Salcomp

SALCOMP-KONSERNIN SISÄINEN RAKENNEJÄRJESTELY - ERÄIDEN TOIMINTOJEN LUOVUTUS

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 00:42 EET

Salcomp Oyj on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan se myy tuotekehitys-,
hankinta-, tuote- ja logistiikkaosaamisen sekä niihin liittyvät
liiketoimintaprosessit (”Liiketoiminta”) sen täysin omistamalle tytäryhtiölle,
Salcomp Manufacturing Oy:lle. Maailmanlaajuinen asiakashallinta, myynti ja
markkinointi sekä rahoitus säilytetään emoyhtiössä.

Liiketoiminnan myynti ja siirto tukee Salcompin kasvustrategiaa
maailmanlaajuisen markkinajohtajuuden vahvistamiseksi laturimarkkinoilla.

Liiketoiminnan myynti ja siirto toteutetaan 31.12.2010. Salcomp Manufacturing Oy
maksaa Yhtiölle 35 milj. euroa Liiketoiminnan myynnin ja siirron toteuttamisen
yhteydessä. Salcomp Manufacturing Oy:n 35 milj. euron maksusuoritus rahoitetaan
yhtiön Liiketoiminnan myynnin ja siirron toteutuksen yhteydessä Salcomp
Manufacturing Oy:lle antamalla maksusuorituksen määrää vastaavalla lainalla.

Kun Liiketoiminnan myynti ja siirto on toteutettu, konsernin emoyhtiössä
realisoituu 35 milj. euron suuruinen myyntivoitto. Myyntivoitto kasvattaa koko
määrällään emoyhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Tähän järjestelyyn liittyen ei
ole aiemmissa tilinpäätöksissä eikä osavuosikatsauksessa 1.1. - 30.9.2010
kirjattu laskennallista verosaatavaa. Järjestelyllä ei ole vaikutusta konsernin
tilikauden koko vuoden tulokseen, mutta järjestelyn myötä Salcomp Oyj:llä tulee
olemaan jakokelpoisia varoja tilikauden 2010 päättyessä.

SALCOMP OYJ

Markku Hangasjärvi
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi, p. 040 7310 114

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.salcomp.com

Salcomp kehittää ja valmistaa latureita matkapuhelimiin ja muihin
elektroniikkalaitteisiin. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 239,5 miljoonaa
euroa. Konsernin palveluksessa on noin 11 000 henkilöä.


Source: Millistream