Sustainable Mobile Oy / Suomen Säteilykontrolli

Säteilyriskien pienentäminen toimialana: Suomen Säteilykontrolli on aloittanut toimintansa

Lehdistötiedote   •   Kesä 16, 2011 19:26 EEST

Matkapuhelinten, tukiasemien ja langattomien verkkojen määrä on lisääntynyt rajusti. Tietyissä kohteissa kansalaisten säteilykuormitus on muutamassa vuodessa jopa 1000-kertaistunut. Terveyden osalta on jo saatu tietoa radiotaajuisen säteilyn pitkäaikaisvaikutuksista. Viimeksi toukokuussa Maailman Terveysjärjestön WHO:n IARC –syöpäpaneeli suosittikin toimia kansalaisten radiotaajuisen säteilyn riskien vähentämiseksi.

Sustainable Mobile Oy on perustettu jo vuonna 2008, mutta liiketoimintaa on käynnistetty vasta vuoden 2010 lopusta. Yrityksen toiminnassa kotimarkkinoilla käytetään Suomen Säteilykontrolli aputoiminimeä. Suomen Säteilykontrolli tuottaa palveluita turvaamaan ja parantamaan elinympäristöä kodeissa, työpaikoilla ja mm. kouluissa. Yrityksen toimiala on sähkömagneettisen säteilyn terveyshaittojen selvittely ja pienentäminen. Yritys myy verkkokaupassa tuotteita, joilla mm. mobiilikäyttäjien terveysriskiä voidaan pienentää.

Suomen Säteilykontrolli kouluttaa yritysten henkilöstön hyvinvoinnista vastaavia sekä järjestää alan kursseja oppilaitoksille, kunnille ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtiville toimijoille.   

Suomen Säteilykontrolli tekee myös sähkömagneettisten kenttien mittauksia. Mittauksia tekevät henkilöt ovat suorittaneet alan laitevalmistajien sertifioidun koulutuksen Saksassa. Mittauksia tehdään niin kodeissa, kouluissa kuin työpaikoilla.  Työturvallisuuteen liittyvien menetelmien, laitteiden ja palveluiden kehittämisestä hallituksen jäsenillä on yli 40 vuoden kokemus. Yritys tekee yhteistyötä lääkäreiden, radioinsinöörien, sähköasentajien ja rakennusalan toimijoiden kanssa.

 Sustainable Mobile Ltd. toimii yhteistyössä kansanvälisten kumppaneiden kanssa terveellisempien kännykkäpalveluiden kehittämiseksi (Campaign for Safer Cell Phones).

Sustainable Mobile Oy on Ahosen perheen omistuksessa. Yrityksen hallituksen puheenjohtajana toimii agronomi Antti Ahonen, jolla on 20 vuoden kokemus työ- ja laiteturvallisuuden kehittelystä. Tradenomi Sari Ahonen on Sustainable Mobile Oy:n toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt aiemmin matkapuhelinteollisuuden palveluksessa. Kolmantena osakkaana on FT Mikko Ahonen, joka on aiemmin toiminut teleoperaattorilla. Hän vastaa yrityksen tutkimus- ja koulutuspalveluista sekä kansainvälisistä yhteyksistä.

Lisätietoja:

Suomen Säteilykontrolli

Sustainable Mobile Oy

Piiskusalmentie, PL 12, 33401 Tampere

Puh. 029-123 0899         
Y-tunnus: 2196641-0

WWW: http://www.sateilykontrolli.fi

Uutiset: http://tinyurl.com/sk-uutiset

 

Yhteyshenkilö: Mikko Ahonen

mikko@sustainablemobile.com

 

Ajankohtaista:   

WHO IARC:n syöpäpaneelin päätös radiotaajuisesta säteilystä: mahdollisesti syöpää aiheuttava:

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf 

http://www.microwavenews.com/IARC.RF.Decision.html#Continued  

Mobiililaitteiden valmistajien varoitukset manuaaleissa, useita esimerkkejä eri valmistajilta: 

http://www.disconnectbook.com/cell-phone/fine-print-warnings/  

Euroopan Neuvoston parlamentaarisen komitean suositus säteilytasoista kodeissa, 1/100.000-osa nykyisistä raja-arvoista: 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=%2Fdocuments%2Fworkingdocs%2Fdoc11%2Fedoc12608.htm  

Venäjän Säteilyturvakeskuksen viimeisin lapsia koskeva varoitus. Keskushermostoon liittyvien sairauksien lisääntyminen kännykänkäyttäjillä:

http://iemfa.org/images/pdf/RNCNIRP_Resolution_2011.pdf  

Katsaus radiotaajuisen säteilyn kroonisista terveysvaikutuksista:

http://tinyurl.com/TowerEpidemiologyhttp://www.chronicexposure.org 

Mobiiliajan riskienhallinnan kumppanisi - Suomen Säteilykontrolli