Aluehallintovirasto

Sakkoja koko linjaorganisaatiolle sekä yhteisösakko sahatyötapaturmassa

Lehdistötiedote   •   Syys 22, 2010 15:23 EEST

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi 16.9.2010 liimapuutehtaan toimitusjohtajan, tuotantopäällikön sekä kaksi työnjohtajaa sakkoihin työturvallisuusrikoksesta sekä vammantuottamuksesta tehtaalla sattuneessa työtapaturmassa. Lisäksi yritykselle langetettiin 5.000 euron yhteisösakko.

 

Kyseisessä tapauksessa tehtaalla sattui 14.8.2008 työtapaturma, jossa sahatyöntekijä loukkaantui saaden vakavia vammoja oikeaan polveensa. Työntekijä muotosahasi liimapuuristikon välipuita, jolloin sahauksen loppuvaiheessa sähkökäyttöinen ketjusaha nousi ylös sahausraosta. Saha osui pudotessaan  työntekijän polveen.

 

Ketjusahasta puuttui terän alasuoja ja halkaisuveitsi oli liian lyhyt. Puutteiden todettiin syntyneen työntekijöiden huoltaessa sahaa. Työntekijöillä ei ollut riittävää tietoa turvalaitteiden asennukseen ja suojaustarkoitukseen liittyvistä kysymyksistä.

 

Käräjäoikeus katsoi, että työntekijän käytössä ollut sähkökäyttöinen ketjusaha on ollut säännösten vastainen viikkojen, jopa kuukausien ajan. Sahan puutteellisuus on ollut välittömän työnjohdon nähtävillä jo pitemmän aikaa. Kuitenkaan asialle ei ole tehty mitään. Vahingoittuneella työntekijällä ei ole ollut tietoa, että hänen käyttämänsä saha on ollut säännösten vastainen. Ketjusahan käyttöohje esitettiin vastaajien puolesta kirjallisena todisteena oikeudelle. Vahingoittuneella ei ollut käyttöohjeesta tätä ennen minkäänlaista tietoa. Myöskään tuotantopäällikkö ei ollut edes tutustunut käyttöohjeeseen.

 

Vahingoittuneen työntekijän perehdyttäminen työhön on käräjäoikeuden mukaan ollut vajavaista. Sahaustyön tapaturmavaaroja ei ollut kattavasti ja järjestelmällisesti tunnistettu. Terähuoltotyön ohjeistusta ei ollut eikä työntekijöitä ollut opastettu tekemään työtä siten, että teräketjun vaihdon yhteydessä kiinnitetään turvalaitteet asianmukaisesti paikoilleen.

 

Työtapojen turvallisuuden seuranta ja tarkkailu eivät ole olleet riittäviä, mitä osoittaa, että turvalaitteiltaan puutteellista sahaa on sallittu käyttää useiden viikkojen, jopa kuukausien ajan.

Käräjäoikeus katsoi lisäksi, että työpaikalta on puuttunut valvontajärjestelmä työvälineiden määräyksenvastaisuuden toteamiseksi ja korjaamiseksi. Myöskään perehdytystä ei ollut asianmukaisesti järjestetty. Näiden työturvallisuuslaiminlyöntien osalta vastuu kohdentui toimitusjohtajaan ja tuotantopäällikköön. Työnjohtajien syyksi luettiin koneturvallisuuspuutteen lisäksi työympäristön turvallisuuden tarkkailun laiminlyönti.

 

Käräjäoikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 

  • toimitusjohtajan 40 päiväsakkoon á 336 euroa eli maksamaan sakkoa 13.440 euroa
  •  tuotantopäällikön 30 päiväsakkoon á 37 euroa eli maksamaan sakkoa 1.110 euroa 
  •  kaksi työjohtajaa kummatkin 20 päiväsakkoon á 38 euroa ja á 15 euroa eli maksamaan sakkoa 760 euroa ja 300 euroa.

Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi yrityksen 5.000 euron yhteisösakkoon sen vuoksi, että yhtiön toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta työturvallisuusrikosten ehkäisemiseksi. 

 

Lisätietoja:
Apulaispiiripäällikkö Marita Lepistö, työsuojelun vastuualue
puh. 020 636 1040
marita.lepisto@avi.fi