Valtioneuvosto

Saimaannorppaa suojelevien kalastuskieltosopimusten tekijä vaihtuu

Lehdistötiedote   •   Loka 08, 2010 16:24 EEST

Saimaannorpan suojelua jatketaan vapaaehtoisilla kalastusrajoitussopimuksilla, mutta valtion puolelta sopimusten tekijä vaihtuu. Vaihdos johtuu 1. syyskuuta voimaan tulleesta kalastuslainmuutoksesta. Käytännössä lainmuutos tarkoittaa muun muassa sitä, että osakaskuntien kanssa tehtävät kalastussopimukset ovat kalastuslain mukaisia suojelukeinoja. Samalla edellytetään, että sopimusten pitää olla solmittu viranomaisten toimesta. Koska Metsähallitus ei ole eduskunnan tarkoittama kalastusviranomainen, sopimusten teko siirtyy Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

"Sopimussiirron tavoitteena on saada verkkokalastuksen kevätrajoituksen piirissä aikaisemmin ollut alue pysymään kokonaisuudessaan edelleenkin kalastuskiellossa sopimusten nojalla. Lisäksi tavoitteena on saada edellä mainittu alue yhtenäiseksi, eli aukottomaksi", korosti maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Savonlinnassa osakaskuntien edustajille järjestetyssä tilaisuudessa perjantaina.

Anttila vetosi osakaskuntien edustajiin, jotta koko tavoitealue saadaan katettua sopimuksilla. "Mikäli sopimusten solmiminen viivästyy tai aluetta ei saada yhtenäiseksi, valtioneuvosto voi joutua antamaan asetuksen kevään verkkokalastuskiellon aikaansaamiseksi koko ydinalueelle", Anttila muistutti.

Eduskunta otti kalastuslain muutoksen yhteydessä muutenkin laajasti kantaa sopimuksiin liittyviin periaatteisiin ja ohjeisti samalla viranomaisten toimintaa. Eduskunnan näkemykset on kirjattu maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön, jossa sopimusten osalta mainittiin muun muassa seuraavia asioita:

Valiokunta katsoi, että saimaannorpan verkkokalastuksen sivusaaliina tapahtuvan ja erityisesti kuutteja koskevan kuolleisuuden estäminen kalastusrajoituksilla on välttämätöntä, ja että vapaaehtoisia toimenpiteitä saimaannorpan suojelemiseksi tulee tehostaa.

Lisäksi valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että nykyiseen sopimusalueeseen sisältyy edelleen muuttamia aukkopaikkoja, jotka pitää välittömästi saada kalastusta koskevien rajoitussopimusten piiriin kuuttien suojelun tehostamiseksi. Valiokunta piti myös tärkeänä sitä, että sopimukset ovat keskenään mahdollisimman yhdenmukaisia, ja että ne ovat suojelutoimien kannalta riittävän tehokkaita ja kattavia.

Maa- ja metsätalousministeriö tulee tarkastelemaan saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmän esityksen mukaisesti sopimusalueiden kattavuutta marraskuun 2010 loppuun mennessä. Tämän vuoksi osakaskuntien toivotaan ilmoittavan kantansa sopimustarjoukseen marraskuun 20 päivään mennessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Kalastusneuvos Eija Kirjavainen p. 040 772 12 62