Scanfil

SCANFIL OYJ:N TYTÄRYHTIÖ SCANFIL EMS OY JA OJALA-YHTYMÄ OY YHDISTYVÄT

Lehdistötiedote   •   Marras 01, 2010 10:35 EET

Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy ja Ojala-Yhtymä Oy ovat
allekirjoittaneet sulautumissopimuksen, jonka mukaan Ojala-Yhtymä Oy sulautuu
Scanfil EMS Oy:öön. Molempien yhtiöiden yhtiökokoukset ovat hyväksyneet
sulautumissuunnitelman 1.11.2010. Sulautuminen pyritään täytäntöönpanemaan
vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon aikana. Sulautumisen jälkeen Scanfil Oyj
omistaa Scanfil EMS Oy:stä 79 % ja Ojala-Yhtymä Oy:n entiset omistajat 21 %.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen:
”Järjestelyllä muodostetaan entistäkin kilpailukykyisempi yhtiö, joka pystyy
vastaamaan paremmin markkinoiden ja asiakkaiden asettamiin vaatimuksiin. Scanfil
EMS Oy ja Ojala-Yhtymä Oy täydentävät toisiaan hyvin ja uskomme synergiahyötyjen
olevan merkittäviä. Kun kaksi alansa johtavaa toimijaa Suomessa yhdistyvät,
syntyy riittävän suuri yritys vastaamaan sopimusvalmistustoimialan
rakennemuutoksen haasteisiin.”

Yhdistymisen myötä syntyy Sieviin Suomen suurin ammattielektroniikan ja
tietoliikennetekniikan sopimusvalmistusyksikkö. Ojala-Yhtymän ulkomaan yksiköt
täydentävät hyvin Scanfil EMS Oy:n kansainvälisiä toimintoja ja syntyvällä
yhtiöllä on hyvä globaali kattavuus. Yhdistymisellä saavutetaan synergiaetuja
valmistuksessa, materiaalihankinnoissa ja logistiikassa. Sulautumisen edut on
arvioitu niin merkittäviksi, että yhdistyminen on erinomainen ratkaisu molempien
yhtiöiden ja niiden asiakkaiden kannalta.

Ojala-Yhtymä Oy:llä on valmistustoimintaa Sievissä, Slovakiassa ja Intiassa.
Ojala-Yhtymä Oy:n pääasiakkaat ovat sähkö- ja tietoliikenne- ja automaatioalan
kansainvälisiä toimijoita. Yhtiöllä on potentiaalisia asiakkaita myös nopeasti
kasvavilta ympäristö- ja kierrätystekniikan aloilta.

Scanfil EMS Oy on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja
palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja
ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja
tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat,
hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja -siirron laitteet ja
järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet.
Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.


TUNNNUSLUKUJA
milj.euroa

2008 % 2009 % 1-9 2010 %
Scanfil-konserni /
Scanfi EMS -konserni
Liikevaihto 218,9 197,3 157,2
Liikevoitto 21,1 9,7 15,6 7,9 8,1 5,1
Tulos 15,6 7,1 9,9 5,0 5,0 3,2

Ojala-Yhtymä -konserni
Liikevaihto 48,5 32,1 34,1
Liikevoitto 8,2 16,9 1,1 3,4 3,0 8,8
Tulos 5,9 12,2 0,3 1,0 2,0 5,8

Proforma
Liikevaihto 226,6 228,9 191,0
Liikevoitto 29,3 11,0 16,7 7,3 11,1 5,8
Tulos 21,5 8,1 10,3 4,5 6,9 3,6


Vuonna 2008 toteutetusta liiketoimintasiirrosta johtuen vuoden 2008 luvut ovat
Scanfil-konsernin lukuja. Scanfil EMS -konsernin 2009, Pro forma - ja 1-9/2010
-luvut ovat tilintarkastamattomia.


SCANFIL OYJ


Harri Takanen
Toimitusjohtaja


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111


JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com


Scanfil-konserniin kuuluu sijoitus- ja emoyhtiö Scanfil Oyj sekä kansainvälinen
tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistusta tekevä
alakonserni Scanfil EMS Oy. Sijoitustoiminnan tavoitteena on hallinnoida yhtiön
varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttamalla ja etsimällä näillä
toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia.

Vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta Scanfilillä on yli 30 vuoden kokemus.
Scanfil on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan
kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan
valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon
laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien
ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja -siirron laitteet ja järjestelmät,
analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on
tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiöt:
Kitron ASA (KIT) (Scanfil Oyj:n omistusosuus 32,96 %) on norjalainen
pörssinoteerattu sopimusvalmistaja, joka toimii viidellä eri asiakassegmentillä,
joita ovat meri- ja öljyteollisuus, perusteollisuus, puolustusvälineteollisuus,
sairaala- ja terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä data- ja
telekommunikaatioteollisuus. Kitronilla on tehtaita ja tuotantoa Norjan ohella,
Ruotsissa, Liettuassa, Saksassa, Kiinassa ja vuoden 2011 alusta myös
Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n liikevaihto vuonna 2009 oli 1 730,7 milj. Norjan
kruunua (n. 218,5 milj. euroa). www.kitron.com

Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy
päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä
aktivointiratkaisuja, -välineitä ja -laitteita sekä tavaramerkeille että
kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman
kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia.
Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia
Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois - ja Latinalaisessa
Amerikassa. www.greenpoint.fi

IonPhasE Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 40 %) kehittää ja valmistaa
korkealuokkaisia puolijohtavia polymeerejä, jotka auttavat hallitsemaan
muovituotteiden staattista pintasähköisyyttä. IonPhasE:n tuotteita hyödynnetään
eri teollisuuden aloilla kuten kemian-, auto- ja tietoliikenneteollisuudessa
sekä kuluttajaelektroniikassa. Patentoituun omaan teknologiaan perustuen
IonPhasE valmistaa IonPhasE IPE polymeerejä. www.ionphase.fi

Panphonics Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 40 %) on johtava suuntaavaan
ääniteknologiaan perustuvien tuotteiden valmistaja. Panphonics valmistaa omaan
patentoituun suuntaavan äänentoiston teknologiaan perustuvia ratkaisuja
akustisesti vaativiin sovellutuksiin. Yhtiön SoundShower® kaiutinratkaisuja
käytettään mm. pankeissa, kauppapaikkakohtaisissa mainosjärjestelmissä,
informaatiokioskeissa ja toimistoissa. Panphonics toimii myös
tasoääniteknologian komponenttivalmistajana ja teknologialisensioijana toisille
teollisille valmistajille. www.panphonics.com


Source: Millistream