Scanfil

SCANFIL OYJ:N EDUSTUS KITRON ASA:N HALLITUKSESSA

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2010 14:50 EET

Kitron ASA:n 8.11.2010 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa Scanfil Oyj:n
hallituksen jäsen Asa-Matti Lyytinen ja toimitusjohtaja Harri Takanen valittiin
Kitron ASA:n hallitukseen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012 saakka.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kitron ASA:n
hallitus valitsi puheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen.

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi lisäksi Scanfil Oyj:n hallituksen jäsen Tuomo
Lähdesmäen Kitron ASA:n nimitysvaliokunnan jäseneksi varsinaiseen
yhtiökokoukseen 2012 saakka.
SCANFIL OYJ


Harri Takanen
Toimitusjohtaja


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111


JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com


Scanfil-konserniin kuuluu sijoitus- ja emoyhtiö Scanfil Oyj sekä kansainvälinen
tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistusta tekevä
alakonserni Scanfil EMS Oy. Sijoitustoiminnan tavoitteena on hallinnoida yhtiön
varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttamalla ja etsimällä näillä
toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia.

Vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta Scanfilillä on yli 30 vuoden kokemus.
Scanfil on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan
kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan
valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon
laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien
ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja -siirron laitteet ja järjestelmät,
analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on
tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiöt:
Kitron ASA (KIT) (Scanfil Oyj:n omistusosuus 32,96 %) on norjalainen
pörssinoteerattu sopimusvalmistaja, joka toimii viidellä eri asiakassegmentillä,
joita ovat meri- ja öljyteollisuus, perusteollisuus, puolustusvälineteollisuus,
sairaala- ja terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä data- ja
telekommunikaatioteollisuus. Kitronilla on tehtaita ja tuotantoa Norjan ohella,
Ruotsissa, Liettuassa, Saksassa, Kiinassa ja vuoden 2011 alusta myös
Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n liikevaihto vuonna 2009 oli 1 730,7 milj. Norjan
kruunua (n. 218,5 milj. euroa). www.kitron.com

Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy
päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä
aktivointiratkaisuja, -välineitä ja -laitteita sekä tavaramerkeille että
kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman
kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia.
Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia
Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois - ja Latinalaisessa
Amerikassa. www.greenpoint.fi

IonPhasE Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 40 %) kehittää ja valmistaa
korkealuokkaisia puolijohtavia polymeerejä, jotka auttavat hallitsemaan
muovituotteiden staattista pintasähköisyyttä. IonPhasE:n tuotteita hyödynnetään
eri teollisuuden aloilla kuten kemian-, auto- ja tietoliikenneteollisuudessa
sekä kuluttajaelektroniikassa. Patentoituun omaan teknologiaan perustuen
IonPhasE valmistaa IonPhasE IPE polymeerejä. www.ionphase.fi

Panphonics Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 40 %) on johtava suuntaavaan
ääniteknologiaan perustuvien tuotteiden valmistaja. Panphonics valmistaa omaan
patentoituun suuntaavan äänentoiston teknologiaan perustuvia ratkaisuja
akustisesti vaativiin sovellutuksiin. Yhtiön SoundShower® kaiutinratkaisuja
käytettään mm. pankeissa, kauppapaikkakohtaisissa mainosjärjestelmissä,
informaatiokioskeissa ja toimistoissa. Panphonics toimii myös
tasoääniteknologian komponenttivalmistajana ja teknologialisensioijana toisille
teollisille valmistajille. www.panphonics.com


Source: Millistream