Ruukki Group

RUUKKI GROUP OYJ:N Q3 OSAVUOSIKATSAUS

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2011 11:26 EET

1.7.-30.9.2011 Ruukki Group Oyj ("Ruukki" tai "Yhtiö") (LSE: RKKI, OMX: RUG1V), osavuosikatsaus, 10.11.2011 klo 09:00 RUUKKI GROUP OYJ:N Q3 OSAVUOSIKATSAUS 1.7.-30.9.2011 YHTEENVETO - Tuotanto kasvoi 176 prosenttia 86 401 (Q3/2010: 31 257) tonniin - Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 46,1 prosenttia 42,4 (Q3/2010: 29,0) miljoonaan euroon - Jatkuvien toimintojen käyttökate oli -2,7 (Q3/2010: -1,6) miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti -6,3 (Q3/2010: -5,4) prosenttia - Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli -9,6 (Q3/2010: -8,7) miljoonaa euroa - Jatkuvien toimintojen voitto oli -6,5 (Q3/2010: -6,4) miljoonaa euroa - Liiketoiminnan rahavirta oli -5,4 (Q3/2010: -3,4) miljoonaa euroa ja likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 74,2 (30.9.2010: 21,1) (30.6.2011: 81,8) miljoonaa euroa +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |AVAINLUVUT |  |  |  |  |  |  |  | +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |MEUR | Q3/11| Q3/10|Muutos|Q1-Q3/11| Q1-| Muutos| Vuosi| | | | | | | Q3/10| | 2010| +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Liikevaihto | 42,4| 29,0|46,1 %| 121,8| 98,6| 23,5 %| 123,3| +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |  |  |  |  |  |  |  |  | +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Käyttökate | -2,7| -1,6|  | 2,5| -1,5|  | -8,4| +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Käyttökate-% | -6,3 %| -5,4 %|  | 2,0 %| -1,5 %|  | -6,8 %| +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |  |  |  |  |  |  |  |  | +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Liikevoitto | -9,6| -8,7|  | -18,5| -21,4|  | -75,6| +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Liikevoitto-% |-22,5 %|-29,9 %|  | -15,2 %|-21,7 %|  |-61,3 %| +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |  |  |  |  |  |  |  |  | +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Tulos ennen veroja | -8,4| -9,1|   | -18,2| -21,9|  | -76,3| +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Tulos-% |-19,9 %|-31,2 %|  | -15,0 %|-22,3 %|  |-61,8 %| +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |  |  |  |  |  |  |  |  | +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Tilikauden voitto, | -6,5| -6,4|  | -13,5| -14,3|  | -65,3| |jatkuvat toiminnot | | | | | | | | +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Tilikauden voitto, | -0,2| 3,8|  | 46,9| 7,6|517,1 %| 14,2| |lopetetut toiminnot | | | | | | | | +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Tilikauden voitto | -6,7| -2,6|  | 33,4| -6,7|  | -51,1| +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Osakekohtainen tulos, | -0,03| -0,02|  | 0,14| -0,03|  | -0,22| |laimentamaton, EUR | | | | | | | | +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Oman pääoman tuotto, | -| -|  | 18,4 %| -3,2 %|  |-19,6 %| |% p.a. | | | | | | | | +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Sijoitetun pääoman | -| -|  | 13,6 %| -3,6 %|  |-15,2 %| |tuotto, % p.a. | | | | | | | | +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Omavaraisuusaste, % | -| -|  | 54,3 %| 53,9 %|  | 44,3 %| +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Nettovelkaantumisaste,| -| -|  | 6,4 %| 28,8 %|  | 46,6 %| |% | | | | | | | | +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ |Henkilöstö kauden | -| -|  | 799| 692|  | 722| |lopussa | | | | | | | | +----------------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+ Jatkuvia toimintoja ovat erikoismetalliseos- ja rautametalliseosliiketoimintasegmentit sekä kohdistamattomat erät, joihin kuuluvat konsernihallinto ja muita konserniyhtiöitä, joilla ei ole merkittävää liiketoimintaa. Lopetetut toiminnot sisältävät talonrakentamis-, pakkauslava- ja sahaliiketoiminnot. Toimitusjohtaja Thomas Hoyer: "Kolmannen neljänneksen tulokseen vaikutti merkittävästi maailmantalouden heikkeneminen, mikä näkyi nopeasti kromimarkkinoilla. Alhaisen kysynnän vaikutus oli voimakkainta plasmaferrokromituotteissa, joiden hinnat laskivat noin 15 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Tänä vuonna kolmannella neljänneksellä ei esiintynyt tavallista tilaus- ja toimitusmäärien kasvua hiljaisen kesäkauden jälkeen. Konsernin monipuolinen tuotevalikoima auttoi osittain tasoittamaan plasmaferrokromin hinnanlaskun vaikutusta. Erikoismetalliseosten kysyntä pysyi melko vakaana ja hinnat lähes edellisen vuosineljänneksen tasolla. Etelä-Afrikan randin heikentyminen vaikutti tulokseen suotuisasti, mutta ei riittänyt kattamaan hintojen laskun vaikutusta. TMS:n, EWW:n ja Stelliten kaivoksen tuotantovolyymit olivat hyvällä tasolla vuosihuoltoseisokeista huolimatta. Neljännen vuosineljänneksen näkymät ovat synkät rahoitusmarkkinoiden ja erityisesti euroalueen epävakauden vuoksi, eikä maailmanlaajuisen taantuman mahdollisuutta voida sulkea pois. Tämän vuoksi Yhtiö päätti sopeuttaa tuotantoaan ja on pitänyt kahta neljästä rautametalliliiketoiminnan uunista suljettuina heinäkuisesta huoltoseisokista lähtien. Vahva likviditeettimme antaa valmiudet kohdata taloudellisesti haastavat ajat. Kaivosyhtiöiden ja malmivarojen arvostustasojen yleinen lasku näyttää avaavan Yhtiölle uusia mahdollisuuksia kasvustrategian toteuttamisessa." NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Hallitus on tarkentanut aikaisemmin esitettyjä näkymiä vuodelle 2011. Kuten aikaisemmin on todettu, Ruukin päätös keskittyä täysin kaivos-, sulatto- ja mineraaliliiketoimintaan tarkoittaa, että Yhtiön taloudelliseen tulokseen vaikuttaa kyseisen sektorin, ja erityisesti kromiteollisuuden, yleinen markkinatilanne. Rautametalliseostuotteiden markkinahinnat ovat vaihdelleet merkittävästi vuoden 2011 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Rahoitusmarkkinat ovat olleet epävakaat euroalueen kriisin pahentaessa tilannetta ja neljännen vuosineljänneksen taloustilanne on erittäin epävarma. Kromimalmin ja plasmaferrokromin kysynnän odotetaan pysyvän heikkona neljännellä vuosineljänneksellä ja Ruukki on sopeuttanut tuotantoaan vastaavasti. Erikoismetalliseosten kysyntä ja hinnat ovat olleet vakaampia, mutta neljännen vuosineljänneksen kehitys on epävarmaa. Ruukin jatkuvien toimintojen liikevaihdon odotetaan vuonna 2011 kasvavan merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Huolimatta siitä, että jatkuvien toimintojen käyttökatteen odotetaan parantuvan edellisestä vuodesta, sen odotetaan olevan jonkin verran negatiivinen. Valuuttakurssien vaihtelut euron, Etelä-Afrikan randin, Turkin liiran ja Yhdysvaltain dollarin välillä voivat vaikuttaa merkittävästi Yhtiön taloudelliseen tulokseen. Aiemmin toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa 18.8.2011 Yhtiö arvioi näkymiään seuraavasti: "Rautametalliseostuotteiden markkinahinnat ovat vaihdelleet huomattavasti vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Rahoitusmarkkinat ovat tällä hetkellä epävakaat ja taloustilanne epävarma. Tämän vuoksi Ruukki ei enää odota tuotteidensa hintojen olevan korkeampia edelliseen vuoteen verrattuna, vaan uskoo markkinoiden hintapaineen jatkuvan. Ruukki odottaa kuitenkin tuotantovolyymien olevan vuonna 2011 edellisvuotta korkeammalla tasolla, minkä odotetaan johtavan liikevaihdon kasvuun ja parempaan taloudelliseen tulokseen." Puhelinkonferenssi Puhelinkonferenssi järjestetään 10.11.2011 klo 12.00. Puhelinkonferenssin kielenä on englanti. Pyydämme soittamaan konferenssinumeroon 10 minuuttia etukäteen, viite: 906542. Numero Suomesta soitettaessa: 09 2313 9201 Numero Iso-Britanniasta soitettaessa: +44 (0)20 7162 0077 RUUKKI GROUP OYJ Thomas Hoyer Toimitusjohtaja Lisätietoja: Ruukki Group Oyj Thomas Hoyer, toimitusjohtaja, +358 (0)10 440 7000,thomas.hoyer@ruukkigroup.com Kalle Lehtonen, talousjohtaja, +358 (0)400 539 968,kalle.lehtonen@ruukkigroup.com Markus Kivimäki, konsernitoiminnoista vastaava johtaja, +358 (0)50 3495 687,markus.kivimaki@ruukkigroup.com Investec Bank Plc Stephen Cooper, +44 (0)20 7597 5104,stephen.cooper@investec.co.uk RBC Capital Markets Martin Eales, +44 (0)20 7653 4000,martin.eales@rbccm.com Peter Barrett-Lennard, +44 (0)20 7653 4000,peter.barrett-lennard@rbccm.com Taloudelliset raportit ja muu sijoittajainformaatio on saatavana Yhtiön verkkosivuilla. Ruukki Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (RUG1V) ja Lontoon pörssissä (RKKI). www.ruukkigroup.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Lontoon pörssi keskeiset tiedotusvälineet www.ruukkigroup.comRUUKKI GROUP OYJ:N Q3 OSAVUOSIKATSAUS 1.7.-30.9.2011 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut liittyen talonrakentamis-, pakkauslava- sekä sahaliiketoimintaan on raportoitu lopetettuina toimintoina. Alla suluissa olevat vertailutiedot ovat vuoden 2010 kolmannelta neljännekseltä ellei toisin mainita. RUUKKI GROUPIN TALOUDELLINEN KEHITYS LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS +------------------+-------+-------+------+--------+--------+-------+----------+ |MEUR | Q3/11| Q3/10|Muutos|Q1-Q3/11|Q1-Q3/10| Muutos|Vuosi 2010| +------------------+-------+-------+------+--------+--------+-------+----------+ |Liikevaihto | 42,4| 29,0|46,1 %| 121,8| 98,6| 23,5 %| 123,3| +------------------+-------+-------+------+--------+--------+-------+----------+ |Käyttökate | -2,7| -1,6|  | 2,5| -1,5|  | -8,4| +------------------+-------+-------+------+--------+--------+-------+----------+ |Käyttökate-% | -6,3 %| -5,4 %|  | 2,0 %| -1,5 %|  | -6,8 %| +------------------+-------+-------+------+--------+--------+-------+----------+ |Liikevoitto | -9,6| -8,7|  | -18,5| -21,4|  | -75,6| +------------------+-------+-------+------+--------+--------+-------+----------+ |Liikevoitto-% |-22,5 %|-29,9 %|  | -15,2 %| -21,7 %|  | -61,3 %| +------------------+-------+-------+------+--------+--------+-------+----------+ |Tilikauden voitto,| -0,2| 3,8|  | 46,9| 7,6|517,1 %| 14,2| |lopetetut | | | | | | | | |toiminnot | | | | | | | | +------------------+-------+-------+------+--------+--------+-------+----------+ |Tilikauden voitto | -6,7| -2,6|  | 33,4| -6,7|  | -51,1| +------------------+-------+-------+------+--------+--------+-------+----------+ Lopetetut toiminnot sisältävät talonrakentamis-, pakkauslava- ja sahaliiketoiminnot. Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 46,1 prosenttia 42,4 (29,0) miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvuun vaikutti pääasiallisesti tuotantovolyymien kasvu molemmissa liiketoimintasegmenteissä.  Rautametalliseosliiketoiminnassa volyymien kasvu oli pääasiassa seurausta Chromexin hankinnasta joulukuussa 2010. Käyttökate kolmannella neljänneksellä oli -2,7 (-1,6) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli -6,7 (-2,6) miljoonaa euroa. Käyttökatteen lasku johtui pääasiassa päätöksestä olla käynnistämättä kahta neljästä rautametalliseosliiketoiminnan uunista vuosihuollon jälkeen heinäkuussa alhaisten tuotehintojen vuoksi. Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,02) euroa. TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS Konsernin likviditeetti 30.9.2011, kun otetaan huomioon rahavarat sekä lyhytaikaiset talletukset, pysyi vahvana ja oli 74,2 (21,1) (30.6.2011: 81,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -5,4 (-3,4) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste laski ja oli katsauskauden lopussa 6,4 (28,8) (30.6.2011: 6,2) prosenttia. Korollinen nettovelka oli 15,8 (80,1) (30.6.2011: 15,9) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa 30.9.2011 Ruukilla oli 55 miljoonan Yhdysvaltain dollarin käyttämätön luottolimiitti. Limiitti on nostettavissa 31.12.2011 asti. Konsernin etelä-afrikkalainen tytäryhtiö Mogale Alloys on nostanut pääomaltaan noin 8 miljoonan euron suuruisen lainan etelä-afrikkalaisesta pankista. Tähän lainasopimukseen liittyy kovenanttiehtoja, joista osa rikkoontui katsauskauden aikana johtuen poikkeuksellisen heikosta markkinatilanteesta. Mogale Alloys on kuitenkin saanut tilapäisen vapautuksen näistä kovenanteista. Pankin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Yhtiö on vakuuttunut siitä, että pankki ei tule vaatimaan lainan takaisinmaksua ennen sen erääntymistä huhtikuussa 2015. Taseen loppusumma 30.9.2011 oli yhteensä 457,9 (543,9) (30.6.2011: 499,0) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 54,3 (53,9) (30.6.2011: 51,1) prosenttia. INVESTOINNIT, YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit kolmannella neljänneksellä olivat 1,2 (4,3) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät pääasiassa kaivosten koeporauksiin sekä tuotantolaitosten ylläpitoon. Ruukki siirsi 5.9.2011 yhteensä 2 976 213 Yhtiön osaketta vuonna 2008 ostetun erikoismetalliliiketoiminnan tulosperusteisena lisäkauppahintana. Tilikausien 2009 ja 2010 voitto-osuuslaskelmat on vahvistettu ja Yhtiö on maksanut kokonaisuudessaan vuoden 2009 voitto-osuuden ja puolet vuoden 2010 voitto- osuudesta. Merkintähinta 3 809 552,64 euroa kirjattiin kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. HENKILÖSTÖ Vuoden 2011 kolmannen neljänneksen lopussa Ruukin jatkuvat toiminnot työllistivät 799 (692) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi sekä rautametalliseos- että erikoismetalliseosliiketoimintasegmentissä. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä oli 785 (694). Henkilöstön määrä segmenteittäin: +---------------------+---------+---------+-------+----------+ |  |30.9.2011|30.9.2010| Muutos|31.12.2010| +---------------------+---------+---------+-------+----------+ |Erikoismetalliseokset| 436| 404| 7,9 %| 396| +---------------------+---------+---------+-------+----------+ |Rautametalliseokset | 353| 273| 29,3 %| 316| +---------------------+---------+---------+-------+----------+ |Muut toiminnot | 10| 15|-33,3 %| 10| +---------------------+---------+---------+-------+----------+ |Jatkuvat toiminnot | 799| 692| 15,5 %| 722| |yhteensä | | | | | +---------------------+---------+---------+-------+----------+ TURVALLISUUS, TERVEYS JA KESTÄVÄ KEHITYS Ruukissa jatkettiin kolmannella neljänneksellä työtä turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön liittyvien periaatteiden ja menetelmien luomiseksi. Projektista vastaa konsernin tuotantojohtaja ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Osana prosessia Mogalessa ja Stellitessa suoritetaan kattava työturvallisuuden kokonaisriskikartoitus, jonka odotetaan valmistuvan tämän vuoden loppuun mennessä. Lisäksi konsernissa on aloitettu ennaltaehkäisevä turvallisuus- ja ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on välttää kaikki työntekijöille, alihankkijoille, lähiyhteisöille ja ympäristölle aiheutuvat haitat. Tämä Nolla-toleranssiohjelma tullaan jalkauttamaan kaikkiin toimintoihin seuraavien vuosineljännesten aikana. Mogale Alloys on hakemassa ISO 9001 sertifiointia vuonna 2012 ja auditoinnin ensimmäinen vaihe on saatettu päätökseen. Täyttäessään ISO 9001 -vaatimukset Mogalen sertifiointi, yhdessä EWW:n jo olemassa olevan ISO 9001 -sertifikaatin kanssa, korostaa konsernin kromituotteiden laatua. Ruukki pyrkii järjestämään toimintansa kestävällä tavalla ja suojelemaan ympäristöä minimoimalla toimintojensa ympäristövaikutukset. Ruukilla on käynnissä hankkeita, jotka keskittyvät konsernin toimintojen ympäristövaikutuksiin. Selvitykset ympäristövaikutuksista Etelä-Afrikan tuotantolaitoksilla jatkuvat ja niiden odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. KEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN ERIKOISMETALLISEOSLIIKETOIMINTA Erikoismetalliseosliiketoimintaan kuuluvat TMS:n Turkissa sijaitsevat kaivos- ja rikastustoiminnot sekä ferrokromin tuotantolaitos EWW Saksassa. TMS toimittaa EWW:lle korkealaatuista kromiittirikastetta, josta EWW jalostaa erikoistuotteita, kuten matalahiilistä ja erittäin matalahiilistä ferrokromia. Ylimääräinen kromimalmi myydään TMS:stä pääosin Kiinaan. Liiketoimintasegmentissä työskenteli 436 (404) henkilöä katsauskauden lopussa. Tuotanto tonneissa: +---------------+------+------+------+--------+--------+------+----------+ |  | Q3/11| Q3/10|Muutos|Q1-Q3/11|Q1-Q3/10|Muutos|Vuosi 2010| +---------------+------+------+------+--------+--------+------+----------+ |Kaivostoiminta*|21 958|17 764|23,6 %| 62 588| 38 069|64,4 %| 54 917| +---------------+------+------+------+--------+--------+------+----------+ |Jalostus | 5 247| 4 302|22,0 %| 19 337| 13 047|48,2 %| 17 994| +---------------+------+------+------+--------+--------+------+----------+ * Sisältäen sekä kromiittirikasteen että palamalmin tuotannon. Tuotanto kasvoi 23,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 27 205 (22 066) tonnia vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Tuotanto sekä Turkissa että Saksassa toimi täydellä kapasiteetilla huoltoseisokkeja lukuun ottamatta. +-------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+----------+ |MEUR | Q3/11| Q3/10| Muutos|Q1-Q3/11|Q1-Q3/10|Muutos|Vuosi 2010| +-------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+----------+ |Liikevaihto | 21,9| 18,2| 20,2 %| 63,2| 52,3|20,8 %| 69,0| +-------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+----------+ |Käyttökate | 2,0| 2,8|-28,8 %| 10,5| 6,4|63,6 %| 7,8| +-------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+----------+ |Käyttökate-% | 9,0 %| 15,1 %|  | 16,7 %| 12,3 %|  | 11,3 %| +-------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+----------+ |Liikevoitto | -2,4| -2,0|  | -2,8| -6,8|  | -10,0| +-------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+----------+ |Liikevoitto-%|-11,2 %|-11,1 %|  | -4,4 %| -13,0 %|  | -14,5 %| +-------------+-------+-------+-------+--------+--------+------+----------+ Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 20,2 prosenttia ja oli 21,9 (18,2) miljoonaa euroa. Käyttökate katsauskaudella oli 2,0 (2,8) miljoonaa euroa. Käyttökatteen laskuun vaikutti myyntihintojen lasku verrattuna vastaavaan kauteen edellisenä vuonna eikä volyymien kasvu ollut riittävä kompensoimaan sitä. Myyntihinnat pysyivät lähes edellisen vuosineljänneksen tasolla. RAUTAMETALLISEOSLIIKETOIMINTA Rautametalliseosliiketoimintaan kuuluvat Stelliten kaivos, metalliseosten tuotantolaitos Mogale, Mecklenburgin kaivoskehitysprojekti Etelä-Afrikassa ja Wayloxin kaivoskehitysprojekti Zimbabwessa. Liiketoiminta tuottaa kromimalmia, plasmaferrokromia, piimangaania sekä ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytettävää metalliseosta (kromi-rauta-nikkeli metalliseos). Tuotettu kromimalmi myydään kansainvälisille markkinoille, erityisesti Kiinaan. Liiketoimintasegmentissä työskenteli 353 (273) henkilöä katsauskauden lopussa. Tuotanto tonneissa: +---------------+------+-----+------+--------+--------+------+----------+ |  | Q3/11|Q3/10|Muutos|Q1-Q3/11|Q1-Q3/10|Muutos|Vuosi 2010| +---------------+------+-----+------+--------+--------+------+----------+ |Kaivostoiminta*|46 006| N/A|  | 113 663| N/A|  | N/A| +---------------+------+-----+------+--------+--------+------+----------+ |Jalostus |13 189|9 191|43,5 %| 71 471| 52 952|35,0 %| 65 040| +---------------+------+-----+------+--------+--------+------+----------+ * Sisältäen sekä kromiittirikasteen että palamalmin tuotannon. Tuotanto kasvoi merkittävästi 59 195 (9 191) tonniin. Tuotannon kasvu johtui pääasiassa Stelliten kaivoksen hankinnasta joulukuussa 2010. Stelliten tuotanto kasvoi 29,0 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. +-------------+-------+-------+------+--------+--------+------+----------+ |MEUR | Q3/11| Q3/10|Muutos|Q1-Q3/11|Q1-Q3/10|Muutos|Vuosi 2010| +-------------+-------+-------+------+--------+--------+------+----------+ |Liikevaihto | 20,5| 10,8|90,0 %| 58,6| 46,0|27,5 %| 54,0| +-------------+-------+-------+------+--------+--------+------+----------+ |Käyttökate | -2,1| -1,4|  | -2,0| 4,7|  | -1,0| +-------------+-------+-------+------+--------+--------+------+----------+ |Käyttökate-% |-10,3 %|-12,8 %|  | -3,4 %| 10,3 %|  | -1,8 %| +-------------+-------+-------+------+--------+--------+------+----------+ |Liikevoitto | -4,6| -3,7|  | -9,6| -1,9|  | -50,2| +-------------+-------+-------+------+--------+--------+------+----------+ |Liikevoitto-%|-22,3 %|-34,3 %|  | -16,4 %| -4,1 %|  | -93,0 %| +-------------+-------+-------+------+--------+--------+------+----------+ Suuremmista myyntivolyymeista johtuen liikevaihto kasvoi merkittävästi kolmannella neljänneksellä 20,5 (10,8) miljoonaan euroon, mikä vastaa 90,0 prosentin kasvua. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti joulukuussa 2010 hankitun Stelliten kaivoksen kromimalmin myyntivolyymien kasvu. Liiketoimintasegmentin käyttökate kolmannella neljänneksellä oli -2,1 (-1,4) miljoonaa euroa, sisältäen 0,7 (0,9) miljoonan euron kulut kahden tasavirtasulaton ja voimalaitoksen rakentamiseen liittyvistä kannattavuustutkimuksista. Segmentin käyttökate laski energiakustannusten kausittaisen nousun ja kahden uunin huoltoseisokkien jatkamisen seurauksena eikä kromimalmin myyntivolyymin kasvu riittänyt kompensoimaan näitä. Päätös olla käynnistämättä osaa tuotannosta johtui plasmaferrokromin hinnanlaskusta. Plasmaferrokromin hinta on laskenut 15 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. LOPETETUT TOIMINNOT Ruukki sai päätökseen puunjalostusliiketoimintojen myynnit ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä 2011. Puunjalostusliiketoiminnot on esitetty konsernin tuloslaskelmassa lopetettuina toimintoina. Lopetettujen toimintojen tulos kaudella oli -0,2 (3,8) miljoonaa euroa. KOHDISTAMATTOMAT ERÄT Vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä käyttökate segmenteille kohdistamattomista eristä oli -2,3 (-3,0) miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää 0,2 (0,8) miljoonan euron kulukirjauksen osakeperusteisista maksuista. Kulukirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA Konserniyhtiöt ovat 30.9.2011 antaneet lainojen ja muiden vastuiden vakuudeksi yrityskiinnityksiä yhteensä 0,0 (31.12.2010: 14,0) miljoonaa euroa. Emoyhtiön 4,2 miljoonan euron yrityskiinnityksistä ulkopuolisille rahoituslaitoksille vakuudeksi oli 30.9.2011 annettu 0,0 (1,7) miljoonaa euroa. Laite- ja kiinteistökiinnitysten yhteismäärä oli 20,2 (21,5) miljoonaa euroa ja muiden vakuuksien kirjanpitoarvo 11,6 (11,1) miljoonaa euroa. Ruukki Group Oyj on antanut takauksia kesäkuussa 2011 myydyn konsernin entisen tytäryhtiön Junnikkala Oy:n lainoihin. Takaukset ovat voimassa 30.6.2018 asti. Myynnin yhteydessä sovittiin, että Junnikkala maksaa palkkiona Ruukki Group Oyj:lle kaksi prosenttia vuodessa taatusta määrästä. Katsauskauden lopussa lainojen, joista takaus on annettu, määrä oli noin 1,6 miljoonaa euroa. YHTIÖN OSAKE Ruukki Group Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (RUG1V) sekä Lontoon pörssin päälistalla (RKKI). 30.9.2011 Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä oli 248 432 000 (248 207 000) ja osakepääoma oli 23 642 049,60 (23 642 049,60) euroa. 30.9.2011 Yhtiön hallussa oli yhteensä 4 814 682 (8 740 895) omaa osaketta, mikä vastaa noin 1,94 (3,52) prosenttia rekisteröidystä osakemäärästä. 30.9.2011 ulkona olevien osakkeiden määrä, johon ei sisälly Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, oli 243 617 318 (239 466 105) osaketta. Varsinaisen yhtiökokouksen 11.5.2011 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksella on valtuutus hankkia enintään 15 000 000 omaa osaketta. Tämä valtuutus on voimassa 11.11.2012 saakka. ILMOITUS HALLITUKSEN TAI JOHDON TEKEMISTÄ OSAKEKAUPOISTA Ruukki sai 22.9.2011 tiedon, että hallituksen jäsen Markku Kankaala on 22.9.2011 ostanut 1 000 Yhtiön osaketta keskihintaan 0,86 euroa/osake. Kaupat tehtiin NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Ruukki sai 23.9.2011 tiedon, että hallituksen jäsen Markku Kankaala on 23.9.2011 ostanut 1 000 Yhtiön osaketta keskihintaan 0,86 euroa/osake. Kaupat tehtiin NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Ruukki sai 28.9.2011 tiedon, että hallituksen jäsen Markku Kankaala on 26.9.2011 ostanut 1 067 Yhtiön osaketta keskihintaan 0,91 euroa/osake. Kaupat tehtiin NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Markku Kankaala omistaa nyt 7 480 600 osaketta, mikä vastaa 3,07 % Ruukki Group Oyj:n rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN Alla on kuvattu konsernin keskeisimpien riskien ja epävarmuustekijöiden muutoksia. Lisätietoja riskeistä ja epävarmuustekijöistä on julkaistu Yhtiön vuoden 2010 vuosikertomuksessa. Kaivos- ja mineraalitoimintaan keskittymisen takia konserni on aiempaa alttiimpi valuuttakurssiriskeille, hyödykkeiden hintamuutoksille ja kysynnän vaihteluille kaivos- ja mineraalisektorilla. Valuuttakurssien, ja erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Etelä-Afrikan randin kurssien, epäedullisilla muutoksilla voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus konsernin kannattavuuteen. Etelä-Afrikan randin muutokset vaikuttavat lisäksi Mogale Alloysin viivästetyn kauppahinnan euromääräiseen arvoon. Konserni on tehnyt valuuttatermiinisopimuksia suojatakseen Yhdysvaltain dollarin ja Etelä- Afrikan randin välistä valuuttakurssiriskiä seuraavan 12 kuukauden aikana. Rahoitusmarkkinat ovat tällä hetkellä epävakaat ja euroalueen kriisi pahentaa tilannetta. Tämän seurauksena hyödykkeiden hintojen kehitys vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä on epävarmaa, mikä voi vaikuttaa Yhtiön liikevaihdon kehitykseen ja taloudelliseen tulokseen. Ruukki harkitsee vaihtoehtoja Yhtiön varojen ja kaivos- ja mineraaliliiketoiminnan kasvattamiseksi orgaanisesti sekä yritysostoin, mikä voi aiheuttaa konsernille merkittäviä rahoitus-, toimeenpano- ja projektiriskejä. NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Hallitus on tarkentanut aikaisemmin esitettyjä näkymiä vuodelle 2011. Kuten aikaisemmin on todettu, Ruukin päätös keskittyä täysin kaivos-, sulatto- ja mineraaliliiketoimintaan tarkoittaa, että Yhtiön taloudelliseen tulokseen vaikuttaa kyseisen sektorin, ja erityisesti kromiteollisuuden, yleinen markkinatilanne. Rautametalliseostuotteiden markkinahinnat ovat vaihdelleet merkittävästi vuoden 2011 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Rahoitusmarkkinat ovat olleet epävakaat euroalueen kriisin pahentaessa tilannetta ja neljännen vuosineljänneksen taloustilanne on erittäin epävarma. Kromimalmin ja plasmaferrokromin kysynnän odotetaan pysyvän heikkona neljännellä vuosineljänneksellä ja Ruukki on sopeuttanut tuotantoaan vastaavasti. Erikoismetalliseosten kysyntä ja hinnat ovat olleet vakaampia, mutta neljännen vuosineljänneksen kehitys on epävarmaa. Ruukin jatkuvien toimintojen liikevaihdon odotetaan vuonna 2011 kasvavan merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Huolimatta siitä, että jatkuvien toimintojen käyttökatteen odotetaan parantuvan edellisestä vuodesta, sen odotetaan olevan jonkin verran negatiivinen. Valuuttakurssien vaihtelut euron, Etelä-Afrikan randin, Turkin liiran ja Yhdysvaltain dollarin välillä voivat vaikuttaa merkittävästi Yhtiön taloudelliseen tulokseen. Aiemmin toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa 18.8.2011 Yhtiö arvioi näkymiään seuraavasti: "Rautametalliseostuotteiden markkinahinnat ovat vaihdelleet huomattavasti vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla. Rahoitusmarkkinat ovat tällä hetkellä epävakaat ja taloustilanne epävarma. Tämän vuoksi Ruukki ei enää odota tuotteidensa hintojen olevan korkeampia edelliseen vuoteen verrattuna, vaan uskoo markkinoiden hintapaineen jatkuvan. Ruukki odottaa kuitenkin tuotantovolyymien olevan vuonna 2011 edellisvuotta korkeammalla tasolla, minkä odotetaan johtavan liikevaihdon kasvuun ja parempaan taloudelliseen tulokseen." Helsinki, 9.11.2011 RUUKKI GROUP OYJ HALLITUS TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2012   |Hiljainen jakso|Raportointipäivä | | Tilinpäätöstiedote 2011|1.1.-24.2.2012 |24.2.2012 | | Q1 osavuosikatsaus 2012|10.4.-10.5.2012|10.5.2012 | | Q2 osavuosikatsaus 2012|17.7.-16.8.2012|16.8.2012 | | Q3 osavuosikatsaus 2012|8.10.-7.11.2012|7.11.2012 -----------------------+---------------+---------------- TAULUKKO-OSA SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA VARAT JA VELAT SEGMENTEITTÄIN +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |1.1.-30.9.2011 | Erikois| Rauta|Kohdista-|Eliminoinnit| Jatkuvat| |9 kk |metalli-|metalli-| mattomat| |toiminnot| |1 000 EUR | seokset| seokset| erät| | yhteensä| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Liikevaihto | 63 160| 58 608| 522| -522| 121 768| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Käyttökate | 10 549| -2 003| -6 070| 1| 2 476| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Liikevoitto | -2 775| -9 621| -6 111| 1| -18 507| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Segmentin | 188 393| 206 232| 71 795| -15 755| 450 665| |varat | | | | | | +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Segmentin velat| 61 069| 114 036| 47 719| -13 439| 209 385| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |1.1.-30.9.2010 | Erikois| Rauta|Kohdista-|Eliminoinnit| Jatkuvat| |9 kk |metalli-|metalli-| mattomat| |toiminnot| |1 000 EUR | seokset| seokset| erät| | yhteensä| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Liikevaihto | 52 289| 45 954| 455| -130| 98 568| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Käyttökate | 6 446| 4 720| -12 861| 221| -1 474| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Liikevoitto | -6 804| -1 882| -12 910| 221| -21 376| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Segmentin | 179 175| 237 165| 12 050| -9 848| 418 542| |varat | | | | | | +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Segmentin velat| 73 849| 96 269| 51 152| -18 533| 202 737| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |1.1.-31.12.2010| Erikois| Rauta|Kohdista-|Eliminoinnit| Jatkuvat| |12 kk |metalli-|metalli-| mattomat| |toiminnot| |1 000 EUR | seokset| seokset| erät| | yhteensä| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Liikevaihto | 69 017| 54 006| 967| -643| 123 347| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Käyttökate | 7 803| -972| -15 369| 99| -8 439| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Liikevoitto | -10 009| -50 216| -15 433| 99| -75 559| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Segmentin | 182 347| 248 011| 15 919| -10 616| 435 661| |varat | | | | | | +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ |Segmentin velat| 77 265| 136 702| 51 918| -6 840| 259 045| +---------------+--------+--------+---------+------------+---------+ KONSERNIN TULOSLASKELMAYHTEENVETO +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |1 000 EUR |Q1-Q3/11|Q1-Q3/10| Q3/11| Q3/10| Vuosi| | | | | | | 2010| +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |  |  |  |  |  |  | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Jatkuvat toiminnot |  |  |  |  |  | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Liikevaihto | 121 768| 98 568| 42 432| 29 047| 123 347| +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |  |  |  |  |  |  | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Liiketoiminnan muut tuotot | 902| 716| 267| 535| 1 248| +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Liiketoiminnan kulut |-120 461|-100 974|-45 419|-31 327|-133 424| +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Suunnitelman mukaiset poistot | -20 982| -19 902| -6 891| -7 116| -27 023| +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Arvonalentumiset | 0| 0| 0| 0| -40 097| +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät | 267| 216| 61| 189| 390| |(core) | | | | | | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |  |  |  |  |  |  | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Liikevoitto | -18 507| -21 376| -9 550| -8 673| -75 559| +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |  |  |  |  |  |  | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Rahoitustuotot ja -kulut | 106| -467| 1 120| -266| -595| +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät | 196| -103| 0| -134| -99| |(non-core) | | | | | | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |  |  |  |  |  |  | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Voitto ennen veroja | -18 205| -21 946| -8 430| -9 073| -76 253| +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |  |  |  |  |  |  | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Tuloverot | 4 725| 7 674| 1 930| 2 635| 10 942| +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |  |  |  |  |  |  | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Tilikauden voitto jatkuvista | -13 480| -14 272| -6 499| -6 438| -65 311| |toiminnoista | | | | | | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |  |  |  |  |  |  | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Lopetetut toiminnot |  |  |  |  |  | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Tilikauden voitto lopetetuista | 46 917| 7 603| -207| 3 831| 14 186| |toiminnoista | | | | | | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |  |  |  |  |  |  | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Tilikauden voitto | 33 437| -6 669| -6 707| -2 607| -51 125| +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |  |  |  |  |  |  | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Jakautuminen: |  |  |  |  |  | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Emoyhteisön omistajille | 33 741| -8 125| -6 162| -3 972| -52 611| +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Määräysvallattomille omistajille | -304| 1 456| -545| 1 365| 1 486| +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Yhteensä | 33 437| -6 669| -6 707| -2 607| -51 125| +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |  |  |  |  |  |  | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |Emoyhteisön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |laimentamaton (EUR), konserni | 0,14| -0,03| -0,03| -0,02| -0,22| |yhteensä | | | | | | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |laimennusvaikutuksella oikaistu | 0,12| -0,03| -0,03| -0,02| -0,22| |(EUR), | | | | | | |konserni yhteensä | | | | | | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |laimentamaton (EUR), jatkuvat | -0,05| -0,06| -0,02| -0,03| -0,27| |toiminnot | | | | | | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ |laimennusvaikutuksella oikaistu | -0,05| -0,06| -0,02| -0,03| -0,27| |(EUR), | | | | | | |jatkuvat toiminnot | | | | | | +-----------------------------------+--------+--------+-------+-------+--------+ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ |1 000 EUR |Q1-Q3/11|Q1-Q3/10| Q3/11| Q3/10| Vuosi| | | | | | | 2010| +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ |  |  |  |  |  |  | +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ |Tilikauden voitto | 33 437| -6 669| -6 707|-2 607|-51 125| +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ |  |  |  |  |  |  | +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ |Muut laajan tuloksen erät |  |  |  |  |  | +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ |Ulkomaiseen yksikköön liittyvät | -15 495| 12 826| -4 976|-2 350| 19 412| |muuntoerot | | | | | | +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ |Muihin laajan tuloksen eriin | 6 553| -5 451| 1 117| 1 048| -9 815| |liittyvät | | | | | | |verot | | | | | | +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ |Muut laajan tuloksen erät verojen | -8 941| 7 375| -3 859|-1 302| 9 597| |jälkeen | | | | | | +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ |  |  |  |  |  |  | +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ |Tilikauden laaja tulos | 24 496| 706|-10 566|-3 909|-41 528| +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ |  |  |  |  |  |  | +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ |Tilikauden laajan tuloksen |  |  |  |  |  | |jakautuminen: | | | | | | +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ |Emoyhteisön omistajille | 27 487| -1 846| -8 796|-5 091|-44 854| +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ |Määräysvallattomille omistajille | -2 991| 2 552| -1 770| 1 181| 3 327| +-------------------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ KONSERNIN TASEYHTEENVETO +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |1 000 EUR |30.9.2011|30.9.2010|31.12.2010| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |VARAT |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Pitkäaikaiset varat |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Liikearvo | 113 829| 183 009| 129 120| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Osakkuusyhtiöosakkeet | 63| 267| 284| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Muut aineettomat hyödykkeet | 68 731| 95 739| 94 154| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet yhteensä | 182 623| 279 015| 223 559| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Aineelliset hyödykkeet | 70 318| 79 247| 87 468| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Muut pitkäaikaiset varat | 44 202| 27 668| 44 022| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Pitkäaikaiset varat yhteensä | 297 142| 385 930| 355 050| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Lyhytaikaiset varat |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Vaihto-omaisuus | 44 605| 73 115| 45 160| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Myyntisaamiset ja muut saamiset | 34 713| 56 265| 26 853| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Muut rahoitusvarat | 0| 256| 0| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Rahavarat | 34 205| 21 079| 8 598| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Pankkitalletukset | 40 000| 0| 0| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Likvidit varat yhteensä | 74 205| 21 079| 8 598| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Lyhytaikaiset varat yhteensä | 153 522| 150 715| 80 611| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Myytävänä olevat varat | 7 239| 7 239| 110 809| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Myytävänä olevat rahavarat | 0| 0| 10 561| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Myytävänä olevat varat yhteensä | 7 239| 7 239| 121 369| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Varat yhteensä | 457 904| 543 884| 557 030| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |OMA PÄÄOMA JA VELAT |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Osakepääoma | 23 642| 23 642| 23 642| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Ylikurssirahasto | 25 740| 25 740| 25 740| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Uudelleenarvostusrahasto | 0| 2 193| 2 193| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 245 128| 250 849| 250 849| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Muuntoero | 7 668| 12 444| 13 921| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Kertyneet voittovarat | -68 173| -56 646| -104 772| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma | 234 005| 258 222| 211 574| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Määräysvallattomat omistajat | 14 514| 20 138| 24 781| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Oma pääoma yhteensä | 248 519| 278 361| 236 355| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Velat |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Pitkäaikaiset velat | 171 931| 185 167| 216 556| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Lyhytaikaiset velat |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Saadut ennakot | 350| 27 449| 0| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Muut lyhytaikaiset velat | 37 104| 52 907| 42 489| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Lyhytaikaiset velat yhteensä | 37 454| 80 356| 42 489| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat| 0| 0| 61 630| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Velat yhteensä | 209 385| 265 523| 320 675| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ |Oma pääoma ja velat yhteensä | 457 904| 543 884| 557 030| +-----------------------------------------------+---------+---------+----------+ YHTEENVETO KONSERNITASEEN RAHAVAROISTA SEKÄ KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA +----------------------------+---------+---------+----------+ |1 000 EUR |30.9.2011|30.9.2010|31.12.2010| +----------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +----------------------------+---------+---------+----------+ |Likvidit varat | 74 205| 21 079| 8 598| +----------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +----------------------------+---------+---------+----------+ |Korolliset saamiset |  |  |  | +----------------------------+---------+---------+----------+ |Lyhytaikaiset | 420| 13 017| 2 200| +----------------------------+---------+---------+----------+ |Pitkäaikaiset | 31 778| 12 945| 28 865| +----------------------------+---------+---------+----------+ |Korolliset saamiset yhteensä| 32 198| 25 962| 31 065| +----------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +----------------------------+---------+---------+----------+ |Korolliset velat |  |  |  | +----------------------------+---------+---------+----------+ |Lyhytaikaiset | 7 628| 12 376| 4 577| +----------------------------+---------+---------+----------+ |Pitkäaikaiset | 82 368| 88 842| 102 244| +----------------------------+---------+---------+----------+ |Korolliset velat yhteensä | 89 996| 101 218| 106 821| +----------------------------+---------+---------+----------+ |  |  |  |  | +----------------------------+---------+---------+----------+ |YHTEENSÄ, NETTO | 16 407| -54 177| -67 157| +----------------------------+---------+---------+----------+ Ilman myytävänä olevia korollisia varoja ja velkoja YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ +---------------------------+------------+------------+ |1 000 EUR | Aineelliset| Aineettomat| | | hyödykkeet| hyödykkeet| +---------------------------+------------+------------+ | Hankintameno 1.1.2011 | 132 715| 354 221| +---------------------------+------------+------------+ | Lisäykset | 3 015| 379| +---------------------------+------------+------------+ | Vähennykset | -367| -1 424*| +---------------------------+------------+------------+ | Siirto myytävänä olevaksi | -353| 1| +---------------------------+------------+------------+ | Tase-erien väliset siirrot| 5 690| -1 050| +---------------------------+------------+------------+ | Kurssierot | -18 188| -38 324| +---------------------------+------------+------------+ | Hankintameno 30.9.2011 | 122 512| 313 803| +---------------------------+------------+------------+ |  |  |  | +---------------------------+------------+------------+ | Hankintameno 1.1.2010 | 127 541| 337 547| +---------------------------+------------+------------+ | Lisäykset | 51 968| 8 231*| +---------------------------+------------+------------+ | Vähennykset | -4 044| 0| +---------------------------+------------+------------+ | Siirto myytävänä olevaksi | -49 614| -26 519| +---------------------------+------------+------------+ | Tase-erien väliset siirrot| 298| -240| +---------------------------+------------+------------+ | Kurssierot | 6 566| 35 201| +---------------------------+------------+------------+ | Hankintameno 31.12.2010 | 132 715| 354 221| +---------------------------+------------+------------+ * Sisältää muutokset lisäkauppahintojen määrissä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |1 000 EUR |Q1-Q3/11|Q1-Q3/10|Vuosi 2010| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |  |  |  |  | +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Tilikauden voitto | 33 437| -6 669| -51 125| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |  |  |  |  | +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Oikaisut tilikauden voittoon | -25 231| 12 265| 57 700| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Käyttöpääoman muutos | -17 998| 3 118| 4 604| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Lopetetut toiminnot | 2 340| 240| -616| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |  |  |  |  | +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Liiketoiminnan rahavirta | -7 452| 8 954| 10 563| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |  |  |  |  | +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Tytär- ja osakkuusyritysten hankinta | -500| -1 232| -21 855| |vähennettynä hankintahetken rahavaroilla | | | | +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Yhteisyritysten hankinta vähennettynä | -1 592| -9 000| -20 372| |hankintahetken rahavaroilla | | | | +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Yrityshankintojen lisäkauppahintaerät | 0| -65| -65| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Tytär- ja osakkuusyritysten myynti | 83 276| 1 636| 1 640| |vähennettynä myyntihetken rahavaroilla |  | | | +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut | -3 134| -9 200| -14 229| |investointierät | | | | +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Lainasaamisten takaisinmaksut ja annetut lainat | -2 889| 534| -11 222| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Lopetetut toiminnot | -77| 9 200| 10 885| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |  |  |  |  | +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Investointien rahavirta | 75 085| -8 127| -55 218| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |  |  |  |  | +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Omien osakkeiden osto | 0| -10| -10| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Pääomanpalautus | -9 617| -9 570| -9 570| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Määräysvallattomille omistajille maksetut osingot| -86| -75| -129| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Tehdyt talletukset ja saadut korot sijoituksista | 0| 2 503| 2 509| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Lainojen nostot | 11 139| 2 989| 23 312| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Lainojen takaisinmaksut ja muut rahoituserät | -13 215| -21 941| -2 037| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Lopetetut toiminnot | -339| -9 894| -6 585| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |  |  |  |  | +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Rahoituksen rahavirta | -12 118| -35 998| 7 491| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |  |  |  |  | +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ |Rahavarojen muutos | 55 515| -35 170| -37 165| +-------------------------------------------------+--------+--------+----------+ LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA A = Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Käyvän arvon ja uudelleenarvostusrahastot D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto E = Muuntoero F = Kertyneet voittovarat G = Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä H = Määräysvallattomat omistajat I = Oma pääoma yhteensä +-------------+-------------------------------------------------+------+-------+ |1 000 EUR | A B C D E F G | H | I | +-------------+-------------------------------------------------+------+-------+ |Oma pääoma |23 642 25 740 2 193 260 357 6 165 -49 268 144|17 878|286 022| |31.12.2009 | 953 | | | +-------------+-------------------------------------------------+------+-------+ |Osingonjako |             0| -293| -293| | | | | | |Tilikauden |         6 279 -8 125 -1 846| 2 552| 706| |laaja tulos | | | | |1-9/2010 | | | | | | | | | |Osakeperus- |           1 395 1 395|  | 1 395| |teiset maksut| | | | | | | | | |Osakeoptioi- |       72     72|  | 72| |den merkintä | | | | | | | | | |Omien |       -10     -10|  | -10| |osakkeiden | | | | |osto | | | | | | | | | |Pääoman |       -9 570     -9 570|  | -9 570| |palautus | | | | | | | | | |Tytäryritys- |           17 17| 1| 18| |ten hankinnat| | | | |ja | | | | |luovutukset | | | | | | | | | |Muut |           20 20|  | 20| |muutokset | | | | +-------------+-------------------------------------------------+------+-------+ |Oma pääoma |23 642 25 740 2 193 250 849 12 444 -56 258 222|20 138|278 361| |30.9.2010 | 646 | | | +-------------+-------------------------------------------------+------+-------+ |Osingonjako |             0| -64| -64| | | | | | |Tilikauden |         1 477 -44 -43 009| 775|-42 234| |laaja tulos | 486 | | | |10-12/2010 | | | | | | | | | |Osakeperus- |           293 293|  | 293| |teiset maksut| | | | | | | | | |Tytäryritys- |           -3 932 -3 932| 3 932| -1| |ten hankinnat| | | | |ja | | | | |luovutukset | | | | +-------------+-------------------------------------------------+------+-------+ |Oma pääoma |23 642 25 740 2 193 250 849 13 921 -104 211 574|24 781|236 355| |31.12.2010 | 772 | | | +-------------+-------------------------------------------------+------+-------+ |Osingonjako |             0| -627| -627| | | | | | |Tilikauden |         -6 254 33 741 27 487|-2 991| 24 496| |laaja tulos | | | | |1-9/2011 | | | | | | | | | |Osakeperus- |           666 666|  | 666| |teiset maksut| | | | | | | | | |Osakeoptioi- |       3 895     3 895|  | 3 895| |den merkintä | | | | | | | | | |Pääoman |       -9 617     -9 617|  | -9 617| |palautus | | | | | | | | | |Tytäryritys- |     -2     2 193 0|-6 649| -6 649| |ten hankinnat| 193 | | | |ja | | | | |luovutukset | | | | +-------------+-------------------------------------------------+------+-------+ |Oma pääoma |23 642 25 740 0 245 128 7 668 -68 234 005|14 514|248 519| |30.9.2011 | 173 | | | +-------------+-------------------------------------------------+------+-------+ LÄHIPIIRITAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA Konserni myi kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tuotteita ja palveluita lähipiiriin kuuluville tahoille ja yhteisyrityksille 4,2 (4,9) miljoonan euron arvosta. Lisäksi konserni osti raaka-aineita yhteisyritykseltä yhteensä 0,7 (0,0) miljoonalla eurolla ja jaksotti korkoa lähipiiriltä olevista lainoista 0,4 (0,0) miljoonaa euroa. Korkotuotto yhteisyritykseltä oli kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 0,4 (0,0) miljoonaa euroa. Konsernin laina- ja muut saamiset yhteisyrityksiltä olivat 30.9.2011 yhteensä 16,6 (0,0) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli 10,1 (10,1) miljoonan euron laina- ja korkosaaminen lähipiiriin kuuluvalta taholta. Konsernin velat lähipiirille olivat 6,4 (0,0) miljoonaa euroa ja konsernin yhteisyrityksen velka lähipiirille oli 11,0 (0,0) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli 29,8 (29,2) miljoonan euron lisäkauppahintavelka lähipiirille yrityshankintaan liittyen. Konsernilla on käyttämätön 55 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräinen lainalimiitti merkittävältä osakkeenomistajaltaan Kermas Ltd:ltä. Lainalimiitti on nostettavissa 31.12.2011 asti. VALUUTTAKURSSIT Tasekurssina käytetään Euroopan keskuspankin kauden päättymishetkellä julkaisemaa valuuttakurssia. Keskikurssi on laskettu käyttämällä keskiarvoa Euroopan keskuspankin kauden aikana julkaisemista päivittäisistä valuuttakursseista. Keskeisimmät käytetyt valuuttakurssit: Keskikurssit +---+--------+--------+----------+ |  |Q1-Q3/11|Q1-Q3/10|Vuosi 2010| +---+--------+--------+----------+ |TRY| 2,2920| 1,9989| 1,9965| +---+--------+--------+----------+ |USD| 1,4065| 1,3145| 1,3257| +---+--------+--------+----------+ |ZAR| 9,8238| 9,8084| 9,6984| +---+--------+--------+----------+ Tasekurssit +---+---------+---------+----------+ |  |30.9.2011|30.9.2010|31.12.2010| +---+---------+---------+----------+ |TRY| 2,5100| 1,9806| 2,0694| +---+---------+---------+----------+ |USD| 1,3503| 1,3648| 1,3362| +---+---------+---------+----------+ |ZAR| 10,9085| 9,5438| 8,8625| +---+---------+---------+----------+ TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT JA LASKENTAPERUSTEET Tunnusluvut on laskettu tilikauden 2010 tilinpäätöksen mukaisilla kaavoilla ja nämä on esitetty alla. Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), % = Tilikauden tulos / (Oma pääoma + määräysvallattomat omistajat) keskimäärin * 100 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % = (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma - korottomat velat) keskimäärin * 100 Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma + määräysvallattomat omistajat) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) * 100 Nettovelkaantumisaste, % = (Korolliset velat - likvidit varat) / Oma pääoma * 100 Korollinen nettovelka = Korolliset velat - likvidit varat Tulos / Osake (EPS), laimentamaton, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta / Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana Tulos / Osake (EPS), laimennettu, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta / Ulkona olevien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana Liikevoitto = Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella oikaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot, arvonalentumistappiot ja liiketoiminnan muut kulut. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvistä eristä. Rahoitukseen liittyvät kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Tulos ennen rahoituseriä, poistoja ja arvonalentumisia (käyttökate) = Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset LAADINTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Ruukki Group Oyj soveltaa samoja laskentaperiaatteita sekä IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä sillä poikkeuksella, että vuoden 2011 alusta alkaen konserni on soveltanut uutta segmenttiraportointirakennetta. Konsernin uudet raportoitavat segmentit ovat rautametalliseokset ja erikoismetalliseokset. Vuonna 2010 konsernilla oli kaksi raportoitavaa segmenttiä: puunjalostus- ja mineraaliliiketoiminta. Yhtiö on julkaissut segmenttien vertailutiedot 28.4.2011. Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvoista. Taulukoiden luvut on pyöristettyjä, mikä tulee ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. Tuloslaskelman muuntokurssina on käytetty kunkin katsauskauden keskikurssia ja taseen muuntokurssina katsauskauden päätöshetken kurssia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Osakekohtaiset tunnusluvut +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |  |  |Q3/11|Q3/10|Q1-Q3/11|Q1-Q3/10|Vuosi 2010| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Osakkeen kurssikehitys |  |  |  |  |  |  | |Lontoon pörssissä* | | | | | | | +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Keskikurssi** |EUR | 1,24| 1,85| 1,65| N/A| 1,64| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |  |GBP | 1,09| 1,54| 1,44| N/A| 1,39| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Alin kurssi** |EUR | 0,96| 1,76| 0,96| N/A| 1,60| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |  |GBP | 0,84| 1,47| 0,84| N/A| 1,36| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Ylin kurssi** |EUR | 1,52| 2,14| 1,84| N/A| 2,10| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |  |GBP | 1,33| 1,78| 1,60| N/A| 1,78| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Kurssi kauden lopussa***|EUR | 0,98| 1,89| 0,98| N/A| 1,68| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |  |GBP | 0,85| 1,63| 0,85| N/A| 1,45| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Osakekannan markkina- |MEUR |243,7|469,0| 243,7| N/A| 416,7| |arvo kauden lopussa*** | | | | | | | +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |  |MGBP |211,2|403,3| 211,2| N/A| 358,7| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Osakkeiden vaihdon |  |  |  |  |  |  | |kehitys | | | | | | | +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Osakkeiden vaihto |1 000 | 24| 73| 117| N/A| 712| | |osaketta| | | | | | +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Osakkeiden vaihto |tEUR | 30| 135| 193| N/A| 1 168| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Osakkeiden vaihto |tGBP | 26| 112| 168| N/A| 990| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Osakkeiden vaihto |% |0,0 %|0,0 %| 0,0 %| N/A| 0,3 %| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |  |  |  |  |  |  |  | +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Osakkeen kurssikehitys |  |  |  |  |  |  | |NASDAQ OMX | | | | | | | |Helsingissä | | | | | | | +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Keskikurssi |EUR | 1,04| 1,77| 1,45| 1,57| 1,59| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Alin kurssi |EUR | 0,81| 1,45| 0,81| 1,00| 1,00| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Ylin kurssi |EUR | 1,61| 1,96| 2,03| 2,30| 2,30| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Kurssi kauden lopussa |EUR | 0,98| 1,89| 0,98| 1,89| 1,70| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Osakekannan markkina- |MEUR |243,5|469,1| 243,5| 469,1| 422,0| |arvo kauden lopussa | | | | | | | +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Osakkeiden vaihdon |  |  |  |  |  |  | |kehitys | | | | | | | +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Osakkeiden vaihto |1 000 |3 039|2 477| 8 746| 18 907| 21 042| | |osaketta| | | | | | +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Osakkeiden vaihto |tEUR |3 150|4 373| 12 684| 29 732| 33 414| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ |Osakkeiden vaihto |% |1,2 %|1,0 %| 3,5 %| 7,6 %| 8,5 %| +------------------------+--------+-----+-----+--------+--------+----------+ * Kurssitiedot Ruukin osakkeelle Lontoon pörssistä on saatavilla vain 26.7.2010 eteenpäin, josta alkaen osake on ollut listattuna Lontoon pörssissä. ** Kurssi on laskettu käyttämällä keskiarvoa Suomen pankin julkaisemista EUR/GBP-valuuttakursseista. *** Osakekurssi sekä markkina-arvo kauden lopussa on laskettu käyttämällä Suomen pankin kauden päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP-valuuttakurssia. Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat Keskikurssi = Osakkeen valuuttamääräinen kokonaisvaihto tilikaudella / tilikaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa = Osakkeiden lukumäärä * tilikauden viimeinen kaupantekokurssi TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tässä osavuosikatsauksessa esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia. Usein, mutta ei aina, tulevaisuutta koskevat lausumat voi tunnistaa tulevaisuutta koskevista ilmauksista sisältäen sanat "uskoa", "odottaa", "aikoa", "saattaa", "tulla" tai "tulisi", tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai muut muodot tai muut vastaavat ilmaisut. Luonteensa vuoksi tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy epävarmuutta, koska ne riippuvat tulevista olosuhteista ja tapahtumista, joista kaikki eivät ole Yhtiön hallinnassa tai Yhtiön ennustettavissa. Vaikka Yhtiö uskoo, että oletukset, joista tulevaisuutta koskevat lausumat antavat kuvan, ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat onnistuneeksi. Todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista. Jollei laissa (mukaan lukien Suomen arvopaperimarkkinalain (495/1989) tai Yhdistyneen kuningaskunnan listautumisviranomaisen listautumissäännöissä tai Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitustarkastusviraston julkisuutta ja avoimuutta koskevissa säännöissä) vaadita, Yhtiö ei sitoudu mihinkään velvoitteeseen päivittää mitään tässä osavuosikatsauksessa olevia tulevaisuutta koskevia lausuntoja, jotka voivat aiheutua muutoksista Yhtiön johtajien odotuksissa tai kuvastavat tämän osavuosikatsauksen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita. [HUG#1562600]

Liitteet:
Ruukki Group Oyj:n Q3 osavuosikatsaus 1.7.-30.9.2011.pdf