Valtioneuvosto

Sairausvakuutuskorvauksella potilaille lisää valinnanvapautta ennaltaehkäisevässä hammashoidossa

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 21:26 EEST

Jyväskylässä on alkamassa kokeiluhanke, jossa potilaat voivat saada ennaltaehkäisevää hammashoitoa lähes samaan hintaan kunnallisilta ja yksityisiltä hammaslääkäreiltä sekä suuhygienisteiltä.

Suun terveydenhuollon yhteistyöhanke kestää vuoden 2011 loppuun. Kokeilun mahdollistava valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksen korvaustaksojen perusteista annettiin tänään. Asetus tulee voimaan 11. lokakuuta 2010 ja on voimassa yhteistyöhankkeen ajan.

Jyväskylässä aloitettavaa hanketta on valmisteltu osana Toimiva terveyskeskus -ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on tehostaa yhteistyötä ja yhtenäistää hoidon perusteita yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Lisäksi tarkoituksena on lisätä potilaan valinnanvapautta sekä vahvistaa ennaltaehkäisevän hoidon toteutumista ja parantaa hoitoon pääsyä. Pitkällä aikavälillä yhteistyöhanke toisi säästöjä terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin.

Hammaslääkäreiden ja suuhygienistien yhteistyösopimus kunnan kanssa lisää potilaan valinnanvapautta Yhteistyöhankkeen piiriin voivat tulla potilaat, joiden arvioidaan terveyskeskuksen vastaanottokäynnillä olevan ehkäisevän hoidon tarpeessa. Potilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua yhteistyöhankkeeseen valitsemalla suun terveyttä edistävä hoitonsa joko yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Terveyskeskuksessa potilaalle annetaan osallistumispäätöksen tueksi kirjallista tietoa suun terveyttä edistävien toimenpiteiden sisällöstä ja hoidon kustannuksista.

Hankkeeseen mukaan lähtevien yksityisten hammaslääkärien ja suuhygienistien on sitouduttava hankkeen periaatteisiin tekemällä yhteistyösopimus kunnan kanssa. Yhteistyösopimuksen perusteella potilas saa valintansa mukaan joko yksityiseltä tai julkiselta sektorilta samansisältöistä ehkäisevää hoitoa, josta hänen maksettavakseen jäävä osuus on lähes sama.

Toimenpidekokonaisuuksien tarkoituksena on tukea potilaan kotihoitoa. Ne sisältävät potilaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti muun muassa terveysneuvontaa, suun kotihoidon opetusta, plakin poistoa ja fluorikäsittelyä.

Suun terveyttä edistävä hoitokokonaisuus korvataan potilaalle kerran kokeilun aikana Terveyttä edistävä toimenpidekokonaisuus korvataan sairausvakuutuksesta yhteistyöhankkeen piiriin kuuluvalle potilaalle kerran. Korvaus maksetaan vain kunnan kanssa hankeyhteistyösopimuksen tehneen hammaslääkärin tai suuhygienistin antamasta hoidosta. Tämän jälkeen potilas voi tarvittaessa jatkaa hoitoa yksityisessä suun terveydenhuollossa, jolloin hoidosta saatava korvaus määräytyy sairausvakuutuksen tavanomaisten korvaustaksojen perusteella. Potilas voi halutessaan hakeutua myös terveyskeskukseen jatkohoitoon.

Hankkeen tavoitteiden toteutumista ja hoidon korvausperusteiden muutostarpeita arvioidaan hankkeen kuluessa. Jyväskylässä alkavan kokeilun jatkaminen vuosille 2012 ja 2013 sekä laajeneminen muualle maahan otetaan huomioon seuraavalla hallituskaudella kehys- ja budjettineuvotteluissa.

Lisätietoja hallitussihteeri Sanna Pekkarinen, STM, p. 09 160 73174, etunimi.sukunimi@stm.fi

lääkintöneuvos Anne Nordblad, STM, p. 09 160 73240, etunimi.sukunimi@stm.fi

Muualla palvelussamme  http://www.stm.fi/hyvinvointi/terveydenedistaminen

http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut/perusterveydenhuolto/suunterveys

Muualla verkossa   http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/090801095216EH?OpenDocument