Valtioneuvosto

Selvityshenkilö ehdottaa lihantarkastuksen keskittämistä Eviralle

Lehdistötiedote   •   Marras 16, 2010 20:24 EET

Maa- ja metsätalousministeriön asettama selvityshenkilö, ELT Maija Hatakka, esittää lihantarkastuksen keskittämistä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hoidettavaksi. Nykyisin pienteurastamojen tarkastuksista vastaavat kunnat. Suurten teurastamojen lihantarkastus kuuluu jo nyt Eviralle. Selvityshenkilö jättäisi poron lihantarkastuksen edelleen Lapin aluehallintoviraston vastuulle.

Selvityshenkilö on selvittänyt lihantarkastuksen siirtämistä valtiolle. Vaihtoehtoina ovat Evira-malli ja aluehallintovirastomalli. Näistä selvityshenkilö suosittelee Evira-mallia. Valintaa tukee mm. se, että Evirassa on jo valmis organisaatio suurten teurastamoiden lihantarkastusta varten ja käytettävissä suuren viraston laaja asiantuntemus lihantarkastuksen tukena. Lihantarkastuksen yhtenäistäminen ja tason parantaminen olisi parhaiten toteutettavissa tässä mallissa.

Eviran oma henkilökunta voisi jatkossa hoitaa pienteurastamojen lihantarkastuksen tai tehtävään määrättäisiin kunnallisia tai yksityisiä eläinlääkäreitä. Hatakka ehdottaa, että eläinlääkintähuoltolakia muutettaisiin niin, että Evira voisi myös tehdä lihantarkastuksesta toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa.

Suomessa on noin 60 pienteurastamoa ja riistankäsittelylaitosta. Niiden lihantarkastus on ollut kuntien tehtävänä. Pienyrittäjät ovat kiinnittäneet huomiota lihantarkastuksen tason vaihteluun eri kunnissa ja korkeisiin lihantarkastusmaksuihin, jotka ovat olleet keskimäärin seitsenkertaiset EU-vähimmäismaksuun verrattuna. Näistä syistä maa- ja metsätalousministeriön asettama lihantarkastuksen kehittämistyöryhmä (2010) suositteli pienteurastamoiden ja riistankäsittelylaitosten lihantarkastuksen siirtämistä valtiolle.

Selvityshenkilö suosittelee myös lihantarkastusmaksujen perusteiden yhdenmukaistamista. Lisäksi toimijoilta perittäviä maksuja voitaisiin alentaa valtion myöntämällä rahoituksella. Valtion talousarvioehdotukseen vuodelle 2011 on esitetty enintään 600 000 euroa pienteurastamojen maksujen kohtuullistamisesta aiheutuviin menoihin.

Lihantarkastuksen muutoksia koskeva hallituksen lakiesitys on tarkoitus viedä eduskunnan käsiteltäväksi vielä tämän vuoden aikana.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, 09 160 52211, 050 367 1039
eläinlääkintöylitarkastaja Anna-Maija Grönlund, 09 160 53171