SAV-Rahoitus Oyj

SAV-Rahoitus Oyj Yhtiötiedote KAUPPAREKISTERIMERKINNÄT

Lehdistötiedote   •   Loka 18, 2010 12:17 EEST

SAV-Rahoitus Oyj:n uusi toiminimi ja yhtiöjärjestys on rekisteröity 13.10.2010
kaupparekisteriin. Tehdyt muutokset liittyvät osana vireillä olevaan
talletuspankkitoimilupa hakemukseen. Yhtiön uusi toiminimi on Savoy-pankki Oyj
(ruotsiksi Savoy-bank Abp, englanniksi Savoy -bank plc)

Samalla rekisteröitiin uusi osakepääoma 3 775 115,19 euroa, hallituksen valtuus
enintään 1 000 000 osakkeen osakeantiin ja poikkeava tilikausi 1.7.2010 -
31.12.2010

Vaikka yhtiön uusi toiminimi ja yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin
yhtiö korostaa, ettei sillä ole vielä Finanssivalvonnan antamaa lupaa toimia
talletuspankkina eikä yhtiö siten toimi pankkina. Pankkitoiminta voidaan
aloittaa vasta toimiluvan myöntämisen jälkeen.

Lisätietoja

Harri Kalliokoski
toimitusjohtaja
0400 661389


Certified Adviser
Privanet Pankkiiriliike Oy
09-6877 170


Source: Millistream