Valtioneuvosto

Sähköverkon kaapelointiin ja vikojen korjaamiseen lisää vauhtia

Lehdistötiedote   •   Joulu 30, 2011 10:02 EET

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi perusteellisesti talvimyrskyjen sähköverkolle aiheuttamat vahingot ja niistä johtuneiden sähkökatkosten vaikutukset. Valtioneuvosto käsitteli myrskyvahinkojen korjaustilannetta 19.12.2011 pitämässään istunnossa.

- TEM tarkistaa, että sähköyhtiöiden korvausvelvollisuudet sähkökatkoista ovat riittävän korkeita kannustaakseen vikojen nopeaan korjaamiseen ja maakaapeloinnin edistämiseen, linjaa elinkeinoministeri Jyri Häkämies.

Nykyisin yhtiön on korvattava yli 12 tunnin sähkökatkot asiakkaille jakeluverkkomaksuja alentamalla. Korvaus vastaa viiden vuorokauden katkoksen jälkeen koko vuoden verkkomaksua ollen enimmillään 700 euroa.

- Lisäksi on täysin välttämätöntä viedä eteenpäin maantielain muuttamista siten, että sekä maanalaisia että ilmajohtoja voidaan sijoittaa maanteiden varsille. Ilmajohtojen toimintavarmuus paranee merkittävästi, kun langalle kaatuvia puita voi tulla vain yhdeltä puolelta linjaa. Myös vikojen paikantaminen ja korjaaminen helpottuisi huomattavasti. Maanalaisten kaapeleiden rakentaminen tien varsille on myös helpompaa kuin sen vetäminen maastoon.

- TEM kiirehtii liikenne- ja viestintäministeriötä valmistelemaan maantielain uudistamista. Valmisteilla oleva johtojen paikkatietojärjestelmä luo hyvät edellytykset tälle uudistukselle, toteaa Häkämies.

- Haluamme myös vauhdittaa sähköverkon maakaapelointia. Kaapelointi ei nyt etene riittävää vauhtia, vaikka uudet johdot pääsääntöisesti vedetäänkin maan alle. Selvitämme tämän tavoitteen kiristämisen taloudelliset ja muut vaikutukset pikaisesti.

Sähköyhtiöiden vastuulla olevan keskijänniteverkon pituus on 140 000 ja pienjänniteverkon 235 000 kilometriä. Keskijännitteisestä verkosta 12 % ja pienjännitteisestä verkosta 36 % on kaapeloitua. Koko pien- ja keskijänniteverkon kaapelointi maksaisi 10-20 miljardia euroa.  Suuri osa nykyisistä sähköjohdoista tulee käyttöikänsä päähän 20 vuoden kuluessa.

- Edellytämme myös, että sähköyhtiöt parantavat asiakaspalvelukykyään häiriötilanteissa. Osa yhtiöiden asiakkaista joutui tällä kertaa kohtuuttomaan tilanteeseen vaille tietoa sähkökatkojen laajuudesta ja kestosta.

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Jyri Häkämies, puh.            010 606 3500      

ylijohtaja Esa Härmälä, TEM, puh.            010 606 4700