Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMKin uudisrakennukselle muurattu peruskivi

Lehdistötiedote   •   Elo 22, 2017 13:45 EEST

Uudistuva kampus –rakennushankkeen peruskivi muurattiin juhlallisesti 21.8.2017. Kampustalon yhteyteen rakentuvien uudisosien sekä remontoitavan Kampustalon B-osan myötä SeAMK Sosiaali- ja terveysala sekä Korkeakoulukirjasto saavat modernit ja ajanmukaiset tilat opetus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa varten.

Rakennushanke täydentää 25-vuotisjuhlavuottaan viettävän Seinäjoen ammattikorkeakoulun kampusrakenteen yhdeksi kokonaisuudeksi.

Framin kampusalue kohtaamispaikkana kansalaisille, yrityksille ja korkeakouluväelle

SeAMKin rehtori Tapio Varmola nosti peruskiven muuraustilaisuuden tervetuliaissanoissa esille tulevaisuuden muutoksiin liittyviin haasteisiin vastaamiseen. Sote-alan palvelurakenteen ollessa muuttumassa, on tärkeää, että SeAMK on mukana vastaamassa haasteisiin, ylittämässä ammattikuntarajoja ja vahvistamassa monialaisuutta. Lisäksi kansainvälisyyden asema korostuu tulevaisuudessa, joten uudet tilat mahdollistavat osaltaan reagoimisen näihin tulevaisuuden tarpeisiin.

– Seinäjoen ammattikorkeakoulun rakennushankkeet ovat olleet yhteistyöhankkeita, joissa Seinäjoen kaupungin tuki on ollut hyvin merkittävä. Tämä rakennus on valmistuttuaan noin vuoden kuluttua kohtaamispaikka opetukselle, tutkimukselle ja kulttuurille. Seinäjoki-Sali toimii edelleen kaupungin musiikkielämän näkyvänä maamerkkinä, kertoo Tapio Varmola.

Luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen

Rehtori Varmola että juhlapuhuja sisäministeri Paula Risikko nostivat esille rakentamisen ja yhteistyön merkityksen tulevaisuudelle.

– Seinäjoen ammattikorkeakoulu katsoo luottavaisena tulevaisuuteen. Arvostamme juuriamme, jotka ulottuvat vuosikymmenten taakse. Haluamme luoda kampuksen, joka on visiomme mukaan kansainvälinen ja yrittäjähenkinen ja joka on paras korkeakoulu opiskelijalle, viestitti Varmola.

Ministeri Risikko arvosti myös SeAMKin hyvää mainetta ja asioihin tarttumista. Hän nosti esille SeAMKin koko maakunnan ammattikorkeakouluna, jolla on iso vaikuttamisalue Suomessa ja myös kansainvälisesti.

– Uudistuva kampus -rakenne luo uskoa siihen, että hyviä asioita tapahtuu. viestitti ministeri Risikko.

Katso video peruskiven muuraustilaisuudesta: https://www.youtube.com/watch?v=VGGtUZ6Av8o

LISÄTIEDOT UUDISTUVASTA KAMPUKSESTA: https://www.seamk.fi/seamk-info/kampukset/uudistuva-kampus/
hallintojohtaja Joe Gummerus, p. 040 830 0441
rehtori, toimitusjohtaja Tapio Varmola, p. 040 830 4100


  

SeAMKissa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.


Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK) is a multidisciplinary institution of higher education and an efficient actor in education and research, development and innovation (RDI).

SeAMK has 5000 students, of which about 10 % are international students. The educational offer consists of nearly 30 degree programmes and three of them are totally taught in English. Also double degree programmes are available in the fields of technology and business.

www.seamk.fi