Valtioneuvosto

Salo ja Kainuu saivat terveyden edistämisen palkinnot

Lehdistötiedote   •   Syys 11, 2010 08:10 EEST

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma jakoi tänä vuonna terveyden edistämisen palkinnon yhdelle kunnalle ja yhdelle yhteistoiminta-alueelle. Salo valittiin Vuoden terve kunta 2010 -palkinnonsaajaksi. Vuoden terveyttä edistävä yhteistoiminta-alue on Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Molemmat ovat edelläkävijöitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Peruspalveluministeri Paula Risikko jakoi perjantaina 10. syyskuuta 15 000 euron arvoiset rahapalkinnot voittajille.

"Tänä vuonna valintakriteereistä kärkeen nostettiin toiminnan pitkäjänteisyys, rakenteet, johtamisjärjestelmä ja aktiivinen kehittämisote. Salossa ja Kainuussa kunnan ja kuntayhtymän korkein johto on sitoutunut määrätietoiseen ja kaikkia hallinnonaloja koskevaan terveyden edistämiseen.", kiteytti ministeri Risikko.

Salossa terveyttä edistävä työ sisältyy kunnan ydinprosesseihin Salossa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nähdään kunnan kaikkien toimialojen tehtävänä ja yhteistyönä. Terveyden edistämisen rakenteita ja käytäntöjä on kehitetty aktiivisesti kymmenen kunnan kuntaliitoksen jälkeenkin. Kunnan johtoryhmä on ohjannut terveyden edistämistä ja sopinut yhteisesti työhön osoitettavista voimavaroista. Käytännön toiminnan suunnittelusta vastaa poikkihallinnollinen työryhmä, ja eri asiantuntijat vastaavat suunnitelman toteutumisesta omilla aloillaan.

Terveyden edistäminen näkyy Salossa esimerkiksi mielenterveyspalveluissa, päihdehuollossa ja maahanmuuttajille suunnatuissa palveluissa. Salo on rakentanut pitkäjänteisesti myös hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa ja raportoinut siitä säännöllisesti. Terveysnäkökohtien tunnistamiseksi Salossa on käytetty IVA (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi) -menettelyä päätöksenteon valmistelussa.

Esimerkillisinä terveyden edistäjinä raati piti myös Muuramea ja Eurajokea.

Kainuussa toiminta perustuu tutkittuun tietoon Kainuun maakunta -kuntayhtymässä terveyden edistämistyötä on ohjannut 'tieto toiminnaksi' -periaate. Kainuu on ollut mukana monissa kansallisissa kehittämishankkeissa ja luonut niistä saadun tiedon perusteella käytäntöjä ja toimintamalleja terveyserojen kaventamiseksi ja varhaisen puuttumisen tehostamiseksi. Esimerkiksi perhepalvelujen toiminnan painopistettä on muutettu korjaavista palveluista lapsen kasvu- ja kehitysympäristöä tukevaksi yhteistyöksi eri toimijoiden kanssa.

Kilpailuraadin mukaan Kainuu on erinomainen esimerkki siitä, kuinka juuri vaikeassa taloudellisessa puristuksessa ennaltaehkäiseminen tuottaa hyviä tuloksia kunnan elinvoimaisuuden ja talouden kannalta. Kuntien lisäksi kehittämistyössä ovat laajasti mukana elinkeinoelämä, järjestöt, oppilaitokset ja valtionhallinnon alueelliset toimijat.

"Juuri tähän pyritään myös nyt käynnistetyllä sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista järjestämistä koskevalla kokeilulla. Myös Kainuussa sosiaali- ja terveyspalvelut on toteutettu alueellisesti. Aluekokeilun avulla on mahdollista koota vastaavaa tietoa muiltakin alueilta.", kertoi ministeri Risikko

Yhteistoiminta-alueista kunniamaininnan ansaitsivat Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä.

Yhteistoiminta-alueet osallistuivat kilpailuun innokkaasti Vuoden terve kunta -kilpailu järjestettiin nyt toista kertaa. Viime vuonna palkinnon saivat Kuopio ja Kauniainen. Tunnustus myönnettiin tänä vuonna ensimmäisenkerran myös yhteistoiminta-alueelle. Kilpailuun saivat osallistua kaikki Suomen kunnat ja yhteistoiminta-alueet, jotka kokivat olevansa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen esikuvia.

"Kilpailuun osallistui kahdeksan yhteistoiminta-aluetta, joihin kuuluu yhteensä 35 kuntaa. Määrä ilahdutti, koska moni alue on vasta alkutaipaleella toiminnan käynnistämisessä", totesi ministeri Risikko.

Lisätietoja Ohjelmajohtaja Maija Perho, STM, p. 09 160 72409, etunimi.sukunimi@stm.fi

Hallintoylihoitaja Seija Hyvärinen, Salon terveyskeskus, p. 044 772 3652, etunimi.sukunimi@salo.fi

Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä, p. 044 777 3033, etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Muualla palvelussamme  http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/terveyden_edistamisen_politiikkaohjelma

Muualla verkossa  http://www.salo.fi/

http://maakunta.kainuu.fi/gui/default/fr_frontpage.asp?SelectGroup=2&hide=false