Tulli

Sähkötupakan nikotiinipatruuna on reseptilääke

Lehdistötiedote   •   Loka 08, 2010 11:16 EEST

Matkustaja saa tuoda ja postitse voi vastaanottaa ulkomailta sähkötupakkalaitteen, sen laturin ja nikotiinittomat patruunat laillisesti. Nikotiinia sisältävien patruunoiden maahantuojalta Tulli sen sijaan vaatii lääkärin antaman reseptin.

- Lääkettä maahantuovalla täytyy olla voimassa oleva resepti ja reseptin määrääjällä on oltava oikeus reseptin antamiseen. Käytännössä reseptin kirjoittaa lääkäri, tulliylitarkastaja Heli Lampela Tullihallituksen valvontaosastolta muistuttaa.

Nikotiini on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen eli Fimean ylläpitämän Lääkeluettelon mukaan lääke. Nikotiini löytyy myös reseptilääkeluettelosta eli nikotiinipatruuna on reseptilääke.

Tupakkavieroitukseen käytettävät myyntiluvalliset inhalaatiohöyrylääkkeet ovat poikkeus. Silloinkin kerta-annoksen yläraja on 10 mg ja koko lääkkeen pitoisuuden yläraja 0,42 g. 

Matkustaja saa tuoda ETA-alueelta omaan käyttöönsä resepti- ja itsehoitolääkkeitä korkeintaan vuoden käyttöä ja ETA-alueen ulkopuolelta kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Postin kautta kansalainen saa vastaanottaa ETA-alueelta korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän, ETA-alueen ulkopuolelta ei lainkaan.

- Lainvastainen maahantuonti saattaa täyttää lääkerikkomuksen, lääkerikoksen tai salakuljetuksen tunnusmerkistön ja johtaa rikosoikeudelliseen rangaistukseen, Lampela korostaa.

Sovellettava lainsäädäntö:

  • Lääkelaki 10.4.1987/395
  • Lääkeasetus 24.7.1987/693
  • Valtioneuvoston asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen 11.12.2002/1088
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta 11.12.2009
  • Lääkelaitoksen 5.2.2003 vahvistama luettelo lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa ainoastaan lääkemääräyksellä
  • Lääkelaitoksen 5.2.2003 vahvistama luettelo lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa määrätyin ehdoin ilman lääkemääräystä
  • Rikoslaki 19.12.1889/39

Lisätietoa:

http://www.fimea.fi/

Taustaa: Sähkötupakka muistuttaa ulkonäöltään savuketta. Muovista tupakkaa ei kuitenkaan sytytetä eikä polteta, vaan tuote aktivoidaan imemällä suukappaletta kuten savuketta. Nikotiinia vapautuu höyryn mukana patruunasta "tupakoinnin" eli henkäysten aikana. Sähkötupakasta on myös nikotiinittomia versioita.

Kuva sähkötupakasta: