Valtioneuvosto

Selvitys: Liikunta-ala verkalleen kohti tasa-arvoa

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2011 13:51 EET

Tuoreen liikunta-alan tasa-arvoselvityksen mukaan naisten ja tyttöjen asema liikunnan alalla on viime vuosina kehittynyt, mutta paljon on vielä tehtävää. Tyttöjen jalkapalloharrastuksen yleistyminen on hyvä esimerkki urheilukulttuurin kehittymisestä tasa-arvoisempaan suuntaan. Liikunta-alaa johtavat käytännössä edelleen miehet, naisia on liikunta-alan päättäjinä edelleen verraten harvassa.

Tiedot sisältyvät Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön LIKESin tutkijoiden kokoamaan Liikunta ja tasa-arvo 2011 -raporttiin, joka julkistettiin perjantaina 4.11. Helsingissä Liikunnan ja urheilun tasa-arvon päivän tapahtumassa. Sukupuolten tasa-arvon nykytilaa ja muutoksia esittelevä selvitys on tuotettu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, ja se julkaistaan ministeriön julkaisusarjassa.

-Haluamme raportin avulla kertoa, mitä liikunta-alan tasa-arvosta oikeasti tiedetään, mitä edellytyksiä tasa-arvon kehittymiselle on ja minkälaisin toimin konkreettisia muutoksia voidaan saada aikaan. Tasa-arvoa on pyritty mittaamaan konstikkaalla sukupuolivaikutusten arviointi -käsitteellä. Kyse on kuitenkin yksinkertaisesti siitä, että miehet ja naiset on helppo laskea, tutkija Matti Hakamäki sanoo.

Selvityksen mukaan pojat ja miehet osallistuvat tyttöjä ja naisia aktiivisemmin urheiluseurojen toimintaan, mutta ero on viime vuosina kaventunut. Naisetkäyttävät miehiä useammin yksityisiä liikuntapalveluja. Selvityksestä käy myös ilmi, että järjestettyyn liikuntatoimintaan osallistuminen on lisääntynyt, mutta kokonaisuudessaan sekä naisten että miesten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt.

Harrastetuissa lajeissa on selkeitä eroja sukupuolten välillä. Jotkut lajit ovat selvästi jakautuneet tyttöjen (lentopallo) tai poikien (koripallo, salibandy) lajeiksi. Tutkija Salla Turpeinen nostaa tyttöjen jalkapalloharrastuksen yleistymisen hyväksi esimerkiksi siitä, miten urheilukulttuuria voidaan kehittää.

-Kyse ei ole siitä, että kaikkien tyttöjen ja poikien pitäisi harrastaa samoja asioita. Mutta pitäisi antaa mahdollisuus valita, hän korostaa.

Liikunnan päätöksenteossa ja johtotehtävissä enemmistönä ovat edelleen miehet. Naisia on erityisen vähän luottamusjohdossa, vaikka heidän osuutensa onkin kasvanut viimeisen 15 vuoden aikana. LIKESin tutkijat korostavat urheilujohtamisen rinnalla myös ruohonjuuritason näkökulmaa.

-Liikunnan tasa-arvopolitiikan pitäisi lähteä lasten ja perheiden elämästä ja hyvinvoinnista, he muistuttavat.

Tuore selvitys on jatkoa vuonna 2005 julkaistulle Tasapeli-työryhmän muistiolle sekä siihen liittyneelle Miehet ja naiset numeroina liikunnassa ja urheilussa -tilastolle. 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Liikunta_ja_tasa-arvo_2011.html   

Lisätietoja:
-kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen (OKM), puh. 09 1607 7278, paivi.aalto-nevalainen@minedu.fi
-Matti Hakamäki (LIKES-tutkimuskeskus), puh. 040 7661248, matti.hakamaki@likes.fi