Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Satakunnan kehitysnäkymät parantuneet keväästä

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 13:52 EEST

TEM julkaisi 2.9.2010 "Alueelliset talousnäkymät" -katsauksen.  Satakunnan kehitysnäkymät ovat muun maan lailla parantuneet kevään tilanteeseen verrattuna. Positiivista kehitystä on tapahtunut mm. massa- ja paperiteollisuuden suhdanteissa sekä kaupan ja rakentamisen aloilla. Elintarvikealalla kehitys on ollut Satakunnassa koko ajan varsin vakaata.

Satakunnalle tärkeän meriteollisuuden tilanne on kaksijakoinen. Rauman telakan tilanne on suhteellisen hyvä näillä näkymin kevääseen 2012, joskin Turun telakan heikon tilanteen arvioidaan heijastuvan jossain määrin myös Satakuntaan.  Mäntyluodon telakalla on tällä hetkellä lomautuksia, ja uuden lauttatilauksen saaminen olisi työllisyyden säilymisen kannalta ratkaisevaa.

Työllisyyden kehityksessä tapahtui käänne positiiviseen suuntaan kesän alussa, ja työttömien määrä on pienempi kuin vuosi sitten. Myös lomautettujen määrä on pudonnut vuodessa liki 600:lla. Nuorten työttömyys on alkuvuonna alentunut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna vajaalla sadalla. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli heinäkuun lopussa runsaat 1700. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on tällä hetkellä huolenaihe koko maassa, eikä Satakunta tee tässä poikkeusta. Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli heinäkuun lopussa runsaat 2400, mikä on lähes 400 enemmän kuin vuosi sitten.

Kokonaisuutena arvioiden Satakunnan näkymät ovat selvästi kirkastuneet keväästä, joskin tilanteen palautuminen suhdannetaantumaa edeltävälle ajalle saattaa kestää kauan.  Alueelliset arviot talouden ja työllisyyden kehityksestä kootaan ELY-keskusten johdolla yhteistyössä TE-toimistojen ja muiden alueen kehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden kanssa. 

Satakunnassa alueelliset talousnäkymät koottiin tällä kertaa yhteistyössä ELY-keskuksen, Satakunnan neljän seudullisen TE-toimiston, Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n, Rauman Seudun Kehitys Oy:n, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n, Prizztech Oy:n, Finnveran Porin aluekonttorin ja Satakunnan Yrittäjät ry:n kanssa.

Katsaukset:


Lisätietoja antaa
:
Aluekehityspäällikkö Marja Karvonen, puh 044 712 4120.