Valtioneuvosto

Selvityksestä aineksia Helsingin metropolialueen kehittämiseen

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 23:16 EET

Ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö tiedottavat

Tuore metropolien hallintamalleja koskeva selvitys antaa uusia eväitä Helsingin metropolialueen kehittämiseen. Tampereen yliopiston tekemässä selvityksessä tarkasteltiin Stuttgartin, Montrealin, Oslon ja Dublinin metropolialueiden hallintaa ja pohdittiin erilaisten lähestymistapojen soveltuvuutta suomalaiseen hallintoympäristöön. Selvitys luovutettiin asuntoministeri Jan Vapaavuorelle ja hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllille tänään, 5.11.2010.

Selvityksessä esitetään, että mahdollisen metropolihallinnon perusrakenteena Helsingin seudulla voitaisiin soveltaa erityisesti Stuttgartin mallia, jossa metropolialueen yhteisistä toiminnoista vastaa suoralla vaalilla valittu metropolivaltuusto. Oslossa sovelletut neuvotteluverkostot ja Dublinin kaltainen ohjelmaohjaus puolestaan voisivat toimia koordinointimekanismeina metropolialuetta laajemman alueen yhteisen tahdonmuodostuksen tarpeisiin esimerkiksi liikennesuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Myös Montrealissa käytetyistä kuntarakenteen muutoksista voitaisiin pääkaupunkiseudun kehittämisessä ottaa oppia.

"Nyt julkaistu selvitys osoittaa hyvin, että nykyrakenteilla ei Helsingin metropolialueella voida jatkaa. Alueen merkittävä rooli koko maan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta edelleen alleviivaa tätä tarvetta rakenteiden uudistamiselle", toteaa asuntoministeri Jan Vapaavuori.

"Helsingin seudulla on mahdollisuus saavuttaa edelläkävijän maine metropolihallintamallien joukossa, mikäli seudulla onnistutaan nyt aidosti kokoamaan voimia siten, että rakennetaan luottamusta sekä yhteistä päätöksentekokykyä vahvistavia toimintatapoja ja hallintomalleja", korostaa hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli.

Tampereen yliopiston toteuttaman selvityksen tilasivat hallituksen metropolipolitiikan valmistelusta vastaava asuntoministeri Jan Vapaavuori sekä tuolloinen hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi lokakuussa 2009. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomen kannalta kiinnostavien maiden metropolialueita koskevien hallintomallien tavoitteista, päätöksentekojärjestelmistä ja metropolitasolla ratkaistavista asioista. Selvityksen alkuvaiheessa tarkastelun kohteena oli yksitoista metropolialuetta, joista neljä valittiin tarkempaan tarkasteluun.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Jenni Airaksinen, Tampereen yliopisto,
puh. 050 3221402

Professori Arto Haveri, Tampereen yliopisto,
puh. 040 190 4020

Erityisasiantuntija Olli Maijala, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 040 585 8792

 

Lisää aiheesta:

Metropolihallinta (pdf 980 kb):
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=122265&lan=fi

Metropolipolitiikka:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=358475&lan=fi&clan=fi