Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMKilla kaksi englanninkielistä hakukohdetta – hakijamäärä kasvoi

Lehdistötiedote   •   Tammi 26, 2017 15:37 EET

Tauon jälkeen haussa ollut englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus oli vetovoimainen. SeAMKiin haki korkeakoulujen yhteishaun ensimmäisessä hakuajassa 892 hakijaa, kun viime vuonna vastaavassa haussa hakijoiden määrä oli 687. Hakijamäärän kasvaminen selittyy hakukohteiden määrän kasvulla yhdestä kahteen. Tänä vuonna haussa olivat englanninkieliset International Business- ja Nursing-koulutukset.

SeAMKin Nursing-koulutuksen ensisijaiseksi hakukohteekseen valitsi 82 hakijaa, mikä on 4,1 hakijaa aloituspaikkaa kohden. Hyvää tulosta selittänee osaltaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen yleinen suosio sekä se, että koulutus on jälleen kolmen vuoden tauon jälkeen haettavana SeAMKissa. International Business -koulutukseen ensisijaisia hakijoita oli 52. Luvussa on laskua viime vuoteen (30%), mutta tänä vuonna ensimmäistä kertaa perittävien lukuvuosimaksujen ennakoitiinkin vaikuttavan hakijamääriin.

Hakemusten ja hakijoiden hakukelpoisuuksien tarkistaminen jatkuu, kunnes valintakoekutsut lähetetään maaliskuun puolivälissä. Ensisijaisia hakijoita IB-koulutukseen oli eniten Suomesta, Bangladeshista ja Nepalista. Nursing-koulutuksen suurimmat hakijamäärät olivat Keniasta, Nigeriasta ja Suomesta. Valintakokeita järjestetään huhtikuussa Suomen lisäksi ulkomailla yhteensä 12 eri maassa yhteistyössä Suomen ammattikorkeakoulujen FINNIPS-verkoston kanssa.

Lukuvuosimaksut EU-/ETA-alueen ulkopuolisilta kansalaisilta

SeAMKin englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa peritään 1.8.2017 alkaen lukuvuosimaksuja. Lukuvuosimaksuperitään EU-/ETA -alueen ulkopuolelta tulevalta opiskelijalta, joka vastaanottaa opiskelupaikan 1.8.2017 tai sen jälkeen alkavasta AMK-tutkintoon tai ylempi AMK -tutkintoon johtavasta englanninkielisestä koulutuksesta.

SeAMKin Nursing- ja International Business -koulutuksissa lukuvuosimaksun suuruus on 6800€/lukuvuosi. Vapautuksen lukuvuosimaksusta voi saada esim. jatkuvan tai pysyvän oleskeluluvan Suomessa omaava henkilö. Lukuvuosimaksuja ei peritä Suomen kansalaisilta.Kaikki SeAMKin lukuvuosimaksuvelvolliset ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat apurahan, jonka suuruus on 50% lukuvuosimaksusta. Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen apurahaa voi saada opintojen etenemisen ja opintomenestyksen perusteella.

Yhteishaun toinen hakuaika maaliskuussa

Yhteishaun toisena hakuaikana 15.3.–5.4.2017 voi hakea SeAMKin suomenkielisiin koulutuksiin. Lisätietoa SeAMKin koulutustarjonnasta löytyy osoitteesta www.seamk.fi/haku

Lisätiedot

Hakijapalvelut, 020 124 5501, hakijapalvelut(a)seamk.fi 

SeAMKissa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.

Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK) is a multidisciplinary institution of higher education and an efficient actor in education and research, development and innovation (RDI).

SeAMK has 5000 students, of which about 10 % are international students. The educational offer consists of nearly 30 degree programmes and three of them are totally taught in English. Also double degree programmes are available in the fields of technology and business.

www.seamk.fi