Tulli

Sähkötupakan nikotiinipatruuna on tietyt nikotiinipitoisuudet ylittävänä reseptilääke

Lehdistötiedote   •   Marras 27, 2010 18:12 EET

Täsmennys 8.10.2010 julkaistuun Tullin tiedotteeseen:

Sähkötupakan nikotiinipatruunaa ei kaikissa tapauksissa pidetä reseptilääkkeenä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on tarkentanut antamaansa lausuntoa 24.11.2010

Nikotiini on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen eli Fimean ylläpitämän Lääkeluettelon mukaan lääke. Sähkötupakan nikotiinipatruuna on täten myös lääke. Valtioneuvoston asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen (11.12.2002/1088) sisältää lääkkeiden henkilökohtaisen tuonnin edellytykset (3 §), joiden tulee täyttyä sekä resepti- että itsehoitolääkkeiden maahantuonnissa.

Nikotiinipatruunat, joissa nikotiinin annosmäärä koko valmisteessa (pakkauksessa) ylittää 0,42 grammaa tai kerta-annoksessa (patruunassa) 10 mg, ovat reseptilääkkeitä ja niiden maantuonti edellyttää voimassaolevaa, lääkemääräyksen antamiseen oikeutetun henkilön maahantuojalle kirjoittamaa reseptiä.

Matkustaja saa tuoda ETA-alueelta omaan käyttöönsä resepti- ja itsehoitolääkkeitä korkeintaan vuoden käyttöä ja ETA-alueen ulkopuolelta kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Postin kautta kansalainen saa vastaanottaa ETA-alueelta korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän, ETA-alueen ulkopuolelta ei lainkaan.

Lainvastainen maahantuonti saattaa täyttää lääkerikkomuksen, lääkerikoksen tai salakuljetuksen tunnusmerkistön ja johtaa rikosoikeudelliseen rangaistukseen.

Matkustaja saa tuoda ja postitse voi vastaanottaa ulkomailta sähkötupakkalaitteen, sen laturin ja nikotiinittomat patruunat laillisesti.

Sovellettava lainsäädäntö:

  • Lääkelaki 10.4.1987/395
  • Lääkeasetus 24.7.1987/693
  • Valtioneuvoston asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen 11.12.2002/1088
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta 11.12.2009
  • Lääkelaitoksen 5.2.2003 vahvistama luettelo lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa ainoastaan lääkemääräyksellä