Editor Helsinki Oy

Sairauspoissaolojen käsittelyyn muutos

Lehdistötiedote   •   Maalis 21, 2012 08:46 EET

Työkyvyttömyyden ja siitä johtuvien poissaolojen käsittely suomalaisilla työpaikoilla muuttuu olennaisesti kesäkuun alussa.

Tähän liittyen on syytä painaa mieleen kolme aikarajaa: 30, 60 ja 90 päivää. 30 sairauspoissaolopäivän kohdalla työnantajan on ilmoitettava työterveyshuollolle työkyvyttömyyden pitkittymisestä. 60 päivää työkyvyttömyyden alkamisesta on haettava sairauspäivärahaa Kelalta ja viimeistään tuolloin on käynnistettävä tilanteen arviointi ja selvitettävä työntekijän mahdollisuus palata töihin jäljellä olevan työkyvyn puitteissa. 90 päivän kohdalla työntekijän on – työkyvyttömyyden edelleen jatkuessa – toimitettava Kelaan työterveyslääkärin lausunto, jotta sairauspäivärahan maksatus ei keskeytyisi.

Kaikilla näillä sairausvakuutuslakiin ja työterveyshuoltolakiin tehdyillä muutoksilla on sama tavoite: saada työpaikat tarttumaan pitkittyvään työkyvyttömyyteen nykyistä aikaisemmin ja tarmokkaammin.

Kun työterveyshuolto saa tiedon kaikista sairauspoissaoloista mahdollisimman varhain, se voi varmistaa hoidon toteutumisen sekä pohtia miten työhön paluuta voidaan tukea. Tavoitteena on, että selvittelyn avulla osa sairauspoissaolojen pitkittymisestä yli 90 päivän saadaan kokonaan estettyä kun poissaolon rinnalle löydetään muita kaikille osapuolille mielekkäitä vaihtoehtoja.

Uusi toimintamalli otetaan käyttöön 1.6.2012, mutta koska tätä edeltäviä poissaoloja ei laskennassa huo-mioida, päästään työkyvyn arviointiin käytännössä vasta muutamia kuukausia myöhemmin.

Lue lisää aiheesta Asiantuntijakanava Editorista, www.editori.fi.

Toimituspäällikkö Nora Helanto | p. 09 4241 2225 | nora.helanto(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi