 1 233 |
| liiketoimintaan liittyvät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 3 044 | 5 879 | 9 417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut ja muut | -32 974 | -5 966 | -8 926 |
| rahoituserät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | -37 438 | 119 660 | 117 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -35 170 | 12 900 | 10 449 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Maksu escrow-tilille Chromex Mining plc:n hankintaan liittyen

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA, TUHANSINA EUROINA

--------------------------------------------------------------------------------
| A = Osakepääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| B = Ylikurssirahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| C = Käyvän arvon ja uudelleenarvostusrahastot |
--------------------------------------------------------------------------------
| D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |
--------------------------------------------------------------------------------
| E = Muuntoero |
--------------------------------------------------------------------------------
| F = Kertyneet voittovarat |
--------------------------------------------------------------------------------
| G = Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| H = Määräysvallattomat omistajat |
--------------------------------------------------------------------------------
| I = Oma pääoma yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 23 | 25 | 2 | 328 | -434 | -30 | 348 | 7 | 356 |
| pääoma | 642 | 740 | 193 | 025 | | 224 | 943 | 768 | 710 |
| 31.12.200 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja | | | | | | | 0 | -115 | -115 |
| ko | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | | | | | 4 408 | -10 | -5 | -3 | -9 |
| n laaja | | | | | | 192 | 784 | 717 | 502 |
| tulos | | | | | | | | | |
| 1-9/2009 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiokulu | | | | | | 795 | 795 | | 795 |
| jen | | | | | | | | | |
| vastaerä | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien | | | | -53 | | | -53 | | -53 |
| osakkeide | | | | 980 | | | 980 | | 980 |
| n osto | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman | | | | -10 | | | -10 | | -10 |
| palautus | | | | 055 | | | 055 | | 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrit | | | | | | | 0 | 7 | 7 658 |
| ysten | | | | | | | | 658 | |
| hankinnat | | | | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | |
| luovutuks | | | | | | | | | |
| et | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | | | | 15 | 15 | | 15 |
| muutokset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 23 | 25 | 2 | 263 | 3 974 | -39 | 279 | 11 | 291 |
| pääoma | 642 | 740 | 193 | 991 | | 607 | 934 | 594 | 527 |
| 30.9.2009 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja | | | | | | | 0 | -364 | -364 |
| ko | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | | | | | 2 191 | -10 | -8 | 1 | -7 |
| n laaja | | | | | | 444 | 254 | 044 | 209 |
| tulos | | | | | | | | | |
| 10-12/200 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiokulu | | | | | | 113 | 113 | | 113 |
| jen | | | | | | | | | |
| vastaerä | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien | | | | -3 | | | -3 | | -3 |
| osakkeide | | | | 634 | | | 634 | | 634 |
| n osto | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrit | | | | | | | 0 | 5 | 5 605 |
| ysten | | | | | | | | 605 | |
| hankinnat | | | | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | |
| luovutuks | | | | | | | | | |
| et | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | | | | -15 | -15 | | -15 |
| muutokset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 23 | 25 | 2 | 260 | 6 165 | -49 | 268 | 17 | 286 |
| pääoma | 642 | 740 | 193 | 357 | | 953 | 144 | 878 | 022 |
| 31.12.200 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja | | | | | | | 0 | -293 | -293 |
| ko | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | | | | | 6 279 | -8 | -1 | 2 | 706 |
| n laaja | | | | | | 125 | 846 | 552 | |
| tulos | | | | | | | | | |
| 1-9/2010 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiokulu | | | | | | 1 395 | 1 395 | | 1 395 |
| jen | | | | | | | | | |
| vastaerä | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeopti | | | | 72 | | | 72 | | 72 |
| oiden | | | | | | | | | |
| merkintä | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien | | | | -10 | | | -10 | | -10 |
| osakkeide | | | | | | | | | |
| n osto | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääoman | | | | -9 | | | -9 | | -9 |
| palautus | | | | 570 | | | 570 | | 570 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrit | | | | | | 17 | 17 | 1 | 18 |
| ysten | | | | | | | | | |
| hankinnat | | | | | | | | | |
| ja | | | | | | | | | |
| luovutuks | | | | | | | | | |
| et | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | | | | 20 | 20 | | 20 |
| muutokset | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 23 | 25 | 2 | 250 | 12 | -56 | 258 | 20 | 278 |
| pääoma | 642 | 740 | 193 | 849 | 444 | 646 | 222 | 138 | 361 |
| 30.9.2010 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

MUITA AVAINLUKUJA, JATKUVAT TOIMINNOT, MILJOONAA EUROA

--------------------------------------------------------------------------------
| | 9 kk | 9 kk | 12 kk |
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
| | asti | asti | asti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 16,0 | 210,9 | 215,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 8,8 % | 158,3 % | 111,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 952 | 792 | 824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa | 994 | 932 | 893 |
--------------------------------------------------------------------------------

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT JA LASKENTAPERUSTEET

Tunnusluvut on laskettu tilikauden 2009 tilinpäätöksen mukaisilla kaavoilla ja
nämä on esitetty alla.

Oman pääoman tuottoprosentti(ROE), % = Tilikauden tulos / (Oma pääoma +
vähemmistöosuus) keskimäärin * 100

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % = Tulos ennen veroja + korkokulut
ja muut rahoituskulut / (taseen loppusumma - korottomat velat) keskimäärin * 100

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus / taseen loppusumma - saadut
ennakot * 100

Tulos / Osake (EPS), laimentamaton, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus
tilikauden tuloksesta / Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän
painotettu keskiarvo tilikauden aikana

Tulos / Osake (EPS), laimennettu, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus
tilikauden tuloksesta / Ulkona olevien osakkeiden laimennusvaikutuksella
oikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

Oma pääoma / Osake, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma /
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Liikevoitto = Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon
lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja
keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella oikaistuna, vähennetään
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot, arvonalentumistappiot ja
liiketoiminnan muut kulut. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne
syntyvät tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvistä eristä. Rahoitukseen
liittyvät kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Tulos ennen rahoituseriä, poistoja ja arvonalentumisia (käyttökate) =
Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset

Bruttoinvestoinnit = Bruttoinvestoinneilla tarkoitetaan pitkäaikaisiin varoihin
kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen lisäyksiä
mukaan lukien yrityskaupoista aiheutuvat lisäykset pitkäaikaisiin varoihin.

YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT

Kolmannen neljänneksen aikana Ruukki Group -konserni ei ole toteuttanut uusia
yrityshankintoja.

Chromexin hankinta

30.9.2010 Ruukki Group Oyj ilmoitti saavuttaneensa sopimuksen Chromex Mining
plc:n (”Chromex”) kanssa suositellun käteisostotarjouksen ehdoista. Tarjouksen
on tehnyt Synergy Africa Limited (”Synergy Africa”) -niminen yhteisyritys, ja
tarjous koskee Chromexin koko liikkeeseen lasketun ja liikkeeseen laskettavan
osakepääoman hankkimista noin 37,1 miljoonalla punnalla (42,1 miljoonaa euroa).
Yhtiö odottaa voivansa saattaa hankinnan päätökseen vuoden 2010 viimeisen
neljänneksen tai vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Intermetal-yhtiön hankinta

Ruukki Groupin turkkilainen tytäryhtiö osti 99 % osuuden Intermetal-nimisestä
turkkilaisesta yhtiöstä helmikuussa 2010. Tarkennettu alustava
hankintamenolaskelma tästä kaupasta on esitetty Q1-osavuosikatsauksessa.

Lappipanelin liiketoiminnan myynti

Lappipaneli toteutti huhtikuussa käyttöomaisuuden luovutuksen Pölkky Oy:lle,
Pölkky Metsä Kmo Oy:lle ja Kitkawood Oy:lle. Vaihto-omaisuus myytiin lokakuussa
2009. Kauppahinta maksettiin osittain vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä ja
loput vuoden 2010 aikana.

LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Ruukki Group Oyj
soveltaa samoja laskentaperiaatteita sekä IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. 1.1.2009 alkaen
konsernilla on ollut kaksi raportoitavaa segmenttiä: puunjalostus- ja
mineraaliliiketoiminta.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja
oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin,
ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin.
Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on
mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvoista.

Hankitut omat osakkeet on esitetty vähennyksenä konsernin emoyhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta.

Taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desimaaliin, mikä tulee ottaa huomioon
yhteissummia laskettaessa. Tuloslaskelman muuntokurssina on käytetty kunkin
katsauskauden keskikurssia ja taseen muuntokurssina katsauskauden päätöshetken
kurssia.

Muut muutokset

Tilinpäätöksestä 2009 alkaen liiketoimintasegmentteihin kuulumattomien,
konsernin emoyhtiön omistamien osakkuusyhtiöiden tulo-osuuksien,
luovutusvoittojen- ja tappioiden sekä osakkuusyhtiöosakkeiden ja -saamisten
arvonalentumisten esitystapaa konsernituloslaskelmassa on muutettu siten, että
ne esitetään liikevoiton alapuolella rahoituserissä, kun aiemmin ne on esitetty
liikevoiton yläpuolella eri riveillä. Vertailutietoja on muutettu vastaavasti.
Perusteena esitystavan muutokselle on se, että kyseiset osakkuusyhtiöomistukset
eivät ole merkityksellisiä eivätkä ne kuulu Yhtiön ydinliiketoimintaan.

Tilinpäätöksestä 2009 alkaen konserni on takautuvasti esittänyt päästöoikeuksiin
liittyvät realisoituneet ja realisoitumattomat arvonmuutokset liiketoiminnan
muissa tuotoissa käyttökatteen yläpuolella, kun aiemmin ne on esitetty
rahoituserissä.

Ruukki osti lokakuussa 2008 Etelä-Euroopan mineraaliliiketoiminnan, joka koostuu
RCS, TMS ja EWW yhtiöistä. Liiketoiminta perustuu EWW:n niche-sulattotoimintaan.
EWW:n pitkälle kehitetyt ja räätälöidyt tuotteet yhdistetään RCS:n asiakkaiden
omiin tuotteisiin. Tarkka tuotekoostumus on kriittinen monien asiakkaiden
laadunvarmistuksen kannalta heidän omassa tuotannossaan ja konserni on usein
tietyn vaaditun tuotteen ainoa toimittaja. Konserni on alun perin määritellyt
asiakassuhteet ja teknologian erillisinä omaisuuserinä, mutta on jälkeenpäin
todennut, että ne liittyvät toisiinsa eikä niitä voi erottaa. Sen vuoksi
konserni yhdistää nämä omaisuuserät vuodesta 2010 alkaen ja nimeää ne uudelleen
yhteisellä nimellä ”asiakassuhteet ja teknologia”, mikä korostaa pitkäaikaisten
asiakassuhteiden ja tiiviisti integroitujen tuotteiden merkitystä
niche-valmistajalle. Osavuosiraportoinnissa molemmat omaisuuserät on esitetty
muissa aineettomissa hyödykkeissä. Omaisuuserän kuvauksen muutos ei aiheuta
muutoksia osavuosiraportointiin aikaisempaan raportointiin verrattuna.

Yrityshankintoihin liittyvät ehdolliset ja ehdottomat velat on 31.12.2009 alkaen
esitetty takautuvasti korollisissa veloissa siltä osin, kun velat maksetaan
rahalla riippumatta siitä, ovatko maksusuoritukset nimellisesti kiinteitä summia
vai onko kauppadokumentaatiossa sovittu korollisuudesta. Ne lisäkauppahintaerät,
jotka maksetaan Yhtiön osakkeina, on kuitenkin edelleen aiemman käytännön mukaan
esitetty korottomina velkoina.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Espoossa, 11.11.2010

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT JA MUUTA TIETOA

TIETOA OSAKKEENOMISTAJISTA

Yhtiöllä oli 2.11.2010 yhteensä 3.870 osakkeenomistajaa, joista
hallintarekisteröityjä oli 9 kappaletta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden
lukumäärä 2.11.2010 oli 248.207.000 osaketta.

Suurimmat osakkeenomistajat 2.11.2010:

--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeenomistaja | Osakkeita | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Kermas Limited | 70 766 500 | 28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 | Atkey Limited | 51 426 401 | 20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 | Hanwa Company Limited | 30 000 000 | 12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 | Nordea Pankki Suomi Oyj | 24 887 093 | 10,0 |
| | hallintarekisteröity | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 | Evli Pankki Oyj hallintarekisteröity | 16 077 500 | 6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 | Hino Resources Co. Ltd | 11 441 191 | 4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7 | Kankaala Markku | 8 077 533 | 3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8 | Ruukki Group Oyj | 7 890 895* | 3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9 | Moncheur & Cie SA | 7 511 672 | 3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 | Skandinaviska Enskilda Banken | 5 389 027 | 2,2 |
| | hallintarekisteröity | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Yhteensä | 233 467 812 | 94,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut osakkeenomistajat | 14 739 188 | 5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeita yhteensä | 248 207 000 | 100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

* Lisäksi 850.000 osaketta on Depositary Interest -osaketodistuksina Lontoon
pörssissä

MUUTOKSET OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ JA OSAKEPÄÄOMASSA KATSAUSKAUDELLA

Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä oli 31.12.2009 yhteensä
261.034.022 kappaletta. Helmikuussa 2010 yhteensä 13.052.022 Yhtiön hallussa
olevaa omaa osaketta mitätöitiin ja Yhtiön rekisteröity osakkeiden lukumäärä
muuttui 247.982.000 osakkeeseen.

Perustuen Yhtiön optio-ohjelman I/2005 A-sarjan nojalla merkittyihin
osakkeisiin, Ruukki Group Oyj laski 20.7.2010 liikkeelle 225.000 uutta osaketta.
Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti merkintäaika päättyi 30.6.2010 ja
merkintähinta oli 0,32 euroa osakkeelta. Merkintähinta kirjattiin
kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön
rekisteröity osakepääoma ei muuttunut osakemerkinnän johdosta ja se on
23.642.049,60 euroa. Uudet osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 21.7.2010 alkaen
ja Lontoon pörssissä 27.7.2010 seuraten muiden osakkeiden julkisen kaupankäynnin
kohteeksi tulemista Lontoon pörssin noteerattujen arvopaperien päämarkkinalla
26.7.2010. Rekisteröimisen jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 248.207.000 kappaletta
osakkeita. Osakkeet kuuluvat yhteen sarjaan ja oikeuttavat haltijan yhteen
ääneen varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Uudet optio-ohjelman nojalla merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin
ja Yhtiön osakasluetteloon. Ne oikeuttavat haltijan saamaan osinkoa tilikaudelta
2010 ja muihin osakkeenomistajille kuuluviin oikeuksiin.

Osakeoptioilla tehdyt merkinnät ovat muuttaneet optio-oikeuksien aiheuttamaa
mahdollista laimennusvaikutusta verrattuna konsernin vuoden 2009
vuosikertomuksessa esitettyyn tietoon.

11.11.2010 Yhtiöllä oli hallussaan 8.740.895 omaa osakettaan, mikä vastasi noin
3,52 % kaikista osakkeista.

Varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2010 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksella
on tällä hetkellä valtuutus hankkia enintään 10.000.000 omaa osaketta. Tämä
valtuutus on voimassa 21.10.2011 saakka.

OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Konserni on suunnannut Yhtiön hallituksen jäsenille maksuttoman osakeannin,
jonka vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous hyväksyi. Ruukki Group Oyj:n hallitus
päätti 30.5. maksuttomasta suunnatusta osakeannista hallituksen jäsen Barry
Rourkelle varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetyn hallituksen lausuman
mukaisesti. Osakeanti vastaa ehdoiltaan Ruukki Group Oyj:n yhtiökokouksen
21.4.2010 päättämää muille hallituksen jäsenille suunnattua osakeantia.
Palkitsemisohjelma tullaan maksamaan osakkeina ja se luokitellaan
osakeperusteisesti suoritettavaksi etuudeksi konsernin IFRS tilinpäätöksessä.
Maksuttoman suunnatun osakeannin ehdot on julkaistu kokonaisuudessaan
pörssitiedotteella 21.4.2010 varsinaisen yhtiökokouksen päätösten yhteydessä
sekä 1.6.2010 Barry Rourkelle suunnatun annin osalta.

YHTIÖKOKOUKSET

Ruukki Group piti ylimääräisen yhtiökokouksen keskiviikkona 11.8.2010 Espoossa.
Kokouksessa päätettiin valita Alwyn Smit ja Danko Koncar Yhtiön hallituksen
jäseniksi. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset on julkaistu kokonaisuudessaan
pörssitiedotteella samana päivänä.

YHTIÖN OSAKE

Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin keskisuurten
yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä. Yhtiön
osake on ollut listattuna Lontoon pörssin päämarkkinalla (LSE: RKKI) 26.7.
alkaen.

Osakekohtaiset tunnusluvut

--------------------------------------------------------------------------------
| | | 9 kk | 9 kk | Q3 2010 | Q3 2009 | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 30.9.201 | 30.9.200 | | | 31.12.200 |
| | | 0 asti | 9 asti | | | 9 asti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen | | | | | | |
| kurssikehity | | | | | | |
| s Lontoon | | | | | | |
| pörssissä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi* | EUR | N/A | N/A | 1,85 | N/A | N/A |
--------------------------------------------------------------------------------
| | GBP | N/A | N/A | 1,54 | N/A | N/A |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alin kurssi* | EUR | N/A | N/A | 1,76 | N/A | N/A |
--------------------------------------------------------------------------------
| | GBP | N/A | N/A | 1,47 | N/A | N/A |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylin kurssi* | EUR | N/A | N/A | 2,14 | N/A | N/A |
--------------------------------------------------------------------------------
| | GBP | N/A | N/A | 1,78 | N/A | N/A |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi | EUR | N/A | N/A | 1,89 | N/A | N/A |
| kauden | | | | | | |
| lopussa** | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | GBP | N/A | N/A | 1,63 | N/A | N/A |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan | MEUR | N/A | N/A | 469,0 | N/A | N/A |
| markkina-arv | | | | | | |
| o kauden | | | | | | |
| lopussa** | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | MGBP | N/A | N/A | 403,3 | N/A | N/A |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | | | | | | |
| vaihdon | | | | | | |
| kehitys | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 1.000 | N/A | N/A | 72,9 | N/A | N/A |
| vaihto | osakett | | | | | |
| | a | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 1.000 | N/A | N/A | 134,7 | N/A | N/A |
| vaihto | EUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 1.000 | N/A | N/A | 112,2 | N/A | N/A |
| vaihto | GBP | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | % | N/A | N/A | 0,03 % | N/A | N/A |
| vaihto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen | | | | | | |
| kurssikehity | | | | | | |
| s NASDAQ OMX | | | | | | |
| Helsingissä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi | EUR | 1,57 | 1,61 | 1,77 | 1,81 | 1,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alin kurssi | EUR | 1,00 | 1,04 | 1,45 | 1,64 | 1,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylin kurssi | EUR | 2,30 | 2,29 | 1,96 | 2,17 | 2,68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi | EUR | 1,89 | 1,92 | 1,89 | 1,92 | 2,14 |
| kauden | | | | | | |
| lopussa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan | MEUR | 469,1 | 501,2 | 469,1 | 501,2 | 558,6 |
| markkina-arv | | | | | | |
| o kauden | | | | | | |
| lopussa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | | | | | | |
| vaihdon | | | | | | |
| kehitys | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 1.000 | 18 907 | 280 815 | 2 477 | 65 278 | 328 119 |
| vaihto | osakett | | | | | |
| | a | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 1.000 | 29 732 | 450 915 | 4 373 | 117 899 | 547 018 |
| vaihto | EUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | % | 7,6 % | 107,6 % | 1,0 % | 25,0 % | 125,7 % |
| vaihto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Kurssitiedot Ruukin osakkeelle Lontoon pörssistä on saatavilla vain 26.7.2010
eteenpäin, josta alkaen osake on ollut listattuna Lontoon pörssissä.

* Kurssi on laskettu käyttämällä keskiarvoa Suomen pankin julkaisemista
EUR/GBP-valuuttakursseista.

** Osakekurssi sekä markkina-arvo kauden lopussa on laskettu käyttämällä Suomen
pankin kauden päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP-valuuttakurssia.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat

Keskikurssi = Osakkeen valuuttamääräinen kokonaisvaihto tilikaudella /
tilikaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä

Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa = Osakkeiden lukumäärä * tilikauden
viimeinen kaupantekokurssi

LIPUTUSILMOITUKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN

Yhtiö on saanut katsauskaudella 1.1.-30.9.2010 tai sen jälkeen seuraavat
liputusilmoitukset. Liputusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla Yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa
http://www.ruukkigroup.fi/Suomeksi/Uutiset/Liputukset.iw3.

- 19.1.2010: Ruukki Group Oyj => omien osakkeiden omistus alittaa 5 %

- 20.1.2010: Atkey Limited => perustuen 19.1.2010 tiedotettuun Ruukki Group
Oyj:n hallituksen päätökseen mitätöidä 13.052.022 Ruukki Group Oyj:n hallussa
olevaa omaa osaketta, Atkey Limitedin omistusosuus tulee ylittämään 20 % Ruukki
Group Oyj:n rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä, kun mitätöinti on
merkitty kaupparekisteriin

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tässä osavuosikatsauksessa esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia. Usein,
mutta ei aina, tulevaisuutta koskevat lausumat voi tunnistaa tulevaisuutta
koskevista ilmauksista sisältäen sanat ”uskoa”, ”odottaa”, ”aikoa”, ”saattaa”,
”tulla” tai ”tulisi”, tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai muut muodot
tai muut vastaavat ilmaisut. Luonteensa vuoksi tulevaisuutta koskeviin lausumiin
sisältyy epävarmuutta, koska ne riippuvat tulevista olosuhteista ja
tapahtumista, joista kaikki eivät ole Yhtiön hallinnassa tai Yhtiön
ennustettavissa.

Vaikka Yhtiö uskoo, että oletukset, joista tulevaisuutta koskevat lausumat
antavat kuvan, ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset
oletukset osoittautuvat onnistuneeksi. Todelliset tulokset voivat poiketa
huomattavasti esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista. Jollei laissa
(mukaan lukien Suomen arvopaperimarkkinalain (495/1989) tai Yhdistyneen
kuningaskunnan listautumisviranomaisen listautumissäännöissä tai Yhdistyneen
kuningaskunnan rahoitustarkastusviraston julkisuutta ja avoimuutta koskevissa
säännöissä) vaadita, Yhtiö ei sitoudu mihinkään velvoitteeseen päivittää mitään
tässä osavuosikatsauksessa olevia tulevaisuutta koskevia lausuntoja, jotka
voivat aiheutua muutoksista Yhtiön johtajien odotuksissa tai kuvastavat tämän
osavuosikatsauksen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.


Source: Millistream